Annonse
Hvis vi skal dekke arbeidsmarkedets behov for teknologisk kompetanse, må vi rekruttere søkere fra hele befolkningen, og det er bare mulig om flere jenter får øynene opp for mulighetene som finnes innen disse fagområdene, skriver Målfrid Baik. Foto: Colourbox

Flere foreldre må få øynene opp for teknologiutdanninger

Kjære foreldre: Du er en viktig rådgiver når din ungdom skal velge utdanning. Hvor mye kan du om teknologiutdanninger?

Dere foreldre er kjempe viktige rådgivere. La oss derfor snakke mer rundt middagsbordet om hva det vil si å jobbe med CNC- eller 3D-printing.

Lite? Da er du ikke alene. Bare tre av ti foreldre mener de har god nok kunnskap om teknologiutdanning til å gi gode utdanningsråd. Det viser en ny undersøkelse Kantar TNS har gjort for NHO blant jenter i alderen 12 til 19 år, deres foresatte og karriereveiledere.

Samtidig vet vi at næringslivet går godt i nord og det er her den store veksten vil komme i fremtida.

Satsing på jenter og teknologi er derfor spesielt viktig i Finnmark og Troms. Det er i vår region vi har det største udekkete kompetansebehovet. I Troms har 70 % av våre medlemsbedrifter et udekket kompetansebehov, mens i Finnmark er tallet 60 %. Behovet er stort etter tekniske fagarbeidere, men også etter høyere grads utdanninger fra fagskole, høgskole og universitet.

Hvis vi skal dekke arbeidsmarkedets behov må vi rekruttere søkere fra hele befolkningen, og det er bare mulig om flere jenter får øynene opp for mulighetene som finnes innen disse fagområdene. NHO-prosjektet «Jenter og teknologi» er laget for å gjøre noe med dette. Fredag 24. november kommer «Jenter og teknologi» til Alta.

Hvorfor velger ikke flere jenter teknologi og realfag?

De fleste foreldre mener det er en fordel med teknologisk kompetanse og at det er et spennende utdanningsvalg. Men kun tre av ti jenter opplever at foreldre har god nok kunnskap til å gi gode råd.

Dette er urovekkende fordi vi vet at en den teknologisk utvikling går hurtigere og teknologisk kompetanse blir stadig viktigere på alle arbeidsplasser. Arbeidsgivere mangler allerede i dag fagfolk og kompetente søkere med god teknologisk forståelse. Det er stor mangel på tekniske fagarbeidere og kun 17 prosent av de som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi. Til sammenligning er det 31 prosent i Tyskland.

I Alta den 24. november samler vi jenter fra ungdomsskolen og videregående skole til en inspirasjonsdag med unge rollemodeller som forteller om sin erfaring med utdanning og jobb innen teknologi, og inspirerer og motiverer jentene til å satse på realfagene. Det være seg yrkesfag eller høyere utdanning. Over 200 jenter har allerede meldt seg på konferansen, som her vil bli bedre kjent med sine valgmuligheter.

Hvorfor? Jo, fordi hele 54 prosent sier de har liten eller svært liten kunnskap om utdanning og yrker innen teknologi. Bare 15 prosent av jentene vi spurte har i stor grad oversikt over dette. Derfor trenger flere jenter mer informasjon og kunnskap om valgmulighetene innen teknologi- og realfag. Vi tror også at jentene ønsker å høre mer hvilke muligheter teknologi- og realfag gir og vi tror vi kan knuse noen myter som eksisterer blant jenter om disse fagene.

Ifølge Kantar-undersøkelsen mener både jenter, foreldre og karriereveiledere at det bør være mer undervisning innen teknologi i skolen. Skal vi få flere jenter til å velge teknologiutdanning må de blant annet bli glad i realfagene tidlig i skoleløpet. Realfag handler om å løse problemer, bruke kreativitet og skaperevne. Gjennom praktisk og variert aktivitet bør barn og unge lære hvordan teknologiske produkter og tjenester blir til og virker. Da må de møte tidsriktig verktøy og utstyr i læringsarbeidet og det må tilbys flere studieplasser innen matematiske, naturvitenskapelige og tekniske fag, og flere jenter må få øyene opp for yrkesfagene.

Hvem har størst innflytelse på din ungdom?

Dere foreldre er kjempe viktige rådgivere. La oss derfor snakke mer rundt middagsbordet om hva det vil si å jobbe med CNC- eller 3D-printing. Finne ut hva en maskin- prosess og produktutvikling er for noe. Inviter en data- eller bioingeniør for å lær mer hva de gjør, eller oppsøk en teknologibedrift i Alta og hør hva de jobber med. For det er slik at de fremtidige varer og tjenester skapes av de som jobber i bedrifter og i de teknologiske fagmiljøene.

Våre medlemsbedrifter ønsker flere jenter som mestrer og liker matematikk og teknologi. NHO har et ansvar for å informere.

Du som foreldre har et ansvar for å sette deg inn i mulighetene som finnes. Titt innom sider som Utdanning.no for å lære mer om teknologiutdanninger.

Til sammen håper vi dette vil danne et godt grunnlag for gode samtaler rundt middagsbordet om yrker og utdanningsvalg fremover.

Kilder:

Undersøkelsen utarbeidet av Kantar TNS for NHO oktober 2017
Produktivitetskommisjonen 2016
https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/jenter-og-teknologi/
https://www.nho.no NHOs kompetansebarometer
Utdanning.no

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse