Annonse
Stortinget er også finnmarkingenes Stortinget. Vi som bor i Finnmark må kunne kreve at beslutninger som gjelder vårt fylke blir gjort ordentlig, og uten at Stortinget bryter egne saksbehandlingsregler, skriver Remi Strand. Foto: Stortinget

Flere bristende forutsetninger

Stortinget har i Kommuneproposisjonen allerede vedtatt at betingelsene for fylkessammenslåingen ikke er oppfylt, og pålagt regjeringen å sannsynliggjøre oppgaveoverføringer til oktober 2018. De mest sentrale tillitsvalgte i Kristelig folkeparti i Finnmark argumenterer av samme grunn for at tvangsammenslåingen av Finnmark og Troms må settes på «time-out», til Stortinget har behandlet en melding om dette fra Høyre og Fremskrittspartiet i regjering.

Statsråd Monica Mæland (H), som er «dronningen av tvang» i Regjeringen lytter ikke til Kristelige Folkeparti. Mæland presses også av Senterpartiet på Stortinget, men klarer ikke å sannsynliggjøre hvorfor Finnmark er for lite til å få lagt ut nye forvaltningsoppgaver.

Professor dr. juris. Eivind Smith publiserte 3. juli d.å. en kronikk hvor han gjentar at Stortinget brøt sine egne regler da tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms ble vedtatt. Stortinget har truffet et forvaltningsvedtak om slik sammenslåing en gang, ikke to ganger slik som statsråd Monica Mæland (H) hevder. Denne saken handler ikke om å følge eller ikke følge Stortinget som lovgiver, slik som Høyre og Fremskrittspartiet i Regjering argumenterer med.

Saken handler om at Stortinget opptrer som enhver annen forvaltningsmyndighet, innenfor eget lovverk. Samt at Stortinget har brutt eget lovverk da det vedtok å slå sammen fylkene Troms og Finnmark. Jeg er enig med Smith, når han argumenterer for at det er grunn til å regne med at folkeavstemmingen i Finnmark, hvor nesten 90 % stemte mot fylkessammenslåing, ville virket bestemmende på Stortingets vedtak, som ble truffet med fire stemmers overvekt. I et ordinært forvaltningsorgan ville slike saksbehandlingsfeil kunne ledet til ugyldige vedtak.

Det er pussig at Høyre og Fremskrittspartiet i Regjering, fortsatt utøver så sterk tvang mot Finnmark, når vedtaket i ettertid viser seg å inneholde så mange bristende forutsetninger.  Folket i Finnmark har i tillegg stemt mot fylkessammenslåingen. Høyre og Fremskrittspartiet på Stortinget har i samspill med egen regjering gjort feil i beslutningsprosessen.

Stortinget er også finnmarkingenes Stortinget. Vi som bor i Finnmark må kunne kreve at beslutninger som gjelder vårt fylke blir gjort ordentlig, og uten at Stortinget bryter egne saksbehandlingsregler. Det som avdekkes av professor Smith må lede til at Statsministeren må forelegge saken om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms for Stortinget på nytt, til ordentlig og riktig behandling. Da vil ventelig tvangssammenslåingen bli nedstemt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse