Annonse
Statistikken viser at nordmenn flyr tre-fire ganger mer enn i sammenliknbare land. Klodens folketall er pr. i dag 7,5 milliarder. I 2017 var det ca. 4 milliarder flypassasjerer. Skulle alle reist like mye som oss nordmenn, så ville tallet vært over 15-16 milliarder! Foto: Avinor

Flyreiser med dårlig samvittighet

I Nord-Norge er det aller viktigste tiltak for å få redusert vår andel av klima-regnskapet en raskest mulig utbygging av en moderne elektrifisert jernbane.

Journalist Ylva Helene Schwenkes hjertesukk om luftfart i «Nordlys» røper at hun har dårlig samvittighet når hun reiser med fly, men at hun allikevel gjør det selv om hun bekymrer seg over hva som skal skje med klimaet.

Hun skal være veldig glad for at resten av verden ikke har denne muligheten. Statistikken viser at  nordmenn flyr tre-fire ganger mer enn i sammenliknbare land. Klodens folketall er pr. i dag 7,5 milliarder. I 2017 var det ca. 4 milliarder flypassasjerer. Skulle alle  reist like mye som oss nordmenn, så ville tallet vært  over 15-16  milliarder!

Dermed er vi rett oppe i det store spørsmål om noe så viktig som samferdsel og frihet til å velge som vi nordmenn er blitt særdeles sterke tilhengere av. Dette gjelder ikke minst i Nord-Norge. Fra våre 26 flyplasser (inkl. Longyearbyen) hadde vi i fjor over 7,3 millioner passasjerer. Innlandstrafikken i Norge var på 30,7 mill totalt. Dette understreker hvor viktig flytrafikken er for Nord-Norge, som nasjonalt har den sterkeste økningen.

Luftfart betyr farlige utslipp til atmosfæren, spesielt CO2. Derfor er det sterk fokus på å redusere utslippene.  Den senere tid har Avinor forsøkt å selge inn ideen om at elektriske fly skal redde oss i fremtiden. Ja, på hjemmesiden skriver de at norsk luftfart skal være «hel-elektrisk» i 2040.  Dersom Avinor mener at vi fra 2040 av skal ha en fossilfri luftfart, er det dessverre uten dekning i virkeligheten.

Det foregår en lang rekke prosjekter internasjonalt for å finne et praktisk svar på en mer klimavennlig luftfart, også med elektrisk drevne fly uten utslipp.  Det viktigste skjer i regi av Airbus her i Toulouse og så NASA/Boeing i USA. En stor gruppe av de fremste amerikanske forskere på flyteknologi og klima på oppdrag fra NASA den hittil kanskje viktigste analyse med formål å fremme en forskningsagenda for mer klimavennlig luftfart. Analysen ble lagt frem i 2016 med følgende hovedkonklusjoner:

  • Innen 30 år forbedre dagens fly og motorer med mål om 30 prosent bedre effektivitet enn i dag og tilsv. redusert drivstoff-konsum.
  • Utvikling av  turbo-elektriske hybridfly (for regional trafikk) – med gassturbiner som driver elektriske motorer for fremdrift av flyet. Drivstoff-reduksjon med 25 prosent.
  • Nullutslippsfly forutsetter batteridrift – men det finnes ingen kjent batteriteknologi som kan erstatte dagens motorer på større fly. Kun på mindre småfly er dette mulig.

Det er altså ikke tale om fossilfri luftfart med nullutslippsfly, men forhåpentligvis mindre utslipp takket være mer effektive fremdriftssystemer. La oss også se litt på virkeligheten. Fly med over 100 seter (bl.a. langrutene i Nord-Norge) står for 90 prosent av CO2-utslippene. Det finnes pr. i dag ingen seriøse prosjekter som kan erstatte slike fly. Global flytrafikk øker kolossalt, og langtidsprognosene hos Airbus indikerer at det er behov for 35 000 nye fly frem mot 2040. Pr. i dag er det 19 000 fly i drift. Bestillingene for neste 10 år strømmer inn til Boeing og Airbus, og da slike fly har en levetid på 30 år, så vil fly levert i 2020-årene være i drift både i 2040 og i 2050, i stadig nye og forbedrede utgaver.

Innen turbo-elektriske hybridfly er prosjektet E-Fan X mellom Airbus, Siemens og Rolls Royce svært interessant. Det er et ombygget BA 146 regionalfly modifisert til å teste et «serie-hybrid-system», med et batteri på to tonn, en gassturbin drevet av vanlig fossilt drivstoff og elektriske motorer. Flyet kan kanskje være markedsklart i 2030-35. Dette er ikke et null-utslippsfly. Skulle det bli å finne i norsk luftfart, så krever det både fossilt drivstoff og lade-systemer på bakken.

Det er således kun i teorien at norsk luftfart skulle bli «hel-elektrifisert» i 2040-årene. Turister fra Asia vil strømme til oss med klassiske fly, og nordmenn vil dra på ferie til fjerne og nære himmelstrøk med samme type fly. Bio-drivstoff er dessverre heller ikke løsningen – men et supplement, ifølge de amerikanske forskerne.

Derfor må de tunge løftene for å redusere utslipp fra fly tas på annen måte. Pr. i dag er dette mulig via det samarbeid som EU-kommisjonen har presset frem mot sterk motstand fra bl.a. USA. Det gjelder Emission Trading System (ETS) med tak på utslipp og   der forurenserne kan kjøpe seg friplass på et marked der kjøp og salg av utslippsrettigheter foregår. EU har klart å få FNs luftfarts-organisasjon ICAO til å anbefale dette som et globalt system.  Det innføres fra 2021 – men et utålmodig EU kommer til å gjøre ETS for luftfart obligatorisk fra 2027 for EU og EØS-land som Norge. Det betyr ganske enkelt at flybillettene vil øke drastisk i pris, både i Norge og internasjonalt.

For Nord-Norge er flytrafikken viktigere enn i de fleste andre regioner – og blir kostnadene for høye, så får det skadevirkninger for landsdelen. Men ETS gjør det mulig å legge i potten reduksjoner på en sektor, og så kan vi f.eks. tilgodese områder der dette ikke er mulig.

I Nord-Norge er det aller viktigste tiltak for å få redusert vår andel av klima-regnskapet en raskest mulig utbygging av en moderne elektrifisert jernbane. Da kan vi eliminere den enorme forurensning som landverts trafikk representerer, slik mange av oss har påvist gjennom utallige innlegg om jernbane i nord. Det teller sterkt positivt også i det nasjonale klimaregnskap. Vi kan til og med kanskje oppnå unntak i ETS slik at innenlands-reiser fortsatt kan være rimelige  for folk flest.

Det igjen muliggjør å forsvare det fantastiske gode som moderne luftfart representerer. Klarer vi dette, så kan Ylva Helene og alle de unge som kommer etter oss bruke fly med litt bedre samvittighet, enn hva de vil føle ved alternativet – en massiv utvikling av flytrafikken i et jernbaneløst Nord-Norge.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse