Annonse
Foto: Sametinget

Fleksible ordninger for konsultasjoner

Når konsultasjonsplikten skal gjennomføres, kan vi i stor grad bygge på disse eksisterende ordningene. Det blir altså ikke snakk om lag-på-lag-prosesser.

Den siste tiden har det gått en debatt om arbeidet med å følge opp samerettsutvalgets forslag til lovregler for konsultasjoner, særlig om hva dette vil innebære for kommunene. Regjeringen ønsker å legge opp til fleksible løsninger som gjør det enklere for kommunene å håndtere konsultasjonsplikten.

Staten har en folkerettslig plikt til å konsultere samene i saker som kan berøre samiske interesser. I dag er plikten gjennomført i norsk rett gjennom Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget, fra 2005. Prosedyrene gjelder bare for statlige etater. Samtidig er det klart at staten har en plikt til å sørge for hensiktsmessige ordninger for konsultasjoner også når kommuner og fylkeskommuner fatter beslutninger.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet konsulterer nå med Sametinget om hvordan vi skal følge opp samerettsutvalgets forslag til lovregler om konsultasjoner. Når det gjelder kommuner og fylkeskommuner, legger vi opp til å forankre plikten i lov. Vi går derimot ikke inn for å gi detaljerte regler om hvordan konsultasjonene skal legges opp. På kommunalt og fylkeskommunalt nivå blir det først og fremst snakk om å involvere representanter for lokale samiske interesser.

Vi er kjent med at mange kommuner og fylkeskommuner allerede har gode ordninger for å involvere samiske innbyggere i beslutninger som berører dem. I tillegg er det generelle regler om utredning og medvirkning både i kommuneloven og forvaltningsloven. Når konsultasjonsplikten skal gjennomføres, kan vi i stor grad bygge på disse eksisterende ordningene.

Det blir altså ikke snakk om lag-på-lag-prosesser. Ett eksempel er kommunenes arbeid med reguleringsplaner. Her har Sametinget en innsigelsesrett, og det vil ikke være aktuelt å konsultere Sametinget i tillegg til innsigelsesbehandlingen. Målet er å lage fleksible løsninger, tilpasset ulike sakstyper og situasjonen i den enkelte kommunen. Når vi skal se på konkrete løsninger, vil vi også involvere KS i arbeidet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse