Annonse
Kulturrevolusjonens Firerbande representerte falskhet og utrygghet. Folk stolte ikke på dem. Jeg tror ikke folk stoler på Erna, Siv, Trine og Jonas i saken om Andøya flystasjon. Jeg gjør det ikke, skriver Rasmus Dahle.

Firerbandens besegling av Andøya flystasjons skjebne

Spørsmålet om nedleggelse av Andøya Flystasjon er nemlig noe langt større enn at et lokalmiljø utsettes for store utfordringer.

Tirsdag 5. juni 2018 vil stå som en trist dag, med Firerbanden H, FrP, V og Ap i en fremtredende rolle. Det som har pågått nå av politiske prosesser, om hvordan Norges Forsvar skal rustes for framtiden, og i saka om bevaring eller nedleggelse av Andøya Flystasjon spesielt, preges ikke av åpenhet, respekt, ydmykhet, raushet, demokrati og… vett og forstand. Til og med trusler er tatt i bruk.

Under Kulturrevolusjonen i Kina fra midten av 1960-tallet dro noen bander rundt i landet der og truet og ydmyket alle som ikke var enige med lederen. En av de gruppene som gjorde dette ble kalt for Firerbanden. Mao døde i 1976 og Firerbanden ble styrtet. De fire lederne av denne banden ble i 1981 dømt for ugjerningene, og de er gått bort for flere år siden.

Å sammenligne Kulturrevolusjonen i Kina med de pågående politiske prosessene her hjemme er sikkert litt for drøyt. Men, firkløveret Erna, Siv, Trine og Jonas kan i denne sammenhengen godt figurere som Firerbanden.

Denne Firerbanden har nå gjort et godt stykke arbeid for å svekke landets forsvar. Selv om de sier noe annet. Folk som har argumentert i mot Firerbanden er blitt forsøkt ydmyket og latterliggjort gjennom at deres henvendelser angående saken, eller organisasjoners henvendelser og faglig ekspertises henvendelser, i stor utstrekning ikke har blitt besvart seriøst, hverken av Regjering, Forsvarsdepartementet, partiledelsen i Arbeiderpartiet eller av partilederne som sitter i Regjering. Folk har ikke blitt tatt på alvor. For ikke å snakke om trusler! Fra sentralt politisk hold mot lokale politikere! Trusler om at den sentrale politiske velviljen kanskje ville utebli i en omstilling, hvis ikke den lokalpolitiske motstanden om nedleggelse av Andøya Flystasjon opphørte! Man tror det nesten ikke!

Kulturrevolusjonens Firerbande representerte falskhet og utrygghet. Folk stolte ikke på dem. Jeg tror ikke folk stoler på Erna, Siv, Trine og Jonas i denne saka. Jeg gjør det ikke.

Vanlige folk, med og uten studiepoeng, med vett og forstand innenfor økonomi, prosjektstyring, byråkratiske prosesser, miljøproblematikk, arealplanlegging, flyplassdrift, meteorologi, fly-operativ erfaring, våpenteknisk med mere, har øst både av sin teoretiske kunnskap, erfaring og livskunnskap, og motbevist bakgrunnsmaterialet som Stortinget skulle fatte sin beslutning på med hensyn til å legge ned eller bevare Andøya Flystasjon. Men, de sentrale politikerne i saken vendte det døve øret til.

Vi fikk altså nå et stortingsflertall, med fire partier – en Firerbande – som la ned Andøya Flystasjon. En militær flystasjon som har alt, som i dag er operativ, som der trengs kun små justeringer og investeringer for å ta i mot en mere moderne flyflåte i Forsvaret, og en flystasjon som de fly-operative foretrekker. De skal i stedet bygge opp en militær flybase på den sivile flyplassen Harstad/Narvik lufthavn Evenes, basert på villfarelsen om at samfunnet vil spare penger, og at det er for å styrke Forsvaret. På et sted som mangler all infrastruktur som MPA krever, og som de fly-operative ikke anbefaler. Og, vi sitter med et mindretall på Stortinget som ikke vil dette, basert på at de også vil spare samfunnet for penger og styrke Forsvaret. I denne saka tror jeg på mindretallet. Det er ikke alltid sånn at flertallet har rett.

Når prosessen med langtidsplanen for Forsvaret har vært preget av alt det rotet som til nå har kommet frem, ja hestehandel og gambling, om du vil – mon tro hvordan det står til ellers? Spørsmålet om nedleggelse av Andøya Flystasjon er nemlig noe langt større enn at et lokalmiljø utsettes for store utfordringer. Det handler bl.a. om samfunnsøkonomi, andre deler av Forsvaret som utfordres, Helseforetak, Luftambulanse, om åpenhet vs skjulte prosesser, lobbyering vs åpne demokratiske prosesser, hvem som kjenner hvem osv. osv…

Firerbanden… De hadde alt å vinne om de hørte på fornuft, spør du meg. Det gjorde de ikke. Det blir spennende å følge med videre. Vi får de politikerne vi stemmer på ved valg. Det er stortingsvalg om tre år. Sånn rent metaforisk: Vil Firerbanden endelig kunne erklæres død – og maktesløs – da, tro? Jeg håper det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse