Annonse
I filmen settes Kittis sjøsamiske kulturforståelse opp mot Aleksandersen sin samiske kulturforståelse fra Indre Finnmark. TV-serien setter ulike samiske grupper opp mot hverandre. Dette er alvorlig da NRK lar dette "surre" i starten av hver episode, skriver nestlederen i foreningen Kystsamene. (Skjermfoto fra NRK-serien)

​​​​​​​"Reindrømmen" bygger opp under mytene om samene

Den offisielle norske politikken var fra 1800-tallet i en lang periode basert på at samene skulle fornorskes.  Gjennom eksempelvis skoleinstrukser skulle all opplæring skje på norsk, og det var først etter Alta-saken at minoritetspolitikken vår fikk en ny retning.

Grunnloven ble etter hvert endret. I paragraf 108 heter det nå at: “Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”.

Tross denne nye offisielle politikken dukker det opp ulike fremstillinger av samene som kan tolkes som diskriminerende.  Fremstillingen av Per Kitti i filmen Reindrømmen bygger oppunder de gamle forestillingene om samene som primitive. De var late og giddet ikke å gjete reinen sin. Reinen kom ned i bygda og ødela jordene til de fastboende.  Det kan tyde på at Per i filmen blir “kryssklippet” for en slik rolle.

I filmen og TV-serien på NRK settes Kittis sjøsamiske kulturforståelse opp mot Aleksandersen sin samiske kulturforståelse fra Indre Finnmark. TV-serien setter ulike samiske grupper opp mot hverandre. Dette er alvorlig da NRK lar dette “surre” i starten av hver episode.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse