Annonse

Norges Fiskarlag går i oppløsning

Fiskarlaget Nord har sagt opp medlemskapet i Norges Fiskarlag. Det innebærer en dramatisk avskalling fra Norges Fiskarlag, som er i oppløsning som samfunnskraft og mister status som troverdig talerør for norske fiskere.

Fiskarlaget Nord organiserer små og mellomstore kystfiskefartøy i Troms og Finnmark. Bruddet skyldes frustrasjon som har bygget seg opp over lang tid. Fra nord har fiskerne ment at man ikke har blitt hørt i viktige saker. I stedet har medlemsmassen blitt brukt til å legitimere en fiskeripolitikk som man i økende grad har vært uenig i. Trolig vil mange fiskere også i Nordland slå følge med yrkesbrødre og søstre lengre nord ut av Norges Fiskarlag.

I sum skyldes dette sterk misnøye med at større fartøy og rederier har blitt favorisert på bekostning av mindre kystfiskefartøy. Det handler om antall kvoter man kan legge på hvert fartøy, størrelsen på «kystfiskefartøy», og at fartøy som for alle praktiske formål er trålere får lov til å konkurrere ut sjarkflåten på kystnære fiskefelt. Fordeling av kvoter har lenge gått i favør av de store og mektige med tilgang på mest penger.

Alt dette har vært saker der Fiskarlaget Nord ikke har blitt lyttet til. Omleggingen av organisasjonsmodellen innenfor Norges Fiskarlag, med  sterke bånd til havfiskeorganisasjonen Fiskebåtredernes Forbund, har i tillegg styrket de store redernes makt i Norges Fiskarlag.

Her er det mye vondt blod som siger opp til overflaten. I stedet for å komme Fiskarlaget Nord i møte med dialog, har toppledelsen i Norges Fiskarlag valgt å bestride virkelighetsoppfatningen med refs, mens man har forlangt lydighet og innordning. En strategi som har vært totalt mislykket.

Etter at de fleste fiskeriene ble lukket har Norges Fiskarlag, gjennom grundig politisk arbeid, klart å samle fiskere i alle fartøygrupper bak brede kompromisser. Dette har gjort at organisasjonen har hatt innflytelse og lagt premisser for fiskeripolitikken.  Med økt styrke for havfiskeinteressene er imidlertid muligheten for brede allianser svekket.

Dette fører nå  til utmeldinger og uro. For Norges Fiskarlag er dette et varsel om sammenbrudd. De kan ikke lengre målbære løsninger som politikerne kan anse som dekkende for bredden blant fiskerne. Det vil bety en ny dynamikk i fiskeripolitikken.

Nå er det Stortinget og Regjeringen som i framtiden er nødt til å ta langt tydeligere stilling til fordeling av ressurser og rettigheter mellom fartøygrupper. Tiden da Norges Fiskarlag har skjermet politikerne for disse konfliktene, er over.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse