Annonse
Når de som roper høyest mot regionreformen legger seg på et slikt nivå på debatten, kan man jo spørre seg om «For Finnmark» egentlig er for Finnmark? skriver Vetle Langedahl. Illustrasjon: Colourbox / Nordnorsk debatt

"For Finnmark" eller mot Finnmark?

I tillegg er debattformen og historiefortellingen Randi Karlstrøm og Torill Olsen legger opp til kun skadelig for Finnmark, uavhengig hvordan regionreformen spiller seg ut.

I disse dager blusser nok en gang debatten om fellesnemd og regionreform opp igjen. «For Finnmark» og kompani ønsker å saksøke staten fordi «de kjemper for Finnmark». Et søksmål som plutselig ikke bare avgjør om det er saksbehandlingsfeil i vedtaket om sammenslåing, men som åpner for at de som er uenige i politiske avgjørelser nå kan ta politikken inn i rettsalen. Det vil kun skade demokratiet på sikt. I tillegg er debattformen og historiefortellingen Randi Karlstrøm og Torill Olsen legger opp til kun skadelig for Finnmark, uavhengig hvordan regionreformen spiller seg ut.

Det har lenge vært stor motstand i Finnmark. En motstand som i stor grad er forståelig. Kommunikasjonen fra regjeringen har ikke akkurat vært gjennomført god. Og det er helt greit at mange er uenige. Problemet er at «For Finnmark» har fått fare frem med en historiefortelling som er gal, alt for lenge. De som bør klandres for at dette skjer, er først og fremst regjeringen som ikke har vært gode nok til å snakke om regionreformen på en måte som befolkningen aksepterer. Men også vi som har vært tilhengere av reformen bør ta en del kritikk. For der «For Finnmark» markerer dette som at regjeringen nærmest prøver å stjele selve sjelen til Finnmark og sentralisere den til Tromsø, har tilhengerne av reformen vært urovekkende stille.

Det første vi må slå fast er: Hva gjør egentlig fylkeskommunen? Jo, per i dag driver fylkeskommunen med videregående skole, med samferdsel og med tannhelse, samt kultur, folkehelse og den evige udefinerbare «regional utvikling». Det er lite knyttet til de oppgavene som kan sies å være selve identiteten til Finnmark. Likevel har vi latt «For Finnmark» påstå nettopp det.

Samtidig går diskusjonen rundt oppgavemeldingen. Vi må kunne være så ærlig å si at den ble mindre enn vi håpet på. Om jeg fikk velge, ville jeg aller helst sett at sykehusene ble tilbakeført til fylkene. Det finnes sikkert et drøss med gode andre ideer om oppgaver det nye fylket kunne tatt over. Ideer som aldri fikk dominere debatten. Ideer som i hvert fall ikke fikk være med som en del av forhandlingene.

Ordførerne som gikk ut i iFinnmark i forrige uke og sa ja til fellesnemnd, er modige. Det samme gjelder fylkesvaraordføreren. Fordi det er ikke bare-bare å ta et sånt standpunkt i Finnmark om dagen. Det koster og det vet de ordførerne som signerte oppropet. Siden har de møtt både seriøs og useriøs argumentasjon, men de har integritet som tør å ta et slikt valg. Jeg sier ikke at de ordførerne som fortsatt ikke vil oppnevne fellesnemnd ikke har integritet, tvert i mot. Det koster likevel mer per nå å ta et standpunkt for fellesnemnd, enn å være imot.

Dette er en reform som er vedtatt tre ganger i Stortinget. På et tidspunkt må man respektere det norske demokratiet såpass at man går fra å motarbeide til å samarbeide, for et best mulig resultat. Dette ser ikke ut til å være «For Finnmark» sin doktrine. De ønsker rettsak. De viser til at jurister og kommunalkomiteen på Stortingets flertall sier denne reformen er ulovlig.

Blant de juristene som har vært kritiske til reformen, finner vi Eivind Smith. Det som er interessant med hans vitnemål angående reformen, er at han ikke vil anbefale rettsak. Sannsynligvis fordi han vet at det ikke vil føre noe sted. Vi kan stille oss spørsmålet, dersom det foreligger saksbehandlingsfeil i denne saken etter forvaltningsloven: Er det en ikke-fjerntliggende mulighet for at resultatet ville blitt annerledes? Jeg tror ikke det, fordi dette er en politisk beslutning som sannsynligvis ville blitt gjennomført uansett. Etter forvaltningsloven § 41, ville da en slik saksbehandlingsfeil kunne bli godtatt. Samtidig er domstolene meget forsiktig med å trå inn i det politiske skjønnet.

Det fremstår som lite betenkt av «For Finnmark» å rope høyt og lavt om prosessvarselet slik de gjør nå. Litt fordi jeg tror det ikke vil føre noen vei og kun ende opp som nok en utgiftspost for fylkeskommunen, men også fordi det skaper en berettiget forventning blant befolkningen om at Finnmark har en stor sjanse for å vinne et slikt søksmål.

Nå er det på tide å gå inn i en fellesnemnd, helst med 19-19 representanter og jobbe for å fastsette rammene rundt det nye fylket. Samtidig mener jeg vi burde stå på kravene om flere oppgaver og gjerne fastslå at man vil ha sykehusene tilbake under fylkeskommunen. Det er en konstruktiv måte å jobbe på. I stedet ønsker man en destruktiv og vanskelig linje overfor de vi skal slå oss sammen med i Troms, overfor regjering og overfor Storting. Det er en linje vi bare taper på, i lengden.

Det eneste som er klart nå, er at debattklimaet «For Finnmark» har lagt opp til er skadelig. Hvis man stikker hodet frem og er uenige med dem, blir man stemplet som «Quisling» eller «sviker». I et slikt klima, kan man ikke debattere. Vi må huske at vi skal se hverandre i øynene når denne prosessen er over og at vi fortsatt skal jobbe sammen for velferden i regionen vår. Når de som roper høyest mot regionreformen legger seg på et slikt nivå på debatten, kan man jo spørre seg om «For Finnmark» egentlig er for Finnmark? Jeg er ikke personen som sitter på svaret på det spørsmålet. Det eneste jeg vet, er at det å være for regionreformen definitivt ikke er det samme som å være mot Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse