Annonse
Uansett veivalg for E6, må det gjøres et reguleringsarbeid for kommunesenteret i Nordreisa. Nå er det viktig at alle kommer med innspill til dette, skriver Hilde Nyvoll. Foto: Ole Åsheim

Flere tanker om Storslett i hodet samtidig

mens vi former vårt sentrum slik vi ønsker det, så kan vi også ta høyde for at gjennomgangstrafikken en gang i fremtiden blir flyttet.

Nordreisa kommune har startet detaljregulering av Storslett sentrum og i den forbindelse er det blitt et stort fokus på å flytte E6 utenfor sentrum. Både Nordreisa Arbeiderparti og Nordreisa Høyre ønsket å flytte E6 utenfor sentrum da dette var tema under behandling av arealplanen i 2014.

Men etter stort press fra bl.a. næringslivet, vedtok kommunestyret å beholde E6 der den går i dag.

Senere har nåværende kommunestyre gjennom sitt enstemmige vedtak også i saken om kommunal planstrategi bestemt at vi ikke skal rullere arealplanen denne perioden. Altså, så er ikke flytting av E6 tema i kommunestyret de neste to år, for av respekt for seg selv må kommunestyret forholde seg til sine egne vedtak og planer.

Flytting av E6 er et så stort prosjekt at den må komme med i Nasjonal Transport Plan (NTP) for å bli realisert. Brua på Storslett er av en slik befatning at Statens Vegvesen har en tidsramme på ferdigstilling av ny bru i løpet av 3 år.

Nå er vi uansett for sent ute da NTP ble behandlet sist mandag i Stortinget. Neste behandling av NTP kommer i 2021 som skal gjelde for perioden 2021-2033. 

Når det er sagt så går det an å ha flere tanker i hodet samtidig. For den veien gjennom sentrum som i dag heter E6 vil jo likevel gå der uansett hva den heter. Og mens vi former vårt sentrum slik vi ønsker det, så kan vi også ta høyde for at gjennomgangstrafikken en gang i fremtiden blir flyttet.

Men i nærmeste framtid er det viktig for både trivsel, sikkerhet og næringsliv at kommunen detaljregulerer sentrum med både grønt arealer, lekeplass, torg, belysning, informasjon, parkeringsplasser, veikryss, busslommer, gangfelt osv.

Detaljreguleringa er under behandling. Håper alle engasjerte kommer med sine innspill tidligst mulig. Etter planen skal saken behandles i kommunestyremøtet i desember 2017. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse