Annonse
Det behøves en reell omfordeling av midlene til filmproduksjon, der vi i nord ikke blir skjevfordelt, skriver fylkesråden for kultur. Bildet er fra utekinoen på TIFF. (Foto. Anja Ariel Tørnes Brekke)

Filmpolitikken må styrke regionale filmmiljø

I filmsammenheng er Norge et lite land, der vi ikke bare ønsker, men vi forventer at de i sør både ser og tilgodeser oss oftere i nord!

Med disse ordene i overskriften fra regjeringens kulturmelding, ønsker jeg å starte dette innlegget, skrevet midt under Tromsø Internasjonal Filmfestivals (TIFF)  30-års jubileum. For dette er viktige ord og lovnader fra regjeringen, som vi forventer følges opp. Og som vi forventer også skal gjelde oss her i nord.

Gjennom 30 år har TIFF gitt oss muligheter til å se kvalitetsfilmer. Jeg vil både gratulere TIFF med jubileet og få rette en stor og ektefølt takk til TIFF for den reisen dere har tatt oss med på. Film er en berikelse for oss alle, både for den enkelte og for felleskapet, som bidrar til formidling av viktige temaer i samfunnet. Film er samtidig underholdning, og en viktig måte å formidle ulike historier og kulturer på.

Film speiler livet og samfunnet.  Film viser frem de unike uttrykkene både fra den store verden og de regionale fortellingene. Film er viktig for vår kultur-, historie-, identitet- og språkformidling. Film er kultur, som er identitetsbyggende, som kan bidra til økt kunnskap og forståelse, økt selvfølelse og medfølelse, økt livskvalitet og bolyst, som igjen er godt for vår folkehelse.

På vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune vil jeg si til TIFF - Vi er veldig stolte av dere, og jeg synes dere fortjener en stor gratulasjon og en velfortjent stor applaus for jobben dere har gjort og fortsatt gjør!

Og nettopp fordi film er så viktig, startet jeg mitt innlegg med å sitere fra regjeringens kulturmelding. Og gir derfor herved følgende råd til kulturminister Trine Skei Grande: Det det er viktig å følge opp det som står i filmmeldinga! Og at det behøves en reell omfordeling av midlene, der vi i nord ikke blir skjevfordelt. Vi må få på plass konkrete ordninger som bygger opp bransjen flere steder enn Oslo.

Når det i kulturmeldingen står; Det er vesentlig for regjeringen at filmpolitikken bidrar til å styrke filmmiljøene i regionene, så synes vi dette er viktige ord og lovnader fra regjeringen som vi forventer følges opp – og som også må gjelde oss her i nord. Dette sier jeg for å minne om at det fortsatt er en ekstrem Oslo-dominans i bransjen, og ikke minst hvor pengene fra Norsk filminstitutt (NFI) I går til, der ca. 80% av alle tildelinger fra NFI går til Oslo-selskaper.

Vi kjenner til vedtaket i statsbudsjettet for 2020, der det er vedtatt at ansvaret for tilskuddsordningen for filmkulturelle tiltak skal overføres til de regionale filmsentrene, men det er ennå uklart hvordan midlene fordeles. I utgangspunktet er vi positive til at ordninger overføres til regionene, men da må forutsetningen være tydelige, for både vi og filmbransjen trenger et svar.

Det er blitt sagt fra regjeringshold at incentivordningen skulle få stor betydning for regionen, og kombinasjonen fond og incentivordning skulle bidra til sterke filmregioner. Ordningen var på høring i oktober, og vi vil gjerne være med på å videreutvikle denne slik at vi sammen når målet om å bygge sterke filmregioner.

Vi har også forventninger til AMT- direktivet, som er et virkemiddel for å sikre at midler går tilbake til filmskaperne og filmbransjen, der hvor verdiene skapes. Dette har vi regionen tatt opp gjentatte ganger, og det kan ikke gjentas nok før det er på plass.

I filmsammenheng er Norge et lite land, der vi ikke bare ønsker, men vi forventer at de i sør både ser og tilgodeser oss oftere i nord! Vi har unike historier, dyktige fagfolk – og vi har vilje og evne til samarbeid. Ved å slippe ulike stemmer til, å ta utgangspunkt i vår egenart, har vi noe å tilby hele verden. Vi ser det igjen og igjen: Sterke lokale historier blir mer og mer interessante og relevante langt utover våre landegrenser.

Regionene sitter tett på både historiene og filmskaperne, vi kjenner utfordringene og kan dermed bidra til lettere å finne løsninger. Å sikre sterke filmregioner vil ikke bare bidra til representativitet og mangfold, men vil også bidra til autensitet og å løfte norsk film til neste nivå.

Filmbransjen og aktørene i nord samarbeider godt, lytter til hverandre og definerer felles utfordringer gjennom tett dialog med oss. Dette gir resultater: Det etableres nå en filmkommisjon i nord, vedtatt i de tre fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland (nå to). Styret er nå på plass, og arbeidet er smått kommet i gang. Regionen jobber godt og helhetlig innenfor virkemiddelapparatet, det vil si - sterk samhandling mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norge. På den måten utvikles også regionens kompetanse for fremtiden.

Denne uken har vi startet feiringen og jubileumsåret for TIFF, med å se mange gode filmer. Jeg ser fram til flere gode filmer, både under TIFF, men også kommende filmer laget og produsert i nord. Og her ønsker vi oss kulturministeren og regjeringen med på laget og med på veien videre.

Til slutt - Gratulerer til 30 års jubilanten! Jeg vil takke og skryte av alt TIFF, de ansatte og de frivillige, har fått til igjennom disse 30 årene, med å bygge opp festivalen til å bli større og viktigere for hvert år!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse