Annonse
HELSEKAMP: Fra en demonstrasjon i Bodø for å få flyttet hjertemedinske behandlingstilbud fra Tromsø til Bodø. Foto: Avisa Nordland.

Flytt Helse Nord til Finnmark!

Helse Nord må flyttes fra Bodø til Finnmark, mener Nordlys.

Problemene tårner seg opp for Helse Nord. En gjennomgang fra professor og ekspert i organisasjonsteori, Kjell Arne Røvik, viser den legitimitetskrisen helseforetaket har styrt seg selv inn i.

Nordlandssykehuset har bokstavelig talt «vokst inn» i Helse Nord, og en uforholdsmessig stor del av ledere og mellomledere er rekruttert fra sykehuset i Bodø. Det finnes altså sterke nettverk i aksen mellom Nordlandssykehuset og Helse Nord.

Ifølge Røvik vet man fra nyere forskning at den type skjevfordeling som man ser i Helse Nord, kan påvirke beslutningene som tas i en virksomhet.

Det er alvorlig at Helse Nord mangler både fagpersoner og ledere fra Troms og Finnmark. Dette er ekstra interessant, sett i lys av den kampen Nordlandssykehuset har ført for å få overført både pasienter og inntekter til seg selv, fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Vi tar for gitt at helsepersonell, ordførere, stortingspolitikere og regionale folkevalgte i Troms og Finnmark, ikke synes dette er en situasjon som kan vare. Iallefall ikke dersom man er opptatt av å ivareta interessene til innbyggerne i egen region. Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, er blant de som påpeker at dette må høyt opp på agendaen.

Med tanke på at vi nå får to regioner i Nord-Norge med nesten identisk folketall, fremstår det som dysfunksjonelt at et felles nordnorsk helseforetak i sin helhet skal styres på samme måte som i dag. 

I den pågående striden om hjertemedisinske spesialistfunksjoner er vi helt enige med den mangeårige direktøren ved UNN, Knut Schrøder, i at styret i Helse Nord har gjort en meget dårlig jobb.

Helse Nords  oppsplitting av små og sårbare fagmiljøer ved UNN, har naturlig nok skapt sterke reaksjoner. Avstanden mellom en Bodø-tung administrasjon og landsdelens ledende fagmiljø har blitt uoverstigelig. Det mest hensiktsmessige er derfor å gjøre organisatoriske grep som kan få foretaket ut av tillitskrisen.

På kort sikt vil det beste være om helsedepartementet finner en styreleder som kan bygge tillit og troverdighet ved UNN. Her har dagens styreleder, Marianne Telle, et umulig utgangspunkt. Hennes budskap om at hun ønsker at Tromsø må vise enda større raushet, kan ikke sies å være noe godt bidrag til forsoning.

På noe lengre sikt må hele eller deler av den regionale helseadministrasjonen flyttes fra Bodø. Vi tror det beste alternativet vil være om Helse Nord lokaliseres til Finnmark.

Det vil kunne skape den nødvendige distanse til striden mellom de medisinske miljøene i Bodø og Tromsø. Dessuten er det jo i Finnmark helseutfordringene på mange områder er størst.

Dette vil dessuten passe godt med Helse Nords nye honnørord «likeverd».  Det må også gjelde på det administrative nivå i Helse Nord, når det avdekkes en uakseptabel ubalanse innenfor nordnorsk helsemakt.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse