Annonse

Fjellheim bør sette seg bedre inn i fakta

På nordnorskdebatt.no hevder Skjalg Fjellheim at et skrekkscenario er i ferd med å bli virkelig i nord. I stedet for å skremme folk, bør Fjellheim sette seg bedre inn i fakta.

Beredskapen er ivaretatt, og pasientene mottar den hjelpen de skal ha. Verken statsministeren eller jeg pynter på sannheten, slik Fjellheim påstår.

Ingen bestrider at det har vært utfordringer knyttet til operatørbyttet i ambulanseflytjenesten. Men befolkningens trygghet har vært det viktigste, og takket være stor og god innsats fra de som jobber der har man gitt et tilfredsstillende tilbud til landets befolkning også i oppstartsfasen.

Ambulanseflytilbudet som nå er etablert er et kvalitativt langt bedre tilbud enn det man har hatt tidligere, men også et betydelig dyrere tilbud. Dette er ikke et spareprosjekt, slik Fjellheim hevder. Ambulanseflytjenesten vil fra 2019 årlig koste cirka 100 millioner kroner mer enn den gjorde før skifte av operatør. Kvaliteten er også høyere, med operatørbyttet ble alle ambulanseflyene skiftet ut med nye og mer moderne ambulansefly, og supplert med ett jetfly. Det er etablert bakvakt med piloter som kan settes inn ved plutselig sykdom, et crew i Alta om natten og ett på Gardermoen på dagtid. Det har man ikke hatt før. Det er dette bildet statsministeren har ønsket å formidle, og som er et ufravikelig faktum.

Fjellheim hevder at alt var bedre før. Men en overgang til nye kontrakter og ny operatør vil alltid være krevende i luftambulansetjenesten. For ti år siden gikk det bortimot ett år ut i kontraktsperioden før forrige operatør Lufttransport FW AS hadde de nye flyene klare til bruk. Dette til tross for at selskapet selv faktisk drev tjenesten frem til oppstart av ny kontrakt. Luftambulansetjenesten HF var derfor veldig klar over at det ville oppstå utfordringer knyttet til overgang til ny kontrakt, og ikke minst til ny operatør. Det ble derfor planlagt en rekke tiltak som kunne settes i verk for å ivareta nødvendig beredskap i en overgangsfase.

Fjellheim snakker ned Babcock ved å antyde at selskapet verken har nok fly eller piloter. Men Babcock har nøyaktig like mange fly som Lufttransport hadde i forrige kontrakt, og låner inn ambulansefly fra morselskapet i Sverige når de trenger det. Da Babcock overtok kontrakten 1. juli hadde selskapet om lag ti piloter mer enn det Lufttransport hadde når de drev tjenesten. Nå ansetter Babcock enda flere. Når det gjelder ordningene rundt kjøp av piloters fridager, så er dette en innarbeidet ordning i luftfarten.

Babcock lager en ny hangar på Tromsø Lufthavn. Når denne ferdigstilles neste sommer, vil pasienter til og fra Universitetssykehuset i Nord-Norge for første gang kunne flyttes mellom fly og ambulansebil innendørs i romtemperatur. Det er bra. Og når det gjelder den tekniske feilen som har rammet beredskapen mest er den nå håndtert av flyprodusenten Textron og leverandøren av posisjons- og sikkerhetssystemet. De sendte sine beste teknikere til Norge. Nå er problemet funnet og straks utbedret.

Det blir videre hevdet at Luftambulansetjenesten HF i Bodø ikke vil frigi tallene for hvilken tilgjengelighet Babcock faktisk leverer. Dette er feil. Luftambulansetjenesten HF har sendt tilgjengelighetstall for juli (98 %), august og september (over 90 %) til de redaksjonene som har bedt om dette, blant annet Nordlys, TV2 og NRK.

Jeg vil avslutningsvis understreke at verken statsministeren, jeg eller Luftambulansetjenesten HF er fornøyd med faktisk levert beredskap. Vi er ennå ikke på det stabile høye nivået vi skal være og som avtalen med Babcock reflekterer. Det er derfor jeg har gjeninnført krav om daglig rapportering fra Luftambulansetjenesten HF om beredskapssituasjonen.

Vi opplever imidlertid at Babcock strekker seg langt for å levere. De bekymringsmeldingene som har kommet fra helsepersonell og ansatte blir lyttet til, og er viktige bidrag til å sikre kvalitet i tjenesten. Jeg vil likevel presisere at det til tross for denne situasjonen så mottar pasientene den hjelpen de skal ha, og det forventes ifølge Luftambulansetjenesten HF en mer normal beredskap fremover.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse