Annonse
Det uttalte idealet og målet er et grenseløst seksuelt mangfold, i klar opposisjon til tradisjonelle normer og familieverdier, skriver Øivind Benestad om Pride-bevegelsen. Bildet er fra fjorårets Pride-parade i Tromsø. Foto: Yngve Olsen

Finnes det gode grunner til ikke å støtte dette? Svaret er et klart ja!

Skeive dager, Prideparader og regnbueflagg seiler i sterk medvind for tiden. Nå er turen kommet til Arctic Pride i Tromsø. Denne uken vaier regnbueflagget over byen.

Det uttalte idealet og målet er et grenseløst seksuelt mangfold, i klar opposisjon til tradisjonelle normer og familieverdier.

Finnes det gode grunner til ikke å støtte det som kalles ”en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold”? Svaret er et klart Ja.

Den viktigste grunnen til å være skeptisk er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». Denne foreningen er hovedarrangør eller medarrangør av Skeive dager og Pride-paradene i Norge. Fra å være en stemme for homofiles rettigheter og krav, har foreningen i dag en mye bredere agenda. Det uttalte idealet og målet er et grenseløst seksuelt mangfold, i klar opposisjon til tradisjonelle normer og familieverdier. Homofili er bare en liten del av foreningens agenda. Det ser man på flere måter, bl.a. i navnet som i 2016 ble endret fra LLH.

Skeive dager og Pride-parader bygger på en radikal kjønnsideologi. Hovedtrekkene i denne ideologien kan oppsummeres i tre punkter:

1) Normalvarianter. Alle slags kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter, seksuell atferd og seksuelle orienteringer framstilles som sidestilte normalvarianter. Alle seksuelle handlinger og relasjoner mellom samtykkende voksne betraktes som positivt. Hetero, homo, bi, poly, pan, inter, trans og sadomasochisme er noen få eksempler på slike sidestilte normalvarianter – like naturlige, normale og etisk høyverdige.

Antall kjønn, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og seksuelle orienteringer er flytende. Når britiske Facebook-brukere skal definere sin personlige profil, kan de nå velge mellom 71 slike varianter.

Foreningen FRIs nåværende leder sa i et avisintervju: «Alle samlivsformer har lik verdi, og vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har.» Med andre ord: Polygami og polyamorøse forhold er en naturlig og selvsagt del av det seksuelle mangfoldet. Elsk ikke bare hvem du vil, men hvor mange du vil!

2) Relativisme. I Foreningen FRI’s ideologi er betydningen av kjønn, av mann og kvinne, av far og mor, opphevet. Forskjellen på norm og unntak er visket ut. En gjennomført etisk relativisme er opphøyet til norm.

Det som er dramatisk, er ikke at den private interesseorganisasjonen Foreningen FRI med et par tusen medlemmer kjemper for et anarki av kjønn og seksualiteter. Det dramatiske er at denne ideologien nå er i ferd med å infiltrere politikk og lovverk, rådhus og kommunestyrer, barnehager og skoler. Påvirkningen og indoktrineringen av våre barn og barnebarn på alle arenaer er målrettet og dypt urovekkende.

Det er på høy tid å våkne opp! Pride-ideologien opphøyer grenseløs seksualitet, ekstrem individualisme og en radikal etisk relativisme til samfunnets norm og ideal. Dette er et eksperiment som på sikt kan få svært negative konsekvenser for enkeltmennesker og for samfunnet.

3) Voksenperspektiv. I Foreningen FRIs kjønnsnøytrale univers ligger fokus på voksnes krav, ønsker og behov. Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sine egne foreldre. Det eneste barn trenger, er voksenpersoner med god omsorgsevne, sies det. Blodsbånd og slekt, arv og gener er derfor uvesentlig i et menneskes liv. TV-programmer som «Tore på sporet» forteller rørende historier, men de har kun betydning som underholdning.

I dagens offentlighet er det blitt stadig mer krevende å uttrykke skepsis til den radikale kjønnsideologien. Vi har fått en fryktkultur der mange er redde for å bli stemplet som intolerante og fordømmende og trekker seg fra de åpne samtalene. I det kulturelle klimaet som råder, er det enklest å følge med strømmen, heise regnbueflagg og støtte Foreningen FRI, feire grenseløs seksualitet og applaudere oppløsningen av mor-far-barn-relasjonens unike betydning.

Å avvise den radikale kjønnsideologien som Pride representerer, betyr ikke at man sier nei til kjærlighet, til sunt mangfold og til toleranse. Men man sier nei til å støtte en utflytende og destruktiv kjønnsideologi uten moralsk og sosial bærekraft for individ og samfunn, der barn og unge blir de store taperne, med normløshet og grenseløs utprøving, usikkerhet og kjønnsforvirring.

Øivind Benestad

Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse