Annonse
FLYTTEPLANER: Havforskningsinstituttet holder til i denne blokka på Nordnes i Bergen. En flytting av instituttet og mulig samlokalisering med andre institusjoner i byen blir nå diskutert. Siden flytting allerede er aktuelt, bør Nærings- og fiskeridepartementet vurdere en litt lengre strekning, skriver Oddvar Nygård. Foto: ilaks.no

Flytt Havforskningsinstituttet til Tromsø

Det hadde vært svært interessant å høre fra fagfolkene på området hvilke faglige argumenter som tilsier at Havforskningsinstituttet fortsatt bør ligge i Bergen, og ikke flyttes til Tromsø.

I sin landsmøtetale brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre betydelig med tid på å vektlegge viktigheten av havrelatert forskning. På dette punktet ser det ut til at Støre er helt på linje med Erna Solberg. I revidert nasjonalbudsjett bevilget regjeringen nylig fem millioner kroner til planlegging av et nytt kompetansesenter for forskning på hav og arktiske spørsmål. Dette senteret skal lokaliseres til  Tromsø. Allerede har den arktiske hovedstaden en rekke miljøer som driver forskning på hav, bl.a. en avdeling av Havforskningsinstituttet . Til neste år kommer også sjøsettingen av Norges nye, havgående forskningsfartøy, «Kronprins Haakon», som eies av Norsk Polarinstitutt og vil få Tromsø som hjemmebase.

Forskning på havressurser og havmiljø vil få gjennomgripende betydning på en lang rekke samfunnsområder i årene som kommer, både for næringsliv, miljø og samfunnssikkerhet.  En samling og samordning av forskningsressursene vil være viktig og nødvendig. Derfor er planen om et samlende og koordinerende kompetansesenter lokalisert i Tromsø antakelig en riktig vei å gå. Men prosjektet reiser et spørsmål: Hvorfor skal Havforskningsinstituttet fortsatt ligge i Bergen, bare med et avdelingskontor i Tromsø? Hadde det ikke vært mer naturlig om det var omvendt?

Havforskningsinstituttet ble opprettet 15. oktober 1900 og lagt til Bergen. I over hundre år har instituttet vært det sentrale oseanografiske forskningsmiljø i Norge. I 1989 ble instituttet lagt direkte under Nærings- og fiskeridepartementet. De senere årene har forskningen blitt rettet mer spesifikt mot havbruk og forskning på økosystemene i norske kyst- og havområder. Så sent som i 2003 opprettet Havforskningsinstituttet en ny avdeling i Tromsø. Men verden – og verdenshavene – har endret seg mye siden instituttet startet opp i Bergen. I dag ligger 80 prosent av norske havområder nord for polarsirkelen og havoppvarmingen har ført til at store fiskestammer trekker lenger og lenger mot nord. Det er i Arktis det skjer. Burde ikke Havforskningsinstituttet følge etter?

Utenriksminister Børge Brende sa følgende i pressemeldingen om opprettelse av et nytt kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø: «Vi må styrke vår evne til å sette dagsorden i Arktis- og havspørsmål og bli flinkere til å belyse sammenhengen mellom nordområdepolitikken og havpolitikken, både nasjonalt og internasjonalt». (-) «Vi trenger en sterk stemme i vår norske del av Arktis som har kunnskap om disse viktige spørsmålene». Tromsø ligger i den norske delen av Arktis. Bergen ligger langt borte.

Da Norsk Polarinstitutt ble besluttet flyttet fra Oslo til Tromsø reiste det seg et ramaskrik i   hovedstaden. Dette var dommedag for Polarinstituttet, kompetansen ville forsvinne, nesten ingen av forskerne kunne tenke seg å bli med på noe flyttelass nordover. Likevel ble flyttingen gjennomført. Og det motsatte av hva hylekoret hadde spådd, skjedde. Det strømmet internasjonal spisskompetanse til Norsk Polarinstitutt og etableringen i Tromsø ble en stor suksess. Dersom Havforskningsinstituttet skulle bli foreslått flyttet fra Bergen til Tromsø vil det nok også møte  motstand fra flere hold. Det er da også snakk om mange hundre arbeidsplasser som vil forsvinne fra Bergen ved en slik flytting.

Men er det noen sterke faglige begrunnelser for at Havforskningsinstituttet fortsatt bør ligge i Bergen, og ikke «i vår norske del av Arktis»? Og hvorfor snakker man på alle andre områder om viktigheten av å bygge sterke «klynger» både innenfor næringsliv og forskning, eller, som de sier i Forsvaret, å «kraftsamle» komplementære ressurser? Det hadde vært svært interessant å høre fra fagfolkene på området hvilke faglige argumenter som tilsier at Havforskningsinstituttet fortsatt bør ligge i Bergen, og ikke flyttes til Tromsø.

Etter det jeg forstår planlegges det faktisk flytting av instituttet, til en annen adresse i Bergen. Nærings- og fiskeridepartementet bør nå vurdere en litt lengre strekning når man først skal flytte. Og NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning – som skal slås sammen med Havforskningsinstituttet, må gjerne kaste seg med på flyttelasset. Alle er hjertelig velkommen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse