Annonse

Flinke fagfolk

Dessverre må man ta høyde for at noe like alvorlig vil skje igjen.

Ved mistanke om vold og overgrep mot barn er man avhengig av at barn forteller om hva som har skjedd.

En overgrepssak ryster Tromsø. Sakens omfang og alvorlighetsgrad har vært tema på mange lunsjrom i forrige uke. Det har også vært mye snakk om at de involvert fagpersonene; politiet, Barnehuset og kommuneoverlegen, fremstår som meget kompetente.

Dessverre må man ta høyde for at noe like alvorlig vil skje igjen. Vil fagfolkene som får ansvaret i den neste saken være like flinke?

Fagmiljøet på Barnehuset gjennomfører gode dommeravhør av barn som har vært utsatte for seksuelle overgrep. I dommeravhørene får de barnet til å fortelle hva det har opplevd, samtidig som ivaretar barnas behov for omsorg og trygghet. Formen på avhøret, gjennomføringen og lokalene er tilpasset barnets alder og modning.

På den andre siden av øya finner man et senter med det vanskelige navnet RVTS (Det står for Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). Det er ikke det eneste vanskelige ved dette senteret; oppgaven de har er også vanskelig – men de får det til. De gir kurs, veiledning og sørger for nettverk for fagpersoner som møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep. Barnehuset og RVTS er blant de viktigste grunnen til at kunnskapsnivået har vært  så høyt i saken om de seksuelle overgrepene.

For tiden pågår det en storstilt og omfattende kunnskapsheving når det gjelder arbeid for barn og unge i sårbare og vanskelige livssituasjoner. Fagfolk går på kurs og videreutdanner seg innenfor mange nye og aktuelle tema. Universitetet er med på denne kompetansehevingen. Ved det Helsevitenskaplige fakultet har vi kurs og utdanninger som bidrar til at kompetanse økes.

For eksempel tilbys det kurs om det å snakke med barn. På kurset lærer fagfolk metoder for å få gode samtaler med barn som har hatt vonde opplevelser hjemme eller på skolen.  Alle som arbeider med barn trenger kunnskap om hvordan man går frem for å snakke med små barn om slike tema.

Ved mistanke om vold og overgrep mot barn er man avhengig av at barn forteller om hva som har skjedd. Dette er viktig både for å avdekke strafferettslige forhold, men også for å kunne gi barn riktig oppfølging og støtte i etterkant. Det er i dag god kunnskap om hvilke metoder som bør anvendes. Denne kunnskapen er fremkommet gjennom internasjonal forskning de siste 20 årene.

Studier av hvordan ulike intervjuteknikker påvirker barns evne og vilje til å fortelle ligger til grunn for de metoder som anvendes av politiet, barnevernet og helsetjenestene i slike saker. Disse metodene går under fellesbetegnelsen dialogbaserte samtalemetoder. I en dialogbasert samtale leder den voksne samtalen men det barnets initiativ og fortellinger som er i fokus. Ved å basere samtalen på prinsipper for utviklings støttende dialog får man frem den best mulige beskrivelsen av barnets opplevelser, følelser og synspunkter.

Kommunene, barnevernet og spesialisthelsetjenestene har behov for arbeidstakere med høy kompetanse i arbeid med barn og unge i vanskelige situasjoner. Universitetet og kompetansesentrene  samarbeider med arbeidsgiverne om dette, for eksempel er kurset om metodiske barnesamtaler utviklet etter en bestilling fra det statlige barnevernet.

Å la ansatte få permisjon for å øke sin kompetanse, slik noen kommuner velger i forbindelse med for eksempel master i barnevern, bidra til kunnskapsheving. Tid til å delta på kurs som arrangeres av universitetet og RVTS bør enhver kommune prioritere. Disse strategiske, og faktisk nokså billige tiltakene, vil bidra til at dyktige fagfolk jobber godt med den neste store, tragiske saken.

Det er god investering å la barnevernspedagoger, sosialarbeidere, lærere, førskolelærere eller helsesøstre delta på kurs for å lære om metodiske barnesamtaler eller andre nye arbeidsmåter. Disse kursene finnes i landsdelen, og det er viktig at kommunene benytter seg av tilbudene og sikrer at befolkningen i Nord-Norge møter like kompetente fagpersoner som de gjør i andre deler av landet.

Uansett om den neste alvorlige saken handler om seksuelle overgrep, grov omsorgssvikt, naturkatastrofer som fører til traumer for barn eller at store mobbeutfordringer avdekkes på en skole, er forventingen den samme. Også den neste alvorlige saken ønsker vi skal bli håndtert av like dyktige fagfolk som vi har sett i forbindelse med denne omfattende og tragiske overgrepssaken. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse