Annonse
Dessverre har ikke Staten hjulpet flyktningene til å kunne bli selvforsørgende. Et eksempel på dette er den situasjonen som pågår i Vågan kommune. Illustrasjonsbilde: Tore Meek

Flyktning i Norge - ingen dans på roser

Disse menneskene lever på et eksistensminimum.

1780 kroner per måned er det de har til rådighet til mat, klær, medisiner, transport og annet.

Noen av flyktningene i Norge har bodd mer enn ti år i mottak. Generelt har man fått inntrykk av at flyktningene har blitt godt mottatt i kommunene. Dessverre har ikke Staten hjulpet disse til å kunne bli selvforsørgende. Et eksempel på dette er den situasjonen som pågår i Vågan kommune.

I kommunen bor det en håndfull lengeværende asylsøkere. Disse har levd tilbaketrukket i mange år i mottak uten at lokalbefolkningen har vært klar over deres situasjon. Disse menneskene lever på et eksistensminimum. 1780 kroner per måned er det de har til rådighet til mat, klær, medisiner, transport og annet. Dette ligger langt under fattigdomsgrensen i Norge.

Da lokalpolitikerne i Vågan fikk vite dette, ønsket de å gjøre noe for å bedre livssituasjonen deres. Kommunestyret gjorde et vedtak om å få i gang et pilotprosjekt som skulle utrede muligheten for å gi dem arbeid. De søkte derfor Justis- og beredskapsdepartementet om tillatelse til et slikt prosjekt. Svaret ble avslag med begrunnelse i at departement ikke ville «belønne» personer som ikke ville samarbeide om retur, med en arbeidstillatelse.

Har kommunen likevel mulighet til å utøve ansvar for disse innbyggere i Vågan? Personer med endelig avslag har i følge loven rett til å be om omgjøringsbegjæring, eller ta saken til retten. En slik behandling må den enkelte imidlertid finansiere selv. Det paradoksale og helt absurde er at de har rett til å få saken behandlet, men de har ikke rett til å arbeide slik at de kan ivareta sine juridiske rettigheter.

Jeg håper derfor at Vågan kommune følger opp sin positive innstilling til å hjelpe dem. Dette kan gjøres ved at kommunestyret vedtar å bidra økonomisk til juridisk hjelp i de enkeltsakene der dette vil være aktuelt. Det må aldri bli slik at mennesker som av ulike grunner rømmer fra sitt land og søker hjelp blir kasteballer mellom Staten og kommunene. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse