Annonse
Det anslås at vedlikeholds og oppgraderingsbehovet på vann- og avløpsanlegg, kommunale veier og bygg samlet i Norge er på om lag 1.450 milliarder kroner. Det er dessverre slik at kommunene i Nord-Norge kommer dårligere ut enn resten av landet på de fleste områder. Manglende vedlikehold er en trussel mot liv og helse, og etterslepet øker år for år, skriver Martin Grønnslett. Foto: Ola Solvang

Fire utfordringer til kommunene i Nord-Norge

​​​​​​​De uløste oppgavene står i kø for nyvalgte kommunepolitikere landet rundt. Anleggsbransjen representerer løsningen.

Som regionsjef i Maskinentreprenørenes forbund har jeg de siste årene besøkt og snakket med anleggsentreprenører fra Nordkapp i nord til Bindal i sør.

Det jeg har lært er at kommune og anleggsbransjen står i et gjensidig avhengighetsforhold. Kommunene er viktige oppdragsgivere for små og store entreprenører som bidrar med nødvendig sysselsetting over hele Nord-Norge. Samtidig trenger kommunene dyktige leverandører for å bygge og vedlikeholde samfunnsviktig infrastruktur, ikke minst når flom og andre kriser inntreffer. Vi er derfor avhengig av å gå i samme retning, og jeg har fire ønsker til utviklingen i kommunene i Nord-Norge de neste årene:

• Prioriter vedlikehold

• Bruk næringslivet

• Etabler massemottak/uttak

• Styrk egen innkjøpskompetanse

Mitt første ønske er en langt høyere prioritering av vedlikehold i kommunesektorens budsjetter, hvert eneste år. Kun slik kan forfallet på infrastrukturen bli mindre.

Det anslås at vedlikeholds og oppgraderingsbehovet på vann- og avløpsanlegg, kommunale veier og bygg samlet i Norge er på om lag 1.450 milliarder kroner. Det er dessverre slik at kommunene i Nord-Norge kommer dårligere ut enn resten av landet på de fleste områder. Manglende vedlikehold er en trussel mot liv og helse, og etterslepet øker år for år.

Vedlikehold handler også om kommunikasjon. Politikerne må bli flinkere til å fortelle innbyggerne hvorfor det er nødvendig å bruke penger på fornyelse av vannledninger og veier. Budskapet må være at vedlikehold er en forutsetning for levedyktige kommuner.

Mitt andre ønske er at politikerne tar næringslivet i bruk. Lokale entreprenører har ressurser, kapasitet og kompetanse til å utføre nødvendige bygg- og anleggsoppdrag for Kommune-Norge. Likevel ser vi at kommuner som Hammerfest, Bodø og flere andre velger å bygge opp egne entreprenøravdelinger, som direkte utfordrer de private arbeidsgiverne.

Jeg er overbevist om at konkurranse og gode innkjøp sørger for at kommunene får det beste resultatet, til en kostnad vi som skattebetalere kan være fornøyd med.

Mitt tredje ønske er at kommunesektoren etablerer tilstrekkelig med uttak og mottak av masser. Langs kysten av Nord-Norge går det hver dag et titalls båter med masser fra og til prosjekter. Vi skjønner alle at det ikke er populært med masseuttak og mottak i nærmiljøet, men skal verden gå videre må dette opprettes lokalt. Er Nord-Norge tjent med at masser kjøres med båt i flere døgn, når det finnes masser lokalt?

Jeg mener at kommunepolitikerne må tørre å ta valg som kanskje ikke alltid er populære der og da, men riktige i en større sammenheng. Du kan ikke snakke om miljøet i den ene saken for så nekte uttak/deponering av masser lokalt i den andre saken.

Mitt fjerde og siste ønske handler om kompetanse. Selv om mange kommuner gjør en god jobb, opplever vi at innkjøpskompetansen enkelte steder er for svak. Gode innkjøp gir gode sluttresultat, og kompetanse er da en avgjørende faktor.

Jeg vil at kommunene skal være bevisst sin betydningsfulle rolle som innkjøper, og hele tiden sørge for å styrke egen kompetanse på dette området. Videre er det vesentlig at krav og tildelingskriterier som stilles i kontraktene, blir fulgt opp i gjennomføringsfasen. Krav som ikke følges opp, bidrar kun til å undergrave seriøsitetsarbeidet i bransjen.

Til alle nyvalgte kommunepolitikere: Vi skal bygge og vedlikeholde dette landet sammen. Anleggsbransjen gleder seg til å ta fatt på oppgaven!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse