Annonse
SPIONER: Hittil har debattklimaet gått verst ut over styresmaktene, med storting og regjering i spissen. Det nye nå er at også finnmarkingene får på pelsen, og blir forsøkt framstilt som potensielle spioner og landssvikere. Foto: Scanpix

Finnmarkinger - potensielle spioner?

Det finnes ikke én innbygger i det nye storfylket som kommer til å lide overlast eller utsettes for uhørte prøvelser som en følge av at Finnmark og Troms blir ett.

Debatten om fylkessammenslåingen mellom Finnmark og Troms er så full av krigsretorikk og fiendebilder, at den snart overgår alt som er skrevet om virkelige krigshandlinger her i landet.

Konspirasjonsteoriene florerer, og alle midler blir brukt til å «utvikle» striden og hausse opp motsetningene. Hittil har det gått verst ut over styresmaktene, med storting og regjering i spissen. Det nye nå er at også finnmarkingene får på pelsen, og blir forsøkt framstilt som potensielle spioner og landssvikere.

I et innlegg i Nordnorsk Debatt  skriver Nils Aarsæther, tidligere professor i samfunnsvitenskap ved UiT: «Finnmark er det einaste fylket som har grense mot Russland, og ein statleg politikk som provoserer befolkninga i grenseregionen vil, utilsikta, kunne lette arbeidet for andre makters etterretningstjeneste.»

Under helt andre omstendigheter kunne muligens Aarsæther hatt rett. Men da snakker vi om forhold vi ikke har hatt her i landet siden årene 1940-45:  terrorvelde, henrettelser, vold, overgrep, dødstrusler, sult og mangel på livsnødvendigheter.

I 2019 handler det om sammenslåtte administrative enheter i to fylkeskommuner. Aarsæther advarer altså mot at finnmarkingene kan fristes til å la seg rekruttere som angivere og forrædere fordi fylkeskommunen i Finnmark er slått sammen med Troms.

Hva vil sammenslåingen bety, rent praktisk, for de aller fleste av oss? Svaret er: ingen ting.

Det finnes ikke én innbygger i det nye storfylket som kommer til å lide overlast eller utsettes for uhørte prøvelser som en følge av at Finnmark og Troms blir ett.

Velferdsstaten har mange utfordringer, fylkessammenslåingen er definitivt ikke en av dem.

Aarsæther skriver at myndighetene utilsikta kan komme til å skape spioner. Torill Olsen, redaktør av magasinet Sett Nordfra og aktivist mot sammenslåingen, går lenger. I kampens hete lanserer hun en ny konspirasjonsteori: Dette er trolig tilsiktet. Fylkessammenslåingen er norske myndigheters fordekte måte å avfolke Øst-Finnmark på!

Sørpå betraktes, hemmelig selvsagt, Øst-Finnmark som en buffersone mot Russland. I denne buffersonen bør det bo færrest mulig folk, i tilfelle det skulle smelle en dag. Den utskjelte fylkessammenslåingen kan i realiteten være konfidensiell militær strategi, mener Olsen.

Men det er flere deltakere på krigsskueplassene på Facebook. Alvoret øker, og seriøsiteten daler tilsvarende, når en stortingsrepresentant får seg til å sammenligne nasjonalforsamlingen han selv sitter i, med Hitlers okkupasjonsmakt. Det presterte Geir Adelsten Iversen fra Sp i Finnmark å gjøre, både på Facebook og i et intervju med Nationen i fjor høst. Selv for Senterpartiet er dette grensesprengende populisme.

Det er med andre ord fare for at finnmarkingene henfaller til spionasje, og at øst-fylket avfolkes som et ledd i forberedelsene på en ny, virkelig krig. Og alt dette kan vi takke «okkupasjonsmakten» på Stortinget for.

For der sitter det politikere som ikke vil forstå, mener Torill Olsen. De fører en politikk som etterlater folk i Finnmark i usikkerhet og frykt.

Og om ikke usikkerheten og frykten er stor nok fra før av, får den virkelig god hjelp av aktivistene og krigsretorikerne på Facebook.

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse