Annonse
UREALISTISK: Som Kjell Grandhagen (til høyre) ga uttrykk for, er det helt urealistisk å tro at dagens planlagte landmakt i Finnmark er kapabel til annet enn å bli kanonføde for å utløse en artikkel fem-situasjon. Bildet til venstre er fra en øvelse i Mauken skytefelt. Foto: Ola Solvang/Forsvaret

Er Finnmark Forsvarets offerlam?

Den pensjonerte generalløytnant var ikke snauere enn at han gikk rett på og adresserte elefanten i rommet: Oppfatningen i høyere forsvarskretser om at Finnmark ikke lar seg forsvare ved en eventuell militær konflikt.

De senere år har det foregått en storstilt russisk opprustning i nord, ikke minst på Kolahalvøya. Og denne uka meldte Barents Observer at nye satelittbilder viser at rundt 50 nye, store våpenbunkere nå er under bygging like nord for Severomorsk.

Han sa det rett ut: «Folk i Finnmark har like stor rett på beskyttelse som innbyggere i tettere befolkede områder av Norge».

Pensjonert generalløytnant Kjell Grandhagen er forhenværende sjef for Hæren og avsluttet sin lange karriere i Forsvaret som sjef for Etterretningstjenesten til han gikk av ved årsskiftet 2015-2016. Grandhagen har blitt tildelt en rekke æresbevisninger for sin tjeneste og i 2016 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden «for fremragende samfunnsnyttig innsats». Han nyter stor respekt i de fleste leire og er kjent for sin åpenhet og tydelighet.

Det må likevel ha vært drøy kost å svelge for alle notabilitetene i forsvarssektoren, da Grandhagen gikk på talerskolen under denne ukas Army Summit, et årlig toppmøte om spørsmål knyttet til forsvar og forsvarspolitikk. Temaet i år var «Landpower in the Arctic and the High North». Og Grandhagen var ikke snauere enn at han gikk rett på og adresserte elefanten i rommet: Oppfatningen i høyere forsvarskretser om at Finnmark ikke lar seg forsvare ved en eventuell militær konflikt. Et synspunkt man imidlertid ikke snakker særlig høyt om. Men det valgte altså Kjell Grandhagen å gjøre.

Han slapp katta ut av sekken: «Jeg har ved flere anledninger hørt representanter fra vårt eget forskningsmiljø si at det er vanskelig, endog umulig å forsvare Finnmark, og at vi derfor ikke skal gjøre det. Dette er jeg fundamentalt uenig i», erklærte Grandhagen.

Det bør kanskje tilføyes at Forsvarets forskningsmiljøer øver stor innflytelse på den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet. Men selvsagt er det slik at ingen minister eller statssekretær med vettet i behold vil si høyt at Forsvarets planverk innebærer at vi skal overgi Finnmark nesten uten kamp. Tvert imot vil nok regjeringen og dens mest trofaste talspersoner rykke ut og indignert løfte pekefingeren mot en slik uhyrlig påstand, og peke på at nå styrker regjeringen forsvaret av Finnmark, både i Porsanger og Sør-Varanger. Men, som Grandhagen også ga uttrykk for, er det helt urealistisk å tro at dagens planlagte landmakt i Finnmark er kapabel til annet enn å bli kanonføde for å utløse en artikkel fem-situasjon. (Artikkel fem i NATO-traktaten kan utløse alliert hjelp til et medlemsland som blir angrepet).

Men hvor sannsynlig er det at Russland skulle gå inn og annektere norsk territorium? De senere år har det foregått en storstilt russisk opprustning i nord, ikke minst på Kolahalvøya. Og denne uka meldte Barents Observer at nye satelittbilder viser at rundt 50 nye, store våpenbunkere nå er under bygging like nord for Severomorsk. Der skal både konvensjonelle våpen og atommissiler lagres. Thomas Nilsen i Barents Observer snakker om «Kald krig 2.0». Og Grandhagen pekte på at Russland vil gjøre alt for å beskytte disse militære kapasitetene på Kola, som ligger innen artillerirekkevidde fra NATO-territorium. Dersom russerne på noe tidspunkt skulle føle seg truet, (og ikke nødvendigvis i nord), er det ifølge Grandhagen «ikke bare mulig, men sannsynlig at man ville iverksette en begrenset militær operasjon mot den nordøstre delen av Norge, Finnmark. Hensikten ville være å skape en buffer for å redusere trusselen mot de viktigste Kola-basene».

«Vi kan velge å overse realitetene. Men det vil i mine øyne være ganske uansvarlig. Uansett hvor vanskelig det måtte være å forsvare Finnmark, er enhver stat forpliktet til å forsvare sitt territoriums integritet og befolkning», fastslo Grandhagen. Det er kanskje for mye å håpe på at denne beskjeden når helt frem til Erna Solberg. Men det er vanskelig å forstå at en forsvarssjef ikke kommuniserer ut at sparekniven i forsvarssektoren kan få konsekvenser for befolkningen i Finnmark – og kanskje også i Troms – som ikke er akseptable.

Realitetene er at regjeringens «satsing» på forsvaret av Finnmark består av en kommende kavalleribataljon i Porsanger og et nytt jegerkompani i Sør-Varanger. Én ting er at nysatsingene bare er flytting av personell og materiell fra andre deler av Hæren, og som sådan utgjør det ikke en styrking av Norges samlede landforsvar. Men hovedpoenget er at disse elementene, i tillegg til nåværende grensevakt og Heimevernet, til sammen ikke utgjør en styrke som vil kunne forsvare Finnmark i en situasjon der Russland finner det nødvendig å realisere sitt bastionforsvar.

Det er på tide at både forsvarsledelsen og regjeringen adresserer dette sakskomplekset i offentligheten. Er det virkelig slik at planverket ikke tilsier en tilstedeværelse av militære kapasiteter i Finnmark som kan yte effektiv motstand i et scenario av den typen Grandhagen beskriver? Kalkulerer våre militære og politiske ledere med at Finnmark, befolkningen og våre utstasjonerte soldater i fylket, bare skal spille rollen som offerlam?

Den pensjonerte toppoffiseren oppsummerte det politiske ansvaret for å ha et relevant forsvar av landet slik: «Dette burde være en forpliktelse overfor landets befolkning. En forpliktelse overfor de unge vernepliktige som skal ut å gjøre jobben, og som er villige til å betale den høyeste prisen. De fortjener en mulighet til å lykkes».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse