Annonse
VIL FORLATE AKSJONISTENE: Torfinn Reginiussen, her sammen med ordfører Monica Nielsen, forventer at Finnmark Ap opptrer i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper. - Det er på tide å forlate aksjonistene, skriver han. Foto: Erlend Hykkerud

"Det er på tide å forlate aksjonistene"

Finnmark Ap står ved et veiskille!

Gå til sak mot staten eller ikke?

Motstanden mot regionreformen i Finnmark Fylkesting har vært tuftet på en mangelfull forståelse av hvordan et demokratisk folkevalgt organ skal opptre.

Finnmark Fylkesting, i hovedsak Finnmark Ap, har kjempet mot et lovlig  vedtak som nå er gjentatt for tredje gang i Stortinget.

Det er derfor på tide å forlate aksjonistene, og gjøre den jobben som forventes av folkevalgte representanter.

Et parti som i årtier har vernet om, og bygget det norske samfunnet på flertallsvedtak, skal nå gå til rettssak mot staten i kampen mot et vedtak på vårt øverste demokratiske nivå.

Det er derfor en forventning om at Finnmark Ap instruerer sine representanter i fylkestinget om å opptre i tråd med grunnleggende demokratiske prinsipper i den videre behandlingen av regionreformen. Det viktigste er nå å ivareta Finnmarks interesser i det videre arbeidet med reformen.

Første skritt vil være å bidra til at det oppnevnes en fellesnemd som kan ta arbeidet videre!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse