Annonse

Fjernundervisning svekker samisk identitet

Færre vil velge bort samisk på skolen, om de får en lokal lærer i stedet for fjernundervisning, skriver mor til elev i Tromsø.

Alt vi ønsker er at fylkeskommunen følger norsk lov og starter med å tilby lokal samisk lærer.

Svar på leserinnlegg datert skrevet av rektor Olaug Bergset ved Nord Troms (Nord-Reisa) videregående skole.

Rektor skriver at dette er en sak som har versert i media, dette stemmer ikke. Det er en pågående konflikt mellom Troms fylkeskommune og fylkesmannen i Troms. Rektor Olaug er en part i konflikten og gir sin versjon av saken. Jeg er mamma til en elev som har samisk på videregående i Tromsø. Det er jeg som har klaget denne saken inn for fylkesmannen, og jeg tillater meg å komme med ett motsvar til Bergsets leserinnlegg.

Fylkesmannen har gitt meg medhold, det er ulovlig i forhold til norsk lov å tilby fjernundervisning i samisk når lokal samisk lærer kan skaffes. Konflikten består i at Troms fylkeskommune nekter å godta dette vedtaket fra fylkesmannen.

Nord-Troms vgs tilbyr samisk fjernundervisning til hele Troms fylke, og for elever i f.eks. Skjervøy hvor lokal lærer ikke kan skaffes, er fjernundervisning den beste løsningen. Faktisk utgjør elever fra f.eks. Lillehammer og Fredrikstad; den sterkt voksende gruppen samer utenfor tradisjonell kjerneområde hovedtyngden av elevmassen til fjernundervisningstilbudet ved Nord Troms vgs. For disse er fjernundervisning det eneste alternativet. Så det er altså ikke slik at om elevene fra Tromsø by får lokal undervisning vil dette radere tilbudet ved Nord Troms vgs, ei heller deres rolle som samisk ressursskole.

Jeg er ikke imot fjernundervisning for disse elevgruppene. Og ja, forskning har vist at fjernundervisning kan fungere godt hvis; eleven av og til får møte andre samisk elever lokalt, det benyttes gode digitale verktøy som ett supplement, og eleven får hospitere i et samisk miljø en til to ganger i året. Dessverre tilbyr Nord-Troms vgs ingen av disse tingene. Jeg vil trekke fram E-skuvla.no i Karasjok som et godt eksempel på en aktør som tilbyr samisk fjernundervisning med god kvalitet. Dessverre er det vel slik at fylkeskommunene ser mer på hva tilbudet koster enn på kvaliteten når de velger tilbyder av fjernundervisning.

Dette er en sak som Sametinget og Samisk foreldrenettverk har tatt opp med Troms fylkeskommune i flere år. Alt vi ønsker er at fylkeskommunen følger norsk lov og starter med å tilby lokal samisk lærer. Dette har veldig mye å si for den enkelte elev og det vil bli færre som velger bort samisk. Samisk vil bli mer synlig på den enkelte skole. Og det vil muliggjøre at alle videregående elever i Tromsø får mulighet til å velge samisk som fremmedspråk, noe som utrulig nok ikke er mulig i Tromsø i dag, men kinesisk og nesten alle andre språk tilbys.

Dessverre ser det ut som det har gått prestisje i saken, Troms fylkeskommune driver med uthalingstaktikk og har stadig nye argumenter; lærer kan ikke skaffes (dette er nå motbevist med at det var mange godt kvalifiserte søkere til en liten bistilling i Tromsø by), det er for dyrt og det siste nå er at da må de sparke lærere i Nordreisa (noe som ikke er sant da Tromsø by-elevene utgjør en liten andel av elevmassen deres). Jeg er lei meg på vegne av de ungdommene som i denne perioden har valgt bort samisk siden de ikke fikk lokal samisklærer, de er taperne i konflikten. Og på vegne av Tromsø-ungdommen som får fjernundervisning, dette er med på å frarøve dem en sterkere samisk identitet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse