Annonse
Innfør betaling for fisken, kall det gjerne ressursrente, pris settes etter auksjonsprinsippet, gi lettere adgang til fiskeriene - og det øvrige vil falle på plass etter relativ kort tid, skriver Nils Petter Mikkelsen.

Fiskerressursene privatiseres - av fiskerne, vil vi det?

Fiskarlagets uttalelse om Eidissen-kommisjone er et nytt steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull, fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. Det er dette saken dreier seg om, ikke så meget annet.

Ikke uventet sier NFL et klart nei til at fiskebåtredere/eiere som har fått gratis enerett til å fiske, skal betale for fisken.

Fiskarlagets høringsuttalelse til Eidissen  kommisjonen på over 2500 ord er verdt en kommentar. Den beviser at kommisjonen  har truffet godt med utsagnet:

”Det som startet som beskyttelse av en skjør næring har etter hvert utviklet seg til å bli privilegier for relativt få.” 

Noen enkle fakta fortjener å bli gjentatt. 9 av 10 fiskere er borte siden femtitallet, og noe tilsvarende har skjedd på landsiden. I samme tidsrom har verdien av norske fiskeressurser økt og norske fiskerisoner det samme. Retten til å fiske drive kommersielt fiske er blitt skjermet i deltakerloven, og konsesjoner og kvoterettene er nå er tildelt fartøyene som kun kan eies av fiskere, med unntak som har ledet til en ytterligere konsentrasjon av kvoteretter.    Det har ført til at Norges Fiskarlag (NFL) nå er opptatt av å sikre en rimelig og rettferdig fordeling av felleskapets eiendom  - men til fiskebåtrederne, store og små. Det er blitt privilegier for de få. 

Høringsuttalelsen er selvsagt rik på detaljer.  For å få oversikt er det påkrevet å se gjennom de, og finne kjernen. Da står en igjen med to moment  som er mer avgjørende enn andre. Det ene er om fiskere/redere skal betale for fisken de har rett  til å fiske opp, og den andre er  om  en slik rett på kvoter skal gjøres tidsavgrenset eller ikke. 

Ikke uventet sier NFL et klart nei til at fiskebåtredere/eiere  som har fått gratis enerett til å fiske, skal betale for fisken. Men -  Næringskomiteen  sa allerede i 1998:

Komiteen vil påpeke at fiskeressursene tilhører det norske folk, i fellesskap. Det er derfor i utgangspunktet ingen enkeltpersoner eller enkeltselskaper som kan gis evigvarende eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av, og tjene på, disse ressursene, mens andre stenges ute fra å delta i fisket.   Stmld 21 i 2007. 

Vi er der nå. NFL krever å beholde eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av, og tjene på, disse ressursene, mens andre stenges ute fra å delta i fisket.

Høringsuttalelsen om alle slags kvoteretter mv er i beste fall komplisert. Det er kanskje nødvendig at den er det, for alle mulige kvoteretter er blitt så innviklet at knapt noen forstår de fullt ut. Slik jeg ser det mener NFL at fiskebåteiere/ fartøyene har blitt gitt en legitim rett til å beholde sine kvoter som sin ’eiendom’, som de kan selge eller kjøpe. De krever  ikke det for ubegrenset tid, og trenger ikke det, så lenge de er gratis og omsettbare. Det samme syn finner en i NFL sin uttalelse til pliktkommisjonen,  sitat:  Etter Norges Fiskarlags oppfatning har imidlertid ikke kommisjonen vurdert hvilken frihet norske myndigheter har til å redusere eller fjerne fiskerettigheter uten at det involverte selskapet er enig i dette.

Dette er intet annet enn et steg på veien mot en nær total privatisering av en verdifull fornybar ressurs som eies av folket i fellesskap. 

Det er dette  saken dreier seg om, ikke så meget annet.

Kan det gjøres noe med dette, ja, selvsagt. Innfør betaling for fisken, kall det gjerne ressursrente, pris settes etter auksjonsprinsippet, gi lettere adgang til fiskeriene  - og det øvrige vil falle på plass etter relativ kort tid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse