Annonse
Ordfører Kristin Røymo må finne en løsning på tvisten med Totalrenovering som begge parter kan leve med.

Finn en løsning på Robukta!

I lang tid har Tromsø kommune og Totalrenovering hatt dialog om kjøp av Robukta. Nå ser forhandlingene ut til å ha brutt helt sammen, og eiendomsutvikler Bård Sverdrup truer derfor kommunen med rettssak.

Det er slett ikke vanskelig å forstå Sverdrups frustrasjon. Han ønsker en avklaring etter at han for snart fem år siden kjøpte eiendommen på Sør-Tromsøya for 12 millioner kroner. I tillegg er det brukt betydelige summer på prosjektering av boliger i området, eventuelt et nytt hotell.

Robukta er i dag regulert til næringsformål, og kommunen gjør det klart at det ikke er aktuelt å omregulere til boligformål. I stedet har politisk ledelse varslet at man ønsker å kjøpe eiendommen fra Sverdrup, og at den skal benyttes til friluftsformål.

I utgangspunktet er det fornuftig å sikre dette området til bruk for allmennheten. Her ferdes det en mengde mennesker hver dag, året rundt. Det dreier seg om en naturperle og sone for rekreasjon i strandsonen. Boligbygging eller et stort hotell her, vil være en dårlig ide.

Sverdrup har da også vist forståelse for dette, og er villig til å inngå en avtale. Han har gitt kommunen tilbud om å kjøpe området - som består av flere eiendommer - for 31,5 millioner kroner. Prisen er satt etter innhenting av takst fra to uavhengige selskaper.

31,5 millioner er selvsagt en høy sum. Samtidig foreslår Sverdrup en annen løsning, et rent makebytte med kommunen. At eiendommen i Robukta simpelthen byttes mot en kommunal eiendom enten på Storelva eller Skjelnan, der det kan utvikles boliger, som hovedsakelig er virksomheten Totalrenovering arbeider med.

En slik byttehandel høres ut som en minnelig løsning det burde være mulig å diskutere, særlig fordi kommunen da slipper å ta penger fra en slunken kommunekasse. Det sier seg selv at en kommune med et stort varslet underskudd i inneværende år, ikke kan forsvare å bruke over 30 millioner på å kjøpe eiendom.

Kommunen forhandler også med miljøverndepartementet om et statlig bidrag, såkalt statlig sikring av eiendom som har særlig betydning for allmennheten. Men dette tar tid, og det er ikke sikkert en slik løsning lar seg kombinere med et makebytte.

Bård Sverdrup reagerer på sin side sterkt på at kommunens administrasjon varsler en prosess der de vil bruke sin makt som reguleringsmyndighet til å presse prisen kraftig ned. I såfall er det jevngodt med en ekspropiasjon. Og det skal kommunen holde seg for god til. Slik kan man ikke behandle en viktig næringsaktør i Tromsø.

Ordfører Kristin Røymo og den politiske ledelsen har flagget høyt at man skal kjøpe Robukta og utvikle det for fellesskapet i byen. Det er en tanke som vi støtter. Men da må også kommunen vise en større vilje til å finne frem til en løsning begge parter kan leve med.

Hvis ikke, vil det framstå som urimelig om Sverdrup og Totalrenovering ikke får anledning til å bygge et hotell i Robukta, slik reguleringsplanen faktisk gir full anledning til i dag.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse