Annonse
KRISE: Nord Universitet risikerer å miste universitetsstatusen på grunn av problemer med å innfri nasjonale mål til kvalitet. Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

Det finnes ikke et universitet i dette landet som er viktigere for sin region enn Nord universitet

Det har stormet rundt Nord universitet i det siste. Det er trist å være vitne til splittelsen mellom styreleder på den ene siden, og deler av styret, administrasjonen og fagforeningene på den andre. Et universitet med store utfordringer og et ekstremt viktig oppdrag har ikke råd til å kaste bort en dråpe energi på ødeleggende maktkamper. AN har tidligere kritisert styreleder på lederplass. Det lar jeg ligge her.

Universitetet er svært viktig for arbeids- og næringslivet i sin region. Nordland er Norges 5. største eksportfylke og står for nærmere 70 prosent av verdiskapingen i en landsdel med enorme naturressurser som verden har bruk for. Vi kan bidra enda mer til mat på verdens fat, og penger og velstand til den norske stat. Det krever kunnskapsbasert innsikt og tilgang til kompetent arbeidskraft.

Problemet er at Nordland mangler begge deler. Mens folkeveksten i Norge er stor har ikke Nordland flere innbyggere enn vi hadde i 1960. Nordland og Nord-Norge blir stadig mindre på den nasjonale kjøttvekta. De siste 10 årene flyttet 60 000 mennesker ut av fylket, mens bare 47 000 flyttet inn. Det mest alvorlige er at det er aldersgruppen 20 til 29 år som står for 63 prosent av fraflyttingen, slik regiondirektør Ole Hjartøy i NHO påpekte i en kronikk nyttårsaften. Det betyr at Nordland fraflyttes og forgubbes, for å sette det på spissen. Som om ikke det er ille nok: Nordland og nordlige deler av Trøndelag er regioner der både utdanningsnivået og forskningsnivået er lavere enn i andre deler av landet.

Forskning og studier dokumenterer at «universitetseffekten» bidrar til økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft, som igjen øker produktiviteten. Nøkkelen for all utvikling i nord er ikke fortsatt hjerneflukt, men tilgang på unge og utdannede mennesker. Tallenes tale er skremmende klare: Av de unge som reiser til Oslo for å ta utdanning kommer bare 15 prosent tilbake til landsdelen. Derimot blir 72 prosent av de som tar utdanning ved de to nordligste universitetene værende i nord etter studiene.

Det finnes ikke et universitet i dette landet som er viktigere for utviklingen i sin region enn Nord universitet. Det finnes heller ikke andre universitet som har mer krevende utfordringer enn Nord, som er en fusjon mellom Universitetet i Nordland og to tidligere høgskoler på Helgeland og i Trønderlag . Nord universitet har også den dårligste finansieringen. I summen av dette ligger noe av årsakene til at Nord er under vurdering av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og i verste fall kan miste status som universitet.

Fravær av universitet vil være katastrofalt for regionen og for landet. Løsningen er å styrke forskning og utdanning i nord på en måte som gjør at begge våre universiteter blir enda mer attraktive, også for internasjonale studenter, i et tettere samarbeid mellom samfunns- og næringsliv for å sikre at de unge blir igjen i nord. Myndighetene må bidra med tilstrekkelige ressurser.

Først av alt må Nord universitets ledelse på alle nivåer samle seg om opdraget. Det haster.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse