Annonse

Fiskerne får svi for fravær av forskning

I årevis har fiskere langs kysten påpekt hvordan fiskeoppdrett fører til konsekvenser for livet i havet, som igjen går ut over deres egen næring og inntekter.

Under Fjordtoktet 17.-18. august blir også dette bredt diskutert.

Høsten 2016 var et helt nummer av det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar viet dette og andre spørsmål rundt oppdrett og bransjen. Redaktøren påpekte at det «er ingen kunnskap som kan bekrefte at næringen er «bærekraftig» eller miljøvennlig». Samtidig ble fiskernes tradisjonskunnskap løfta fram. Men både før og etter avvises dette av både oppdrettsbransje, flere forskningsinstitusjoner og ubehagelig mange politikere, med begrunnelse i manglende forskning. Det er svært lite som tyder på at de samme egentlig ønsker forskning på det de «savner» akademiske forskningssvar på.

Naturvernforbundets egen «forskende fisker», Arnold Jensen, var en av flere som delte sine flere tiår lange erfaringer fra fiskeriene i Ottar-nummeret. Han har i mange år formidla kunnskap om hva som skjer i fjorder hvor oppdrettsmerdene overtar dominansen. Da er både torske- og rekefisket i fare. Hans erfaringer står slett ikke alene. Langs hele kysten legges stadig åpne og forurensende oppdrettsanlegg på eller like ved gyteplasser, stikk i strid med loven. Dette skjedde også to steder i Ullsfjorden. Ikke bare valgte fylkespolitikerne å overse mer enn 1600 underskrifter mot oppdrett i fjorden. De overså dessuten over 60 underskrifter fra fiskere og fiskekjøpere, som ønska konsekvenser utreda først, og til slutt avslo disse politikerne også klagen fra Sametinget. Under Fjordtoktet får du vite mer om hvordan fiskerne taper inntekter på slike avgjørelser, for eksempel i Finnmark, Nord-Troms og Tromsø.

Én følge av dette er hvordan rekefiskere forsvinner. I Narvik er Roar Fredriksen eneste fisker igjen, og opplever nå å fiske 40 kilo reker der han fiska 3.000 på en dag for noen år sida. Han ser klare sammenhenger mellom fiskeoppdrett og rekedød. Når noen få holder stand, så er det fordi du og jeg betaler mye mer for reker i dag enn for bare et par år sida. Og det er ikke bare rekene som dør. Fiskarlaget har påvist sammenheng mellom utbredt skalldyrdød og kjemisk avlusning i oppdrettsnæringen. Dette kommer i tillegg til en rekke andre nyheter og bekymringsmeldinger om problemet. Også Kystfiskarlaget er blant flere som har engasjert seg i debatten om konsekvensene av dagens oppdrett.

På toppen av det hele ser Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet ut for å motarbeide det uttalte målet om at utviklingstillatelser skal gis til prosjekter som bedrer miljøet. Slikt problematiseres blant anna av advokat Halfdan Mellbye i Fiskeribladets papirutgave 23. juli. Også Naturvernforbundet har nylig delt kunnskap om hvordan prosjekter for lukka anlegg knapt gis utviklingstillatelser. Dette er igjen bekrefta i ettertid, da Marine Harvests «smultring»-prosjekt ble avspist med skarve 1,41 konsesjoner.

Fjordtoktet har invitert alle partier og mange titalls partier og aktører til paneldebatt. De er også invitert til å høre på fiskere, forskere og naturvernere i de øvrige delarrangementene. Så spørs det om de tør. Hittil har de få som har svart på henvendelsen takket nei…

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse