Annonse
KOMPETANSEBEDRIFT: Nofi Tromsø, en kompetansebedrift og viktig arbeidsplass i privat sektor, viser fram en del av sin nyeste konstruksjon. Foto: Torgrim Rath Olsen

Flere private arbeidsplasser, takk

Å ta vare på gründere og legge til rette for folk som vil investere i arbeidsplasser i kommunen, må være en prioritert oppgave.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har publisert resultatene av sitt årlige norgesmesterskap for kommunene. Ikke uventet gjør Nord-Norge det dårlig i denne tevlingen, slik er det hvert år. Konklusjonen denne gang er at landsdelen igjen ligger på jumboplass. Av de fem kommunene nederst på lista er fire fra Troms og Finnmark og en fra Nordland. Aller nederst finner vi Kvæfjord.

I det øvre sjiktet er det bare Tromsø som hevder seg. Med sin 14. plass er kommunen den eneste nordnorske inne på «top twenty». Bodø er nummer 34 og Alta nummer 43.

Det kan innvendes mye mot hva NHO har vektlagt i sin undersøkelse, ensidig næringsliv er ikke nødvendigvis en ulempe i små distriktskommuner der naturgitte forhold ligger særskilt til rette for nettopp én type næring. Undersøkelsen tar heller ikke for seg slike ting som opplevd kvalitet på kommunale tjenester, for eksempel.

Den forteller imidlertid mye om hvor i landet næringsklimaet er best. Med parametere som attraktivitet, lokal vekstkraft basert på forhold ved næringslivet, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi, får man et bilde på framtidsutsiktene.

For mange av de små kommunene er utsiktene heller dystre, det vet vi fra før av. Den demografiske utviklingen taler sitt tydelige språk. Et annet viktig moment her er kompetanse. Det er vanskelig for de minste kommunene å rekruttere høyt utdannet arbeidskraft, en situasjon som trolig bare kan bedres ved kommunesammenslåing.

Det som selvsagt er viktigst for NHO, er det private næringslivet. Vi trenger flere arbeidsplasser i  privat sektor her i landet, vi trenger et variert næringsliv basert på både naturressurser og høyt utviklet kompetanse. - Denne undersøkelsen viser at kommuner med høy andel privat sysselsetting gjennomgående har høyere befolkningsvekst, yngre arbeidsstyrke og større kjøpekraft, skriver NHO. Disse kommunene har også lavere sykefravær og uføreandel enn kommuner der den private sysselsettingen er lav.

Et gjennomgående trekk ved de nordnorske kommunene er dessverre at de scorer dårlig på nettopp privat næringsliv og vekstkraft. Selv en by som Tromsø har, i forhold til andre sammenlignbare kommuner, mye å ta igjen når det gjelder privat sysselsetting. Det må Tromsøs politikere være spesielt oppmerksomme på. Å ta vare på gründere og legge til rette for folk som vil investere i arbeidsplasser i kommunen, må være en prioritert oppgave. De som vil satse i byen skal møtes med interesse fra kommunens side, ikke med negativ holdning og stengte dører.

  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse