Annonse
Evenes er en av kommunene som blir for liten. Hvorfor i all verden ønsker Regjeringa større og mer robuste kommuner, men lar Evenes med sine 1400 (flotte) innbyggere være alene?

Fire bomskudd – men det er ikke for seint å snu

Stortinget kan fortsatt berge et sterkt lokaldemokrati.

Hvis vi ikke får sammenslåinger til større kommuner i hele landet, vil de små miste oppgaver og dermed svekke lokaldemokratiet.

Vil du bli provosert eller begeistret? Da bør du lese dette. Det handler om kommunereformen. Og er ikke for pyser.

Jeg er en av dem som hyller målene for reformen. Hvorfor det? Fordi jeg ønsker et fortsatt desentralisert Norge. Der sterke kommuner sørger for viktige velferdstjenester til folk flest, driver samordnet og god planlegging og bidrar til positiv utvikling.

Kommunereformen for mer enn 50 år siden reduserte antallet kommuner med nesten 40 prosent. Fordi kommunene skulle være redskapene for utviklingen av det norske velferdssamfunnet.

Siden den gang har kommunene fått mange flere og mer komplekse oppgaver. Til tross for dagens kommuneinndeling, flytter folk til byområder og sørover. Avstanden mellom store og små kommuner øker hele tida. Hvis vi ikke får sammenslåinger til større kommuner i hele landet, vil de små miste oppgaver og dermed svekke lokaldemokratiet. Det betyr uønsket sentralisering.

Bomskudd 1: Altfor få sammenslåinger

5. april bar Jan Tore Sanner Stortingsproposisjon nr 96 S (2016-2017) over til Stortinget. Der foreslår Regjeringa kommunesammenslåinger som reduserer dagens 428 kommuner til 356. Samtidig skriver Regjeringa at dette ikke er nok. At «..det vil være for mange små og sårbare kommuner med utfordringer knyttet til å gi gode tjenester også etter 2020.»

Kommunalministeren virker som en dyktig kar. Men dette er for pinglete. Norge vil fortsatt sitte igjen med et A-lag og et B-lag av kommuner, der de minste vil miste oppgaver og betydning.

Bomskudd 2: Ofoten og Evenes

Dette er ett eksempel fra en av mange naturlige bo-, service- og arbeidsmarkedsregioner i Norge Etter som jeg bor her og kjenner den best, blir dette en illustrasjon som det er mange eksempler på i Regjeringens proposisjon.

Evenes er en av kommunene som blir for liten. Hvorfor i all verden ønsker Regjeringa større og mer robuste kommuner, men lar Evenes med sine 1400 (flotte) innbyggere være alene? Mens halve Tysfjord, Ballangen og Narvik slås sammen til en større Ofoten-kommune.

Bomskuddet forsterkes av at den nye kommunen trenger vekstkraften som ligger i Forsvarets satsing på Evenes flyplass. Ikke minst fordi både Tysfjord og Ballangen er på ROBEK-lista med svak økonomi.

Bomskudd 3: Regionreformen
Regjeringa vil også ha færre fylkeskommuner. Den ønsker «..et regionalt folkevalgt nivå som tar tydeligere ansvar for samfunnsutviklinga- (..) med «..samordnet oppgaveløsning og prioriteringer i større regioner».

De tre nordnorske fylkeskommunene vil ikke bli ett Nord-Norge, Hva gjør Regjeringa da? Jo, sender ballen tilbake og ber oss gjøre et nytt forsøk. Vi har demonstrert at våre fylkespolitikere ikke får det til, så hvorfor kaste bort tida?

Hvis vi ikke får det til, vil de sammenslåtte regionene i Sør-Norge veie mye mer på kjøttvekta.

Bomskudd 4: Arbeiderpartiet og Høyre

I 1996 la AP-regjeringa fram forslag om en kommune- og fylkesinndelingsreform, med omtrent samme begrunnelse som dagens regjering. AP ble stående alene i mindretall. Overraskende nok valgte Høyre å stemme mot, fordi de øynet regjeringsmakt fra 1997 og ville tekkes mellompartiene. Det lyktes.

I dag gjør AP akkurat det samme. Ser på høstens stortingsvalg som viktigere enn en nødvendig reform for landet. For de to største reformpartiene i norsk politisk historie, er dette en populisme og mangel på ansvarlighet som begge burde være flaue over.

Det er ikke for seint å snu
Både på påsketur og bomtur er det ikke for seint å snu. Regjeringa har allerede demonstrert dette ved at den lyttet til Fylkesmannen og deler Tysfjord kommune likevel. Noe som har virket fornuftig veldig lenge.

AP har landsmøte til helga, og kan demonstrere at de ønsker å være ansvarlige og åpne for tvangssammenslåinger. Stortinget sitter da med nøkkelen når de skal fatte beslutning om reformen før sommerferien.

PS: Norge er ikke 428 republikker, men én nasjon med én folkevalgt forsamling. Færre kommuner med flere viktige oppgaver og funksjoner er å velge fortsatt desentralisering og er dessuten god distriktspolitikk.

Det er ennå ikke for seint.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse