Annonse
Ragnhild Vassvik, Helga Pedersen og Finnmark Ap har stilt seg i bresjen for uforsonlig motstand mot større regioner i Nord-Norge.

-Finnmark er ikke tjent med at vi melder oss ut

Jeg er bekymret over den retningen debatten i Finnmark har tatt, skriver Per Ivar Harila.

Det er sommer og jeg har ferie. Jeg koser meg i sommervarmen i godt selskap. Jeg klarer likevel ikke å la være å tenke på det pågående arbeidet med regionreformen.

Jeg har forsøkt å følge med i debatten hele tiden, men har ikke hatt tid til å engasjere meg, før nå i ferien. Jeg er overrasket over den retningen debatten har tatt.

For meg handler regionreformen hovedsakelig om to ting: Staten ønsker å tillegge regionene nye oppgaver som skal flyttes ned fra sentralt til regionalt nivå. For at dette skal skje mener man i Stortinget at regionene bør være større enn i dag, og man har besluttet nye og større regioner.

Dette er de to prinsipielle forholdene jeg har klart å lese meg til i Stortingsdokumentene som ligger til grunn for beslutningen om ny organisering. Disse forholdene har vært lite debattert i Finnmark.

Det jeg har sett oftest er at mange mener Finnmark forsvinner og Finnmarkingene mister sin identitet. Jeg synes det er forunderlig at så mange i Finnmark har sin identitet knyttet opp til Finnmark Fylkeskommune.

 Personlig er jeg helt trygg på at min identitet kommer til å beholdes, uavhengig av navnet og størrelsen på Fylkeskommunen. Jeg håper noen vil delta i en debatt om det denne regionreformen egentlig handler om i Stortingets beslutningsgrunnlag.

Jeg tror vi som nasjon gjør klokt i å legge til rette for å kunne redusere administrativ ressursbruk i de offentlige tjenester. Jeg har derfor stor forståelse for at man ønsker å samle regionnivået i færre og større enheter. Dette vil gi grunnlag for å kunne redusere administrativ ressursbruk.

Videre mener jeg også det gir bedre grunnlag for god kvalitet i de offentlige tjenestene dersom den enkelte tjenestemann og kvinne har god tilgang av oppgaver av samme karakter, og gjerne med forskjellige utfordringer. Det hever etter mitt syn kvaliteten.

Til slutt mener jeg at med dagens teknologi kan Fylkeskommunens oppgaver som ikke er lokalt basert (kjerneoppgavene som tannhelse og videregående skoler) gjøres fra hvor som helst. Da burde det være gode muligheter for at mange av oppgavene kan gjøres fra Finnmark.

Dersom vi skal få det til må våre dyktige tillitsvalgte i Finnmark engasjere seg der ting nå skjer. Min største bekymring i dette er derfor at våre tillitsvalgte har valgt å melde seg ut av arbeidet med reformen. Det tror ikke jeg vi i Finnmark er tjent med, og jeg håper derfor inderlig at de melder seg på igjen, snarest mulig.

Særlig for oss som er aktiv i næringslivet i Finnmark er det viktig at våre tillitsvalgte nå tar tak, og viser at vi ønsker å ta del i arbeidet med å utforme det regionale nivået.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse