Annonse
Satsing på høyere, relevant og næringsrettet utdanning i Kirkenes bør være et av hovedtiltakene for å sikre bosetting, arbeidskraft og næringsutvikling i Øst-Finnmark, skriver artikkelforfatterne. Foto: Sør-Varanger Utvikling

Flere næringsrettede utdanningsmuligheter vil bidra til utvikling i Øst-Finnmark

Om en våger å tenke 15 år fram i tid er det ikke umulig at vi kan få et lite campus med 500 studenter, med tilhørende fagmiljø og stab, midt i sentrum.

I november ble det gjennomført et utdanningsseminar i Kirkenes. I dette seminaret diskuterte Universitetet i Tromsø og Nord universitet hvordan flere utdanningstilbud vil bidra til å løfte utviklingen av Øst-Finnmark. Mandag 20. november arrangerte Sør-Varanger Utvikling, Kirkenes Næringshage og Center for High North Logistics et utdanningsseminar i Kirkenes. Foredragsholdere fra Sør-Varanger Kommune, Universitetet i Tromsø (UiT), Nord universitet (Nord), Finnmark Fylkeskommune, Politiet, NHO Arktis og Forskningsrådet satt grunnlaget for diskusjonen om hvordan etablere flere utdanningsmuligheter i regionen. I tillegg skulle Kystverket, Sjøkrigsskolen og Norsk Olje og Gass holde innlegg, men på grunn av tett tåke endte de i Alta - ca 500 km fra Kirkenes. Både UiT og Nord var åpne for å se på mulighetene for å utvide utdanningsmulighetene i Øst-Finnmark, og begge institusjonene var enige om at gode utdanningstilbud vil skape positive ringvirkninger som eksempelvis tilflytning av unge mennesker, økt bolyst, innovasjon og høyere kompetanse i næringslivet.

Et studieprogram i Kirkenes bør først og fremst bygge på næringslivets lokale og regionale nåværende og framtidige behov, men også de naturlige fortrinnene vi besitter lokalt. Derfor ble tematikken «beredskap og logistikk» spesielt løftet fram under seminaret. Politimester Ellen Katrine Hætta var klar på behovet for økt beredskapskompetanse, og presiserte at Øst-Finnmark har særlige behov:

«En beredskapsutdanning i Finnmark må kanskje tenke på de særbehovene som vi har. Det er langt fra Kirkenes til Hammerfest, Alta og Tromsø».

At fire foredragsholdere endte i Alta akkurat denne dagen var nærmest symbolsk. Avstanden Kirkenes - Alta er tilsvarende Trondheim - Oslo, og viser sårbarheten i vår region og hvorfor vi må kunne mobilisere lokalt i beredskapssituasjoner.

Noen grunner til at et fast tilbud om høyere utdanning så viktig?

Nylig la Finnmark fylke (FFK) fram «Regional transportplan for Finnmark 2018-2029». I denne er det noen hårete mål og tiltak: «Havner og farled i Finnmark skal være fremtidsrettet, konkurransedyktig, sikker og ivareta næringslivet og befolkningens behov», og «etablere jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes» via å «utvikle Kirkenes som Arktisk logistikksenter med jernbaneforbindelse». Disse målene er ambisiøse nok alene, men FFK la også fram et mål som kanskje er enda heftigere:

«Finnmark skal være ledende i det teknologiske skifte innen samferdsel, samt tilrettelegge for bedre kommunikasjonslinjer».

Så høye ambisjoner er kanskje uvant, men det er fantastisk at FFK ønsker å sette vår region i førersetet. Samtidig må vi vel være så edruelige at vi kan innrømme at vi må gjennom en kollektiv utvikling om vi skal nå et slikt mål. Det er nettopp derfor satsning på høyere, relevant og næringsrettet utdanning i Kirkenes bør være en av grunnpilarene og derav et av hovedtiltakene for å lykkes. I dette ligger det naturligvis også en tung vekt på forskning og utvikling som kommer det regionale næringslivet til gode. Regional utvikling henger tett sammen med tilgangen på personer med høyere, relevant utdanning, og nærhet til universitet- og høyskolemiljø. Derfor er det utrolig viktig at de aktørene som nå er til stede i Kirkenes får den drahjelpen som kreves for å utvikle seg. Her trenger vi lokal- og regionale politikere til å brøyte vei.

Finnmark har en stor andel av offentlig ansatte, og skal vi selv kunne ta del og eie den verdiskapningen vi ser i vår landsdel må antall private arbeidsplasser øke. Dersom antall private arbeidsplasser skal øke trenger vi samtidig også flere mennesker i «rett alder». Konjunkturbarometeret for Nord-Norge viser at det er stor mangel på akademisk utdanning i vår landsdel, samt at vi trenger 25 000 nye mennesker til å fylle framtidige arbeidsplasser innen 2030. I kjølvannet av dette la Sør-Varanger kommune nylig fram sine budsjetter med skremmende tall for framtiden: Den demografiske fordelingen av folk i vår kommune er formet som en omvendt pyramide, som igjen betyr at vi har en solid manko på unge mennesker. Om vi ikke evner å gjøre skikkelige kollektive grep vil vårt samfunn møte alvorlige utfordringer om få tiår. Som befolkning lever vi stadig lengre, men vi har samtidig færre barn og unge til ål ta over stafettpinnen. Dessverre er vi ikke unike, da dette er dette en problemstilling vi deler med mange kommuner i vår region.

Et studietilbud i Kirkenes bør starte i det i det små. Likeså krever en slik satsning kontinuitet, langsiktige perspektiver og vilje til å bygge stein for stein for å sikre at det utvikles et attraktivt miljø. Over tid vil et slik tilbud kunne vokse og gi ringvirkninger til hele Varangerregionen, og derav bidra til å trekke nye unge mennesker til vårt lokalsamfunn. Om en våger å tenke 15 år fram i tid er det ikke umulig at vi kan få et lite campus med 500 studenter, med tilhørende fagmiljø og stab, midt i sentrum. Hvordan dette vil påvirke bymiljø, tilflytning, etablererlyst, næringsutvikling og kommuneøkonomi kan en bare forestille seg. En slik satsning vil utvilsomt være gunstig for både kommune- og næringsøkonomi, samt gi ringvirkninger i hele vår region.

UiT og Nord brukte utdanningsseminaret til å fronte samarbeidsavtalen de skrev tidligere i år. I denne avtalen er Kirkenes et eksplisitt satsningsområde, og begge aktørene sa at de ønsker å jobbe videre i fellesskap for å etablere flere studieløp i regionen. Johnny Ingebrigtsen, fylkesråd for kompetanse i FFK, var soleklar på at dette seminaret var viktig steg i riktig retning, og at han ville ta med seg innspillene inn i reformen for sammenslåingen av Troms og Finnmark. Vi håper derfor at både politikere og universitetsledere nå går fra ord til handling. Timingen er perfekt. Nå kan politikere sette dagsorden og vise at et sammenslåingen også omhandler samhandling og tilrettelegging for framtidig utvikling som skal gagne hele vår region. I Kirkenes er vi i alle fall klare til å sette handling bak ord og derav ta neste steg!

Med ønske om et formidabelt utviklingsår i nord!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse