Annonse
FISKERIMINISTER: Tidligere Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen ble utnevnt til fiskeriminister i januar. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriministerens "uheldige glipp"

Nye Senja kommune har fått en dårlig start, mener Jasmin Agovic.

 

Den ene alvorlige saken etter den andre rammer den nye Senja kommune. Kommunen var ikke et juridisk faktum før de første ubehagelighetene stod på trappene.

Først ute var saken om ekstravagant møtegodtgjøring som flertallet av kommunestyret i den nye kommunen hadde innvilget seg. I dette er det inkludert at ordfører i Senja kommune er den beste betalte ordfører i Nord-Norge, samtidig som varaordfører er frikjøpt med 50 prosent og kan «smykke seg» med en lønn på over 500.000 kroner. Det er allmennkjent at undertegnede og Senjalista stemte imot godtgjøringsfesten. Ikke før «støvfokket» i forhold til denne saken hadde lagt seg, ble Senja kommune rammet av en ny sak der fokuset var høye lederlønninger blant Senja kommunens kommunalsjefer, sektorledere, virksomhetsledere, osv.

Nå har kommunen blitt satt på kartet igjen – denne gangen på nasjonalt kart. Det viser seg at tidligere ordfører gjennom åtte år i Lenvik kommunen, Høyres mangeårige fylkesleder, tidligere statssekretær og nåværende fiskeriminister, Geir Inge Sivertsen, hadde mottatt etterlønn fra Senja kommune mens han mottok inntekt som statssekretær. Mange spør seg hvordan dette er mulig – en erfaren politiker som Geir Inge Sivertsen kan vel ikke begå sånne feil?

For noen år siden skrev jeg et innlegg i flere aviser med navn «Fake news har nådd Lenvik kommune». I innlegget påpeker jeg en rekke meget alvorlige brudd på lover og retningslinje som har skjedd under perioden med Sivertsen som ordfører i Lenvik kommune. De to mest alvorlige var at Sivertsen bevisst anbefalte kommunestyret å bryte offentlighetsloven, noe som han fikk flertall for. Denne saken fikk nasjonal oppmerksomhet da Sivertsen klarte å terge på seg noen av de beste ekspertene på juss, der i blant den meget profilerte advokaten Christian Elden som definerte handlingene til Sivertsen som «straffbar» og «grov uforstand».

Ikke lenge etter at Sivertsen ble historisk i kommunal-politisk sammenheng med å anbefale kommunestyret å bryte offentlighetsloven, var han i media med nok en kontroversiell avgjørelse da han tydelig var inhabil i behandling av saken om den nye ungdomsskolen på Finnsnes – der kontrakten verd over 200 millioner kroner ble tildelt et firma som hans egen bror var signaturansvarlig. Sivertsen definerte seg selv som habil, og deltok i debatten om sin egen habilitet – noe som resulterte i at han fikk jussprofessor Jan Fridthjof Bernt til å reagere, i tillegg til fylkesmannen i Troms som konkluderte med at Sivertsen var inhabil.

Mange vil si at Sivertsen har kompensert for sine ugjerninger ved å fronte sammenslåingsprosessen som ledet til Senja kommune, samtidig som han var sentral når kontrakten ble undertegnet mellom Senja kommune og Salmar. Det viser seg etter hvert at Salmar-kontrakten var meget ufordelaktig for Senja kommune, samtidig som kostnadsrammene knyttet til prosjektet sprekker for hver dag som går. Når det gjelder sammenslåingen er det meget naivt å tro at dette kun er Sivertsen sin fortjeneste. Sammenslåingen var en omfattende prosess der veldig mange har bidradd, både administrasjonen i alle de sammenslåtte kommuner, politikere og den øvrige befolkningen.

Så, hva er det jeg antyder? Er Sivertsen korrupt? Nei, det tror jeg ikke han er. Men om Sivertsen har et ambivalent forhold til loven, og om han hever seg selv over loven, kan det stilles spørsmål ved. Undertegnede er den rake motsetninger til Sivertsen. Lov og retningslinjer skal følges og den skal gjelde for alle – både Jørgen Hattemaker og Kong Salomo. Det er helt greit, og foretrukket, at man stiller spørsmål knyttet til loven, samt at vi får en diskusjon rundt loven og eventuelt endre den hvis den virker mot sin hensikt. Men å heve seg over loven, er helt uakseptabelt.

Det eneste som overrasket meg i saken om etterlønn til Sivertsen, var hans kommentar i Nordlys der han sier følgende: «Jeg leste innstillingen fra rådmannen, men gikk ikke så grundig inn i saksgrunnlaget. At det skulle avregnes står i saksgrunnlaget, men ikke i vedtaket.» Når en politiker med så lang erfaring innrømmer at han ikke har lest saksforberedende dokumenter, da bør det ringe noen bjeller. Det kan gjenspeile et mer gjennomgående problem der folkevalgte representanter ikke setter seg godt nok i saker som skal behandles og dermed fatter beslutninger på feil grunnlag.

Når det gjelder selve saken om etterlønn til Sivertsen, finnes det ingen unnskyldning. Hele kommunestyret, inkludert Sivertsen og rådmannen som begge var tilstede når saken var behandlet, kunne ikke unngå undertegnedes innlegget fra talerstolen der jeg advarte kommunestyret mot å fatte vedtak i samsvar med innstillingen. Det var med dette som bakgrunn at undertegnede la frem Senjalistas forslag til endring. Hvis kommunestyret hadde vedtatt disse endringene, da hadde ikke dette problemet oppstått. Dessverre var det kun Senjalista som stemte for endringene og imot etterlønn til Sivertsen og til den tidligere ordføreren i Torsken.

Hvor går Senja kommune videre herifra? Jeg tror nok de fleste er enige at starten for den nye kommunen mildt sagt har vært turbulent. Men slik er det med de fleste starter – de er gjerne rotede og med mange hindringer. Har jeg tro på den nye kommunen? Selvfølgelig har jeg det, hvis ikke så hadde jeg ikke giddet å være med på dette som politiker. Men da må vi bli bedre, og vi må bli bedre veldig fort og før kommunen mister fullstendig legitimitet hos majoriteten av innbyggere. Når jeg sier vi, sikter jeg både til administrasjonen og det politiske organet. Det minste vi politikere kan gjøre er å sette oss godt inn i saker vi behandler slik at vi unngår sånne mega-tabber som denne tabben om etterlønn.

Hvordan blir det å gå med Sivertsen? Det vet jeg ikke. Kun tiden vil vise om det var klokt å utpeke Sivertsen som fiskeriminister. Personlig er jeg positiv til at landsdelen nok en gang har fått en minister i regjering. Det første som slo meg når Sivertsen var valgt som fiskeriminister var at dette trengte landsdelen. Har aldri stilt spørsmål rundt Sivertsen sin lojalitet og patriotisme til landsdelen han kommer fra. Men det har jeg også sagt om andre som har representert landsdelen i de øverste politiske organer. Gjennomgående for dem alle er at de fort lider av «hukommelsestap» i forhold til hvor de kommer fra og hvem som har sendt dem til Oslo. La oss håpe at Sivertsen ikke lider av samme «sykdom».

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse