Annonse
HAR TROA: Oslo-advokaten Geir Johan Nilsen har engasjert seg i kampen mot sammenslåing mellom Troms og Finnmark. Nå anbefaler han at fylkestinget sender et prosessvarsel mot staten. Her sammen med For Finnmarks nestleder Torill Olsen og styremedlem Arne Pedersen. Foto: Anniken Renslo Sandvik/iFinnmark

På ville veier

Finnmark vil tape en kostbar rettssak mot Staten, og regningen havner hos innbyggerne i fylket.

Organisasjonen «For Finnmark» forventer at Finnmark Fylkeskommune betaler for en rettslig prosess, der målet er å overprøve stortingsvedtaket fra 8.juni i fjor, hvor Troms og Finnmark blir slått sammen.

På en pressekonferanse i Vadsø onsdag ble det brukt begreper som at «Stortinget kuppet prosessen». Det synliggjør en vrangforestilling av hvordan det representative norske demokratiet fungerer.  I en tid der dette demokratiet er under press fra flere hold, ser vi klare tegn på hvordan farlig populisme har fått gode vekstvilkår også i Norge.

Det blir også argumentert med at «vi gjør det folket sier». Men det er ikke mulig å få øye på noe mandat der finnmarkingene har stilt seg bak at store summer skal brukes på en langdryg og kostbar rettsprosess mot Staten, som Finnmark dessuten kommer til å tape.

Finnmark Arbeiderparti er imidlertid under sterkt press for å stille seg bak dette søksmålet. At Finnmark Ap i det hele tatt åpner for å støtte det, viser hvordan Ap har malt seg selv opp i et hjørne i denne saken. Partiet har gitt seg selv null prosent handlingsrom, og fallhøyden er stor. Dersom man nå skulle vende ryggen til Facebook-demokratiet, blir Ap beskyldt for svik, forræderi og det som verre er.

At et tradisjonelt ansvarlig makt- og styringsparti som Ap skulle ta staten til retten fordi man er politisk uenig i et stortingsvedtak, vil være høyst oppsiktsvekkende. Og det vil i tillegg markere et historisk linjeskifte for partiet.

Dessuten vil det være en underlig måte å bruke skattebetalernes penger på, midler som kan brukes til skole og samferdsel i Finnmark. Det kommer i tillegg til de fire millionene som ble brukt på en folkeavstemning, gjennomført ett år etter Stortingets vedtak.

Det er absolutt ingen mulighet for at en norsk domstol vil overprøve et vedtak i Stortinget. Det er tilstrekkelig å vise til dommen i Oslo tingrett tidligere i år, der Olje- og energidepartementet ble frifunnet i det såkalte klimasøksmålet.

Staten ble saksøkt for å ha gitt nye utvinningstillatelser i Barentshavet, og miljøbevegelsen anførte også at det var mangelfulle utredninger knyttet til saken.

Ingenting av dette førte frem, og retten konkluderte som forventet med at «domstolenes funksjon ikke er å overprøve sammensatte politiske prosesser».

Det kan være en rekke gode grunner til å gjøre om sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Ikke minst fordi den folkelige motstanden er så varig og sterk. Argumentene for dette vil bli styrket, dersom ikke vesentlige oppgaver overføres til de nye regionene.

Men endringer må skje ved at det gjøres et nytt vedtak i Stortinget, ikke gjennom aktiv sabotasje av legitime vedtak i landets nasjonalforsamling.

Den rettsliggjøringen av politiske prosesser som aktivistene i Finnmark forsøker på, vitner om et fullstendig misforstått syn på maktfordeling i Norge.

Jonas Gahr Støre og ledelsen i Ap har frem til nå nøret opp under opprøret i Finnmark. Spørsmålet er om det nå er noen voksne hjemme på Youngstorget som kan sette foten ned.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse