Annonse
Dette bildet er fra en reportasje i 2010 om 19-årige Kim som bor på Ørretholmen og føler seg "glemt" av kommunen. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Flere boliger for vanskeligstilte

En av de største utfordringene vi står overfor i Tromsø er mangelen på boliger.

Byrådet har startet et løft for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Vi mangler særlig boliger for vanskeligstilte, som ikke selv klarer å komme seg inn i boligmarkedet.

Det er også svært mange år siden det ble bygget nye kommunale boliger i Tromsø, slik at behovet er stort. Derfor har byrådet jobbet intensivt med en ny boligpolitisk handlingsplan, som nå er lagt frem.

Den boligpolitiske handlingsplanen tar for seg hvordan vi skal skaffe nok og riktige boliger i Tromsø. Planen handler om den generelle boligforsyningen, men den har også en sterk boligsosial dimensjon. Vi har et særlig fokus på å skaffe flere boliger for vanskeligstilte.

Det er første gang kommunen «kobler» det boligsosiale og det generelle sammen så tydelig som vi gjør i denne planen.

Tromsø kommune ligger lavt i antall kommunale boliger. Vi har i dag 15,7 kommunale boliger per 1000 innbyggere. Kommuner som vi ellers liker å sammenlikne oss med ligger på rundt 20 kommunale boliger per 1000 innbyggere. Dette skal vi gjøre noe med. Byrådet vil at kommunen skal skaffe nok boliger for vanskeligstilte. Det betyr at kommunen frem til 2019 trenger rundt 440 nye boliger for vanskeligstilte, eller rundt 110 nye boliger per år frem mot 2019.

De borgerlige partiene har allerede avsatt 132 millioner kroner i økonomiplanen for å skaffe flere sosiale boliger. Før boligpolitisk handlingsplan er vedtatt ligger det altså midler klar i budsjettet. I tillegg kommer tilskudd fra Husbanken. Dersom kommunen for eksempel kjøper borettslagsleiligheter, kan vi anskaffe mange nye kommunale leiligheter for disse midlene. 

Et hovedgrep som tas er at boliger for vanskeligstilte skal spres og integreres mer i ordinære bomiljø. Det betyr at det ikke er aktuell politikk å bygge 200 boliger for vanskeligstilte ett sted. Planen legger derfor opp til at kommunale boliger skal anskaffes/kjøpes i ulike ordinære prosjekter. Når kommunen kjøper i ordinære prosjekter, kan det være prosjektutløsende – utbyggerne får den finansieringen de trenger for å gå i gang.

Det er i tillegg avsatt 92 millioner til boliger for utviklingshemmede i økonomiplanen. 51 millioner skal brukes til ny avlastning til erstatning for Nansenvegen. 41 millioner er avsatt til et nytt bofellesskap for utviklingshemmede. Byrådet samarbeider også med Stiftelsen kommunale boliger for å realisere nytt bygg for krisesenteret, nytt hardbrukshus for personer med samtidige rus- og psykiske lidelser samt et nytt boligprosjekt for vanskeligstilte.

Det skal også bygges 12 nye omsorgsboliger for rusavhengige. Byrådet har startet et løft for vanskeligstilte på boligmarkedet. Jeg håper at det kan bli tverrpolitisk oppslutning om den boligpolitiske handlingsplanen, slik at kommunen har en plan som kan ligge fast uavhengig av hvem som til enhver tid sitter med den politiske styringen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse