Annonse
I nord har man samarbeidet over grensen gjennom århundrer, og det finnes et betydelig antall finskættede kvener i Nord-Norge. Man kan på den måten si at Finland har vært med på å bygge det moderne Norge, skriver Finlands amabassdør til Norge, Erik Lundberg. Foto: Nordlys

Finland og Norge – sammen i fremtiden

En betydelig del av befolkningen i Norge og Finland bor nord for polarsirkelen.

Vårt felles mål er bærekraftig økonomisk utvikling i nordområdene.

Finland feirer sitt 100-årsjubileum som selvstendig stat i dag, den 6. desember. Dagen feires rundt omkring i verden, og den offisielle festen i Norge foregår i kveld i Oslos vakre rådhus. Vi takker nordmennene for deres gjestfrihet, som har gitt oss muligheten til å feire vår store dag i et av Oslos fineste landemerker.

Det har vært en liten overraskelse i mine år som Finlands ambassadør til Norge at våre land kjenner hverandre så pass overfladisk. Det finnes imidlertid et klart unntak, og det er nordområdene i landene våre. I nord har man samarbeidet over grensen gjennom århundrer, og det finnes et betydelig antall finskættede kvener i Nord-Norge. Man kan på den måten si at Finland har vært med på å bygge det moderne Norge.

Finland og Norge er begge arktiske land, med mulighetene og utfordringene det innebærer. En betydelig andel av vår befolkning bor nord for polarsirkelen. Vi har derfor en felles interesse i at befolkningen i de nordlige landsdelene våre fortsatt skal trives. Det betyr at vi må kunne tilby trygge arbeidsplasser, gode rammevilkår for næringslivet og ikke minst gode veier, skoler og helsetilbud for innbyggerne. Vårt felles mål er bærekraftig økonomisk utvikling i nordområdene.

Infrastruktur spiller en viktig rolle i utviklingen av næringslivet. For øyeblikket samarbeider finske og norske myndigheter om en utredning av jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi. Velfungerende infrastruktur skaper mer handel og flere arbeidsplasser, og det er viktig at det finnes gode forbindelser ikke bare mellom nord og sør, men også mellom vest og øst.

En jernbaneforbindelse fra Kirkenes til Rovaniemi vil kunne knytte våre land til jernbanenettet i Sentral-Europa via en planlagt tunnel mellom Helsinki og Tallinn. Det er viktig å ha fremtidsvisjoner, og dette er et prosjekt som uten tvil ville kunne bidra til vekst for de nordlige områdene i våre land.

Infrastruktur omfatter ikke bare den tradisjonelle infrastrukturen med vei og jernbane, men også dataforbindelser. Det andre store prosjektet Finland fronter, er datakabelen i nordøstpassasjen, det såkalte Arctic Connect. En slik dataforbindelse vil øke datakapasiteten i de nordlige områdene betraktelig og bidra til nye forretningsmessige muligheter.

Disse spørmålene er tett knyttet til temaet for neste års Arctic Frontiers-konferanse i Tromsø. Konferansen har tittelen «Connecting the Arctic». Finlands visjonære trafikk- og kommunikasjonsminister Anne Berner deltar på konferansen og deler sine ideer når det gjelder både tradisjonell og mer utradisjonell infrastruktur.

Alle de ovennevnte eksemplene er aktuelle i Finlands formannskapsprogram i Arktisk råd. Finlands toårsperiode som formann i rådet begynte i mai i år. Arktisk råd arbeider for å fremme bærekraftig utvikling i nordområdene innen økonomi, miljø og sosiale forhold. Formannskapsprogrammet i Arktisk råd bygger på FNs bærekraftsmål og klimaavtalen i Paris. De fire prioriterte sakene i Finlands formannskapsperiode er miljøvern, dataforbindelser/infrastruktur, meteorologi og utdanning.

Norge og Finland samarbeider godt i Arktisk råd og har et felles mål om å verne den sårbare arktiske naturen. Temperaturen øker betraktelig mye raskere i Arktis enn i andre områder i verden. Et eksempel på kampen mot oppvarming i Arktis er bekjempelsen av svart karbon. Finland har tatt en ledende rolle i dette arbeidet, som også Norge støtter.

Det er viktig at de arktiske nasjonenes stemme blir hørt i internasjonale fora, og at vi samarbeider godt. Et fantastisk eksempel på dette velfungerende samarbeidet er prosjektet Visit Arctic Europe. I prosjektet har den norske, finske og svenske turistnæringen gått sammen om å markedsføre våre nordlige deler for utenlandske turister. Prosjektet vant Interreg-fondets pris for beste arktiske prosjekt i 2017 og har bidratt til et økende antall turister til de nordlige delene av våre land.  Dette prosjektet kan brukes som modell ved fremtidig samarbeid. Et slikt samarbeid bringer også nasjonene våre nærmere hverandre. Sammen er vi mer, og det 100-årige Finland er i dag nærmere Norge enn noen gang tidligere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse