Annonse
Nordlys er i sin fulle rett til å være uenig med regjeringens politikk, og jeg har registrert at man på lederplass har ønsket en Ap-ledet regjering. Men å tegne et bilde av en regjering som ikke har visjoner og satsinger i nord og at politikken ikke har gitt resultater er direkte useriøst. Vi har nemlig et sjeldent godt utgangspunkt, og det går faktisk så det suser i nord! skriver Høyres Kent Gudmundsen. Bildet viser Erna Solberg på besøk i Tromsø. Foto: SMK

Festtaler med og uten innhold

Når Erna Solberg sier at det går godt i nord, så er det ingen festtale uten substans. Faktum er at det går svært godt i nord, og vår største utfordring for tiden er å møte denne veksten. Det er et godt utgangspunkt for mulighetene og fremtiden i vår landsdel. I regjering leverer Høyre, Frp og Venstre en politikk som virker, gir flere muligheter og bedrer tilbudet til oss i nord.

I Troms- og Finnmark Høyre ser vi muligheter og er optimistiske på vegne av landsdelen, i stor kontrast til de rødgrønne partiene som bruker tiden på småkjekling og mistillit, og hvor motstand og lokale interesser har fått forrang for hva som er best for innbyggerne.

I Nordlys-kommentaren den 27. desember tar man ikke inn over seg disse realitetene.

Samtidig skal jeg være den første til å erkjenne at vi har en vei å gå både innen skoleresultater og rekruttering av tilstrekkelig kvalifiserte arbeidstakere til å møte fremtidens muligheter. Likevel, på vei inn i 2019 har vi all grunn til å være stolt av alt vi får til i vår nordlige landsdel. Selv om vi ikke er i mål, må vi kunne glede oss over at det går riktig vei i skolen. Resultatene viser at elevene lærer mer, er mer tilstede, flere fullfører og rekordmange får læreplass. Dagens regjering tar tak i utfordringene med lærermangel i nord ved å tilby stipend til nyutdannede lærere som vil undervise i nord. Dette, sammen med lærersatsingen, har gitt rekordhøy søkning og flere ute i skolene med faglig fordypning. Samme innen høyere utdanning. Vi leverer flere studieplasser, forskningsmiljøet blomstrer som aldri før og gir resultater i ny verdiskaping.

Vi har også samarbeidsutfordringer innen spesialisthelsetjenesten som må løses for god arbeidsdeling og styrking av UNN spesialiserte funksjoner. Samtidig er det viktig å trekke frem at budsjettøkninger og satsingen fra regjeringen gjør at helsekøene går ned, kreftpasienter får raskere behandling med de nye pakkeforløpene, og nylig åpnet Erna Solberg nytt sykehus i Kirkenes, kort tid etter at hun åpnet A-fløya og PET-senteret ved UNN. Ikke lenge før dette fikk vi åpningen av nytt sykehus i Vesterålen, og snart kan snorer klippes i Hammerfest og Narvik. Nå står luftambulansetjenesten for tur med nye fly, økt kapasitet og økt beredskap fra midtveis i 2019.

Selv om utfordringer gjenstår, viser satsingen på helse og skole i nord at vår landsdel har fått økt trygghet for fremtiden.

Nordområdesatsing i praksis

Det har over lang tid vært store visjoner om alle mulighetene i nord, men alt for lenge har det stoppet med visjonene. Satsingene uteble. Under de rødgrønnes regjering var det mange festtaler og skrytelisten for nordområdetiltakene inneholdt nødaggregat på Jan Mayen og justering av husleien til den samiske høyskolen. Innsigelser og vern var ofte resultatet når landsdelens naturgitte fortrinn skulle tas i bruk. Dagens regjering har endret denne politiske kursen og leverer investeringer som utløser potensialet i nord. Vi har rett og slett fått en ja-regjering, og vi ser at det er liv og optimisme langs kysten. Faktisk så har Troms landets nest laveste arbeidsledighet, og det er mange distriktskommuner som Storfjord (0,7 %) og Salangen (0,8 %) som ligger best an på statistikken. For kort tid siden ble Fram-senterets byggetrinn 2 ferdig og nylig døpte vi det nye forskningsskipet «Kronprins Håkon» med hjemmehavn i Tromsø. Dette er nordområdesatsing i praksis og styrker Norges posisjoner i Arktisk. I tillegg ser vi at fiskerinæringen går godt, og vi opplever en god vekst og rekordtall i verdiskaping for sjømatnæringen. Det er mer aktivitet enn noen gang innenfor petroleumsnæringen, vi får besøk av rekordmange turister, og det lukter stadig mer asfalt på veiene våre etter at satsingen i nord er doblet. For å nevne noe.

Desentralisering gir nye arbeidsplasser i nord

Det snakkes også mye om bedre vilkår for næringslivet og flytting av makt og arbeidsplasser ut av Oslo. Da er det greit å merke seg at det er dagens regjering som har økt innsatsen for å ta hele landet i bruk. Statlige oppgaver løses smartere og vi levere en skatte- og forenklingspolitikk som sikrer vår konkurransekraft i et voksende verdensmarked. Vi må faktisk tilbake til sist Høyre satt i regjering for å finne et høyere antall statlige arbeidsplasser som flyttes ut av Oslo. Landsdelen vår har fått mange av disse og viktigst av alt, vi løser tjenestene bedre. Slik dempes presset i Oslo og best av alt - vi bruker statlig omstilling til å sikre kompetansearbeidsplasser over hele landet. Med kompetansereformen og den digitale satsingen får flere en trygg jobb og offentlige tjenester blir mer tilgjengelig uavhengig av bosted.

Regionreformen styrker tilbudet i nord

I svært lang tid har flere tatt til ordet for større kommuner og færre regioner. At vi lykkes å redusere med 72 kommuner og 8 fylkeskommuner fra 2020 var på høy tid. Større kommuner og regioner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Også ufrivillig små kommuner får økonomien ivaretatt ved omlegging av inntektssystemet, stikk i strid med hva Fjellheim hevder i sin lederartikkel. Likevel bør motivasjonen til å finne sammen være stor, slik at man kan utvikle tjenester og bygge fagmiljø for fremtiden. Her hviler et stort ansvar på mange ordførere i landsdelen, for kommunekartet kan ikke tegnes i Oslo om vi skal oppnå gode løsninger, og man har ikke kommet langt nok i nord. Jeg er enig med Fjellheim når han trekker frem at man burde jobbe mer med å legge strategier for fremtiden enn å kappe hoder av hverandre på grunn av en fellesnemd. I Troms- og Finnmark Høyre ser vi muligheter og er optimistiske på vegne av landsdelen, i stor kontrast til de rødgrønne partiene som bruker tiden på småkjekling og mistillit, og hvor motstand og lokale interesser har fått forrang for hva som er best for innbyggerne. Dette bør flere merke seg foran det kommende kommune- og regionvalget.

Nordlys er i sin fulle rett til å være uenig med regjeringens politikk, og jeg har registrert at man på lederplass har ønsket en Ap-ledet regjering. Men å tegne et bilde av en regjering som ikke har visjoner og satsinger i nord og at politikken ikke har gitt resultater er direkte useriøst. Vi har nemlig et sjeldent godt utgangspunkt, og det går faktisk så det suser i nord!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse