Annonse
De siste årene da Ap satt i regjering steg antall ungdommer utenfor jobb og utdanning fra 47.000 til 70.000. Ap har med andre ord liten grunn til å slå seg på brystet, skriver Anniken Hauglie. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet

Flere unge i jobb

Svartmalingen av Norge, som Jonas Gahr Støre og andre Ap-topper driver med, er vanskelig å kjenne seg igjen i – selv for gamle Ap-travere.

Maria Varteressian og Paul Buvarp fra Arbeiderpartiets Generasjon Y-nettverket viser til en pressemelding fra meg, og skriver at med et stigende antall unge voksne uten arbeid er det grunn til å tvile på mine utsagn om at arbeidsmarkedet bedrer seg. Det er det ingen grunn til. Jeg kan forsikre om at det jeg sier stemmer. Ledigheten blant unge (15-29 år) har gått ned siden januar 2017. Vi ser nedgang i alle fylker, bransjer og aldersgrupper. Det er ekstra gledelig at det særlig blant unge ledige er sterk nedgang: 18 prosent færre unge ledige det siste året. 

Det viser at regjeringens ungdomspolitikk virker. En ny ungdomsinnsats i NAV sørger for at unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, nå får individuelt tilpasset oppfølging fra NAV. Fra nyttår innførte vi også aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere over hele landet. Det betyr at NAV stiller vilkår om arbeid og aktivitet. Tilbakemeldingene så langt tyder på at tiltaket er en stor suksess. Flere kommer seg i arbeid, eller tilbake på skolebenken. Jonas Gahr Støre og Ap kuttet i sitt alternative budsjett de 60 millionene regjeringen satte av til aktivitetsplikten. For meg er det uforståelig at Ap kutter i et tiltak som bidrar til å løfte ungdommen opp og fram. Ap har også vært utydelige på hva de mener om fraværsgrensen i videregående skole, som har ført til et dramatisk fall i fraværet. Det bekymrer meg, for er det én ting som er viktig for om de unge lykkes på fremtidens arbeidsmarked, så er det at flest mulig fullfører og består videregående skole. 

I motsetning til hva Varteressian og Buvarp hevder, har jeg altså mine ord i behold når jeg sier at arbeidsmarkedet bedrer seg. Navs august-tall bekrefter den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017. De viser at det har blitt 1400 færre registrerte arbeidsledige den siste måneden (sesongkorrigert) og hele 11 000 færre helt ledige det siste året. Den registrerte ledigheten i hele landet sett under ett er nå lavere enn da oljeprisfallet satte inn. Og det skapes nye jobber: 24.000 nye jobber det siste året, der de fleste er kommet i privat sektor. For kort tid siden gikk DNB-sjef og tidligere Ap-politiker Rune Bjerke ute i media og roste regjeringen for hvordan vi har loset Norge gjennom oljekrisen. Bjerke uttalte til Dagens Næringsliv at han i møte med kunder i utlandet høster anerkjennelse for hvordan Norge har håndtert et historisk fall i oljeprisen. Svartmalingen av Norge, som Jonas Gahr Støre og andre Ap-topper driver med, er vanskelig å kjenne seg igjen i – selv for gamle Ap-travere.

Kanskje skyldes Aps gjentatte angrep på Høyre at partiet ikke vil snakke om egen politikk? De siste årene da Ap satt i regjering steg antall ungdommer utenfor jobb og utdanning fra 47.000 til 70.000. Ap har med andre ord liten grunn til å slå seg på brystet. Selv om ledigheten synker og flere kommer seg i jobb, lener regjeringen seg ikke tilbake. Regjeringens viktigste jobb er fortsatt å skape flere jobber, og å kvalifisere flere unge voksne for fremtidens arbeidsmarked.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse