Annonse
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen underslår eller overser en rask, internasjonal teknologiutvikling med overgang fra kostbart kopper til en mye billigere og bedre løsning i form av aluminiumskabler og -komponenter, både i bilindustrien og i kraft- og energisektoren. En kontroversiell gruvedrift  i Finnmark er galt svar på et riktig spørsmål om det grønne skiftet, skriver Einar Sørensen.

 Derfor er ikke Finnmark-kopper nødvendig for det grønne skiftet!

Statsråden bør definitivt ikke bruke det grønne skiftet som fikenblad for å sette i gang Nussir-gruven. Det gir i beste fall er en kortvarig gevinst - for når gruven er tømt, må Norge følge resten av verden og ta i bruk aluminium i de grønne biler statsråden så varmt taler om.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen forsøker å selge inn beslutningen om kopperdrift i Kvalsund i Vest-Finnmark med påstanden om at «kobber er et metall vi er helt avhengige av for å lykkes med det grønne skiftet». Hans egne ord. 

I beste fall er dette mangelfull informasjon, i verste fall er det et  bevisst ordvalg mot bedre vitende  for å vinne støtte for en  tvilsom gruvetillatelse i nordligste Norge. Inntil videre tror jeg på første alternativ. Det andre innebærer at statsrådens dager er talte.

Fra kopper til aluminium

I alle tilfeller er statsrådens påstand ikke korrekt. Han overser fullstendig den raske internasjonale teknologiutvikling med overgang fra kostbart kopper til en mye billigere og bedre løsning i form av aluminiumskabler og komponenter både i bilindustrien og i kraft- og energisektoren. 

De siste 10 årene har det foregått en enorm internasjonal forskning og utvikling for å erstatte kopper  i moderne industri. Drivkraften bak er de høye priser på kopper, vekt og etter hvert mangel på dette metallet, hvilket driver prisene enda mer opp. Det er stor tvil om hvor mye utvinnbar kopper det er fortsatt på kloden, men grensen er ikke langt unna. Etter det må man satse på gjenbruk og/eller andre løsninger. At kopper-mafiaen mener noe annet, er ikke mer enn vi kan regne med.

Bilindustrien, bl.a. Toyota, Honda  og BMW regner med at innen 2025 vil aluminium ha erstattet kopper med 30-40 prosent i nye biler – samtidig som gjenvinning av kopper utvikler seg raskt. I USA alene dekkes 30-40 prosent av kopperbehovet via gjenvinning!

De viktigste sentra for dette arbeidet er  Tyskland og Japan. I München har det tekniske universitetet (TUM) og BMW utført et langvarig utviklingsprosjekt for å erstatte kopper med aluminium. De største problemene ligger i ledningsevne, fleksibilitet, strekkstyrke og egenskaper til å tåle høye temperaturer.

Men dette mener verdens ledende forskningssentra nå er løst slik at spesielt bilindustrien kan nyttiggjøre seg  førsteklasses fordeler i et mye lettere metall i ubegrensede mengder og dertil langt billigere enn kopper. Tysk bilindustri har derfor startet å bruke kabler av aluminium i stor utstrekning, og i Japan skjer det samme hos Toyota og Honda. Det gjelder for kabler og svært mange komponenter og utstyr som har hittil har vært basert på kopper.

Omleggingen til elektriske biler øker nå sterkt – og vil ikke være mulig uten at kopper erstattes enten helt eller delvis av aluminium i kabler og alt av systemer der man hittil har hatt kun kopper. Så her tar statsråden grundig feil.

Biler, kraft og data

Som om ikke dette var nok, skjer det samme med kraftspenn. I Japan har kraftselskapet i millionbyen Osaka erstattet 50 år gamle kopperkabler med aluminum – og dette er bare  begynnelsen.  Aluminiums-kabler betyr enorme besparelser for energiselskapene og dermed brukerne. Den samme utviklingen har spredt seg til bygningsindustrien og infrastruktur som tradisjonelt har vært en av de store brukere av kopper. Hvorfor bruke kostbare løsninger når det finnes rimeligere og kvalitetsmessig fullt ut akseptable alternativer?

I tillegg kommer den sterke utviklingen på fiberoptiske kabler. Det har tatt tid å få frem teknologiske løsninger som kan erstatte de mer tradisjonelle kopperkablene, men også her kommer nå omleggingen raskt.

Kopper forsvinner ikke natten over, og alle vet at behovene i Kina og India er så store at de i mange år fremover vil  bruke kopper. Men gjenbruk blir viktigere og viktigere parallelt med de nye banebrytende teknologier vi ser på aluminium og fiberoptiske kabler.

Norge kan lede utviklingen

Undertegnede som arbeider til daglig i den globale høyteknologibyen Toulouse her i Frankrike (fly- og transportteknologi) kan bare undre seg over beslutningen om å gå i gang med en koppergruvedrift i Finnmark og den tvilsomme løsning  å dumpe avfallet rett i sjøen.

Men min undring er enda større over at regjeringen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen ikke gjør mer for å videreutvikle den kolossale fordelen Norge har med elektrisk energi som basis for aluminiumsproduksjonen. Norge er Europas største produsent av aluminium med 1,2 million tonn årlig. Industrien selv er utviklingsintensiv, og det foregår et omfattende arbeid med å utvikle nye produkter både innen bygg og annen anvendelse (fly og biler). Bransjen har svært høy kompetanse med dyktige ingeniører og produksjonsfolk.

Bedriftsmiljøer som Norsk Hydro og Raufoss er selvsagt klar over mulighetene i det grønne skiftet og at aluminium betyr svært mye for bilens fremtid. Men hittil stort sett begrenset til komponenter som støtfangere, karosseri og motorer.  Vi  kan gjøre så uendelig mye mer – og her må regjeringen gå foran. 

Norge har særlige fortrinn på aluminium, og vi  kan virkelig  gjøre noe som monner i omlegging til det grønne skiftet.  Faktisk kan en intensiv norskledet utvikling av kabler og komponenter i aluminium for spesielt for elektriske biler  vise seg av vital betydning for det grønne skiftet, og i samme åndedrag skaper vi  ny norsk høyteknologisk kompetanse med verdifulle bedrifter og arbeidsplasser.

En kontroversiell gruvedrift  i Finnmark er det helt gale svar på et riktig spørsmål.

Statsråden bør definitivt ikke bruke det grønne skiftet som fikenblad for å sette i gang Nussir-gruven. Det gir i beste fall er en kortvarig gevinst - for når gruven er tømt,  må Norge følge resten av verden og ta i bruk aluminium i de grønne biler statsråden så varmt taler om.

Prisen er enorme konflikter med natur og tradisjonelle næringer i det nordligste Norge som de store taperne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse