Annonse
VINTERKRIGEN: Finske tropper i det nordlige Finland under vinterkrigen 1939-40. Foto fra Wikipedia

Finlands tre kriger

Et utgangspunkt for å styrke samarbeidet med Finland er å kjenne finsk historie.

Andre verdenskrig var på et vis enkel for Norge. Tyskland angrep og okkuperte oss, og derfor var alle Tysklands motstandere våre venner. Det gjaldt først og fremst Storbritannia og etter hvert også Sovjetunionen og USA. Det var særlig disse tre stormaktene Norge kunne takke for frigjøringen i 1945. Canada og andre land bidro også, og Norges viktigste innsats var krigsseilerne og handelsflåten.

For Finland var andre verdenskrig mye mer komplisert og dramatisk. Mens Norges tap av menneskeliv var 10 000, mistet Finland 90 000. I tillegg mistet Finland 12% av sitt areal. Og Finland kjempet ikke en enkelt krig, men tre forskjellige kriger. Først Vinterkrigen fra november 1939 til mars 1940, så Fortsettelseskrigen fra juni 1941 til september 1944, og til sist Lapplandskrigen fra september 1944 til april 1945.

Den første krigen kan kalles den heroiske krigen, den andre den tvilsomme krigen, og den siste den nødvendige krigen.

I Vinterkrigen forsvarte Finland seg alene mot et angrep fra stormakten Sovjetunionen. Kampen sto om Finlands eksistens. Hadde Finland gitt seg uten kamp, ville mange blitt fengslet, drept og deportert, slik det skjedde på samme tid i de baltiske statene. Finlands heroiske forsvar og Sovjetunionens strategiske vurderinger sikret en forhandlingsfred. I den mer tvilsomme Fortsettelseskrigen kjempet Finland mot Sovjetunionen i et våpenfelleskap med Hitler-Tyskland. Da Sovjetunionen fikk det militære overtaket i 1944, fikk så Finland fred ved å love og gå til krig mot tyske tropper i Nord-Finland og jage dem ut av Lappland og inn i Nord-Norge. Tyskerne raserte Lappland i den brente jords taktikk, slik Finnmark og Nord-Troms ble rasert i Norge. Dette var altså for Finland en nødvendig krig for å oppnå fred.

Av de tre naboland som Norge grenser til, er det Finland vi vanligvis hører minst om. Siden Finland i år markerer 100 års selvstendighet, er det litt forskjellig i år. På Internasjonalt Seminar i Tromsø 28. september var Finland og andre verdenskrig tema. Foreningen Norden og Norsk-finsk forening var arrangører. Historiker Fredrik Fagertun innledet, og i debatten kom det finske perspektivet godt fram. Her er det særlig den såkalte Fortsettelseskrigen som vekker norsk interesse. I tre år sto Norge og Finland på hver sin side i verdenskrigen. Sovjetunionen var Norges allierte samtidig som Sovjetunionen var Finlands fiende. Den norske eksil-regjeringen under krigen trakk derfor tilbake sin representasjon i Finland. Men hva slags krig førte nå egentlig Finland mot Sovjetunionen? Var det Finlands egen selvstendige krig slik mange finlendere sier? Eller var Finland en alliert med Hitler-Tyskland?

Våren 1941, rett før Fortsettelseskrigen, hadde Sovjetunionen presset på med harde krav fra øst, mens Tyskland dominerte alle områdene rundt Finland i vest. Bare Tyskland kunne hjelpe Finland med det landet trengte av mat, våpen og kull. Det er derfor mulig å forstå at Finland fant å måtte føre krig mot Sovjetunionen side om side med Hitler-Tyskland. Ved å kalle det Fortsettelseskrigen vises det til at Finland ønsket å ta tilbake områdene Sovjetunionen hadde annektert i 1940. I virkeligheten nøyde ikke Finland seg med å ta tilbake det de hadde mistet, finske tropper gikk videre og erobret nye områder i Sovjetunionen. Finland satte også sovjetiske borgere i fangeleire der mange døde av sult og dårlig behandling.

Det kan også diskuteres om Finland gikk for langt i tyskvennlig retning, f.eks. ved å slutte seg til Antikominternpakten, en pro-nazistisk avtale mellom land. Akkurat det gjorde forresten også Danmark. Finland hadde et visst militært samarbeid med Tyskland. Tyske styrker sto i Nord-Finland og angrep Sovjetunionen østover derfra, mens de finske styrkene angrep østover fra Sør-Finland. Tyske og finske styrker hadde likevel atskilt ledelse, og Finland nektet å bli med på det tyske angrepet på Leningrad (nå St. Petersburg). Etter press fra USA nektet også Finland å prøve å erobre Murmansk-jernbanen der avgjørende allierte forsyninger ble fraktet til de sovjetiske styrkene.

Etter 1945 var det forståelse hos de allierte seierherrene for at Finland hadde vært i en vanskelig situasjon. Finland fikk derfor beholde sitt samfunnssystem og ble ikke okkupert da krigen var over. Andre verdenskrig vil nok i lang tid være en viktig bakgrunn for å forstå dagens Finland, slik det for øvrig også er for Norge. Krigen rammet Finland hardere enn Norge, og de fleste finske familier mistet noen i krigen. Etter 1945 har samarbeidet mellom de fem nordiske land styrket seg med felles arbeidsmarked, forsvarssamarbeid osv. Kanskje får vi om noen år en felles jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes. Mange opplever at Finland og Norge er nokså like, bortsett da fra språket. Et utgangspunkt for å styrke samarbeidet med Finland er å kjenne finsk historie.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse