Annonse
I Tromsø sysselsetter reiselivet over 4 000 personer. De genererer 130 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen. Med lokalpolitikernes hjelp kan denne summen øke betraktelig, skriver artikkelforfatterne. Foto: Yngve Olsen

Flere arbeidsplasser i reiselivet med lokalpolitikernes hjelp

Hvis Tromsø vil ha bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må lokale myndigheter forenkle hverdagen for reiselivsbedriftene. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen.

Tromsø kommune får i dag inn 130 millioner kroner i skatt fra reiselivsansatte. Med lokalpolitikernes hjelp kan denne summen øke betraktelig.

Vi skriver nå 2019, og er med det gått inn i nok et valgår i Norge. I et lokalvalg er nærheten til sakene stort og engasjementet betydelig. Reiselivet er en næring som er svært avhengig av gode lokale rammebetingelser. Derfor vil vi si litt om hva reiselivet trenger av lokale politikere, og hva vi gir tilbake.

Men først noen nøkkeltall: Reiselivsnæringens samlede verdiskaping i Norge er på over 70 milliarder kroner, viser en fersk rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. I Troms har verdiskapingen vokst med over 90 prosent fra 2004 til 3,6 milliarder kroner i 2017. Antallet overnattinger er doblet og verdiskapingen i opplevelsesbransjen tredoblet fra 2004 til 2017. Alt dette er gjort mulig av fantastiske opplevelsesbedrifter som Tromsø Villmarkssenter og nybygde, framoverlente hoteller som Clarion Hotel The Edge.

130 millioner rett til kommunen

Flere turister betyr flere arbeidsplasser og mer penger i kommunekassa, noe som igjen gir økt bolyst. I Tromsø sysselsetter reiselivet over 4 000 personer. De genererer 130 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen. Dette er tall Tromsø kommune og andre kommuner bør være veldig opptatt av. Kommunene får nemlig ikke overskuddsskatten fra bedriftene – som går rett til staten – men skatten fra arbeidstakerne tilfaller kommunene.

Forenkle hverdagen

Hvis Tromsø vil ha bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må lokale myndigheter forenkle hverdagen for reiselivsbedriftene. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen. Tromsø kommune bør derfor søke et aktivt samarbeid med staten, og sørge for at næringslivet kun må rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Et annet forenklingsgrep vil være å gjennomføre forsøk hvor bedrifter, for eksempel en restaurant, får lov til å si nei til kontanter.

Vi ønsker også at kommunale myndigheter legger vekt på veiledning fremfor kontroll og straff når de er på tilsynsbesøk i bedriftene. Arbeidsgiver og ansatte skal ikke føle seg kriminalisert i møte med tilsynsmyndigheter, slik vi dessverre har sett eksempler på flere steder. Vi håper kommunene bidrar til at regjeringens planlagte tilsynsreform blir best mulig.

Merke for «bærekraftig reisemål»

Vi vil også understreke viktigheten av å tilrettelegge for en bærekraftig reiselivsvekst. Den enkelte kommune må tenke langsiktig på hvordan reiseliv utvikles. Tromsø kommune er involvert i flere prosjekter som skal sikre et bærekraftig reiseliv. Blant annet samarbeider de med Visit Tromsø, for å få Innovasjon Norges merke for «bærekraftig reisemål». Videre har Tromsø kommune et felles prosjekt med Storfjord kommune hvor målet er å etablere en nasjonal pilot, for å avklare prinsipper for finansiering av investering, drift og vedlikehold av fellesgoder. I den forbindelse er det viktig at kommunen jobber for at kommuneoverføringene fra staten i større grad dimensjoneres ut ifra kommunens besøkstall, ikke bare innbyggertallet. Videre må kommunen fortsette å investere i god infrastruktur og parkeringsmuligheter, samt gjøre forsøk med brukerbetalte offentlige toaletter.

Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Reiselivet sikrer arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge. I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan skape enda flere arbeidsplasser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse