Annonse
Scanpix

Flere lærere med bedre tid

Nesten alle lærere vi møter, forteller oss at om de bare hadde hatt mer tid, kunne de fulgt opp elevene litt bedre. Ap vil gi lærerne den muligheten.

Vi velger skole og eldre foran Høyre og FrPs skattekutt.

Vi trenger flere lærere i Tromsøskolen, for å gi lærerne mer tid og elevene bedre oppfølging.

I høst gikk rundt 900 ivrige og nervøse førsteklassinger i Tromsø til sin første skoledag. Vi heier på dem alle, og vi ønsker inderlig at de lykkes.

Dessverre svikter vi mange av dem i dag. Flere elever får ikke den oppfølginga de trenger, og blir hengende etter. Resultatet er at 1 av 4 unge ikke fullfører videregående. Det er uakseptabelt. Jobben med å sikre alle like muligheter starter i barneskolen, og Arbeiderpartiet er villige til å ta de grepene som trengs.

  1. Flere lærere for de yngste elevene

Høyre i Tromsø mener at lærertetthet ikke har noen betydning, og hevder stadig at forskninga gir dem rett. Hvis man faktisk ser på hva forskninga forteller oss om lærertetthet, blir bildet et annet.

Forskninga forteller oss at økt lærertetthet har noe for seg dersom det blir gjort på riktig måte. Å sette flere lærere inn i skolen uten å endre måten man organiserer skoledagen på, har liten effekt. Elevene lærer ikke mer om læreren står foran 15, 30 eller 100 elever og foreleser. Det som imidlertid har en effekt, er om man bruker økte lærerressurser til å følge opp hver elev bedre, og at lærerne selv kan bruke mer tid til eget kvalitetsarbeid og å utveksle erfaringer med andre lærere. Med flere lærere blir det mulig.

Alle som har vært i en barnebursdag vet at voksentetthet har noe å si. Selvsagt har det også betydning hvor mange lærere ungene våre har, og om de har tid til å gjøre jobben skikkelig.

Arbeiderpartiet vil derfor ansette 40 nye lærere for de yngste elevene på 1.-4.trinn. Denne satsinga skal innrettes på en slik måte at det gir lærerne bedre tid til å følge opp elevene, og gir dem rom til å finne nye og bedre undervisningsformer.

  1. Bedre tid til å være lærer

Alle som kjenner en lærer vet at mange av dem har dårlig samvittighet i hverdagen. Lærerne ser tidlig hvem som sliter og står i fare for å falle fra. De vet hva som trengs for å følge opp disse elevene. Men, ifølge dem selv mangler de så altfor ofte kapasitet og ressurser.

Vi må gi våre flinke og engasjerte lærere en bedre sjanse til å gjøre jobben sin. Derfor bør vi øke lærertettheten. Vi må også gå kritisk gjennom alle krav, regler og rapportering i skolen, for å begrense byråkratiet til det som er nødvendig for å ha god nok kunnskap om skolen. Det som er unødvendig må kuttes, slik at lærerne bruker tid på selve undervisninga. Samtidig må vi avlaste lærerne ved å ansette andre yrkesgrupper, som flere helsesøstre.

Arbeiderpartiet vil la lærerne få være lærere.

Handler om å prioritere

Nesten alle lærere vi møter, forteller oss at om de bare hadde hatt mer tid, kunne de fulgt opp elevene litt bedre. Ap vil gi lærerne den muligheten.

Høyre sier de vil ha «bedre lærere, ikke flere lærere». Partiet vil heller satse på etter- og videreutdanning. Men i motsetning til hva Høyre ser ut til å tro, kan vi gi lærerne kompetanseløft samtidig som vi sørger for flere lærere i skolen. 

Høyre og FrP går også til valg på å redusere og fjerne eiendomsskatten, på samme tid som kommuneøkonomien hangler. Arbeiderpartiet vil heller bruke pengene på flere lærere. Arbeiderpartiet vil ha gode lærere med bedre tid til elevene.

Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere skolen. Vi vil ansette 40 nye lærere for de yngste elevene. Vi vil innføre en lese- skrive- og regnegaranti for å løfte alle. Vi vil sørge for en sunn kommuneøkonomi som gjør det mulig å satse på skolen også etter den neste fireårsperioden. Dette, sammen med en bedre eldreomsorg, er våre viktigste løfter.

Vi velger skole og eldre foran Høyre og FrPs skattekutt. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse