Annonse
Nordlys' politiske redaktør og Ole Henrik Magga signaliserer det samme som Fremskrittsparti- og Høyreregjeringen. De mener at fornorskningspolitikken er opp og avgjort. Grunnlovsbestemmelsen har kommet. Sametinget er opprettet. Og fremfor alt har kongen bedt så fint om unnskyldning. Gjort er gjort. Spist er spist. Hold kjeft, og vær glad, skriver Ande Somby. Bildet er fra en utstilling av Siri Hermansen på Samisk senter for samtidskunst. Foto: Liv Engholm / samidg.no

Fjellheim på brennende vidder

I motsetning til radarparet Fjellheim og Magga mener jeg at vi tåler en sannhetkommisjon. Vi tåler det som individer. Vi tåler det som samfunn og som folk.

Nu gjenstår å se om Stortinget lytter til Samenes demokrati eller om de vil anvende Magga som sin alternative same - samen de kjenner.

Skjalg Fjellheim - politisk redaktør i Nordlys - spanderer et personangrep på meg i et debattinnlegg 24.05. Jeg tar det i beste mening: Som et klossete forsøk på å invitere meg til å delta i debatten om en sannhets- og forsoningskommisjon i  Nordnorsk debatt og ikke bare på Facebook.

Ole Henrik Magga - Sametingets sterkt dekorerte ekspresident - har i et intervju med Nordlys erklært at det ikke er behov for en  sannhets- og forsoningskommisjon.

Omtrent det samme har Fremskrittsparti- og Høyreregjeringen signalisert.

De mener at fornorskningspolitikken er opp og avgjort. Grunnlovsbestemmelsen har kommet. Sametinget er opprettet. Og fremfor alt har kongen bedt så fint om unnskyldning. Gjort er gjort. Spist er spist. Hold kjeft, og vær glad.

Redaktør Fjellheim er på samme geledd som Magga. Redaktøren har i tillegg lånt språkbruken til FrP. “Den samiske samfunnseliten” er skyteskiven hans, som om det skulle være skammelig at også det samiske samfunnet har en elite.

Det tynger Fjellheim at de som ønsker at sannheten bør graves frem av en sannhetskommisjon sammenligner Norge med Sør-Afrika og Kanada. Gjennom dette ønsket hevder han endog at sannhetskommisjoner trivialiseres.

Sannhetskommisjonen som idé ble unnfanget i Sør-Afrika.  Den er ett av de store sivilisatoriske bidragene vår generasjon gir til de kommende. Bør vi sammenligne Norge med røverstaten Kanada da? Både Norge og Kanada er demokratiske, siviliserte stater. Begge har velutbygde samfunnsinstitusjoner. Fordelingen av økonomiske ressurser mellom borgerne er sammenfallende, og kriminalstatistikkene er ikke markert forskjellige. Listen kan gjøres lengre. Kanada er et land vi kan sammenligne med Norge.

Før den Kanadiske sannhetskommisjonens rapport var det få i Kanada som ante omfanget av assimilasjonspolitikkens konsekvenser hos dem som var utsatt for den. De kanadiske urfolkene var også tause samfunn.  Det er å notere seg at det har vært enkelte brave påstander fra Fjellheim og Bård A. Berg om at kolonisering, kulturell utsletting og overgrep  i slikt omfang som  i Kanada, var det ikke snakk om i Norge. Hvor har de det i fra? Dette er en antagelse som de hittil ikke har vært i stand til å belegge.

Kanada har et oppegående universitetssystem med mange eksellente og brilliante forskere. Likevel viste det seg at i Kanada hadde de tause samfunn mange ufortalte ting å fortelle, som ikke ordinære forskningspraksiser hadde maktet å fange. Sannhetskommisjonen viste seg å være metoden som egnet seg.

Og jada Fjellheim. Det samiske samfunnet er et taust samfunn. Til tross for at vi i tredve år  har hatt et sameting, en grunnlovsbestemmelse og en kongelig unnskyldning har vi likevel et knippe mysterier som disse tingene ikke virker å medisinere samfunnet vårt mot.

Samer opplever mange ganger mer diskriminering og hverdagsrasisme enn nordmenn. Hvorfor det? Samer og urfolk har dårligere helse enn majoritetsbefolkningen. Hvorfor det? Samiske kvinner opplever mer vold enn norske kvinner. Hvorfor det? Flertallet av samene kan ikke samisk. Hvorfor det? Skoleresultatene i Finnmark er mye dårligere enn ellers i landet. Hvorfor det? Reindriften mister areal og sliter med en forvaltning som ikke er bygd på samiske sedvaner og verdier. Hvorfor det? Fjordfiskerne i samiske områder er stort sett kasta på land, andre interesser overtar rikdommene. Hvorfor det? Det mangler samiske og kvenske barnehageplasser. Hvorfor det? Hvorfor? Hvorfor?

Rekken kan gjøres lenger. Svarene er å finne både i individuelle og i strukturelle forhold. De finnes i fortid. De finnes i nåtid. De påvirker nåtid og framtid. For samene. For kvenene. Og for nordmennene. Det finnes mange nordmenn som ikke er komfortable med den rådende situasjonen, og som ville gledet seg over å få verktøy til å få ordnet opp.

For at vår generasjon skal kunne gi den neste generasjonen av samer, nordmenn, kvener og andre et sunnere samfunn, er det mulig  at det finnes bedre resepter enn en sannhetskommisjon.  Jeg har likevel vansker med å se substansen i argumentet om at noen års kommisjonsarbeid er så tid- og ressurskrevende at det ikke er verdt forsøket. Vi har utredet siden sultestreikende samer tvang frem endringer i norsk samepolitikk. Noe har vi fått til, men mye gjenstår.

Vi tåler en kommisjon. Vi tåler det som individer. Vi tåler det som samfunn og som folk. Vi trenger en kommisjon! Maggas  resept med å lene oss mot grunnlovsbestemmelsen, eksistensen av Sametinget og den kongelige unnskyldning kombinert med fortsatt fortielse om språktap, skammeliggjøring av folk, familier og bygder, uforklarlige familiestrider og andre karakteristiske mysterier er ikke veien å gå.

Jeg unner Magga hver og én av æresprisene, norske som samiske, inkludert den æresprisen i edelt metall som Fjellheim tildeler i sitt debattinnlegg. Faktisk ønsker jeg at han får enda mange flere. Problemet med mange slike priser er at de klirrer.  Noen ganger kan klirringen endog overdøve den stille duren fra det samfunnet man er en del av. Duren av et sametingsflertall. Duren av et tredvetall samiske organisasjoner som i Stortingets åpne høring ba om en sannhetskommisjon.

Og til sist, jada Fjellheim. Magga har vært et ikon. Både det norske og det samiske samfunnet har han kastet sin stråleglans over. Maggas prosjekt har vært Sametinget. I tidligere tider hyllet han det som en demokratisk kanal for den samiske folkeviljen. Nu gjenstår å se om Stortinget lytter til Samenes demokrati eller om de vil anvende Magga som sin alternative same - samen de kjenner.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse