Annonse

Følger Nordlys med i forsvarstimen?

Lederartikkelen i Nordlys 11. april er oppsiktsvekkende villedende og uopplyst. Der er intet å hente, for den som søker kunnskap om de faktiske forhold i forsvarspolitikken.

Påstanden om at Høyres landsmøtevedtak ikke er i henhold til Wales-erklæringen, vitner rett og slett om at Nordlys ikke har lest Wales-erklæringen.

Forsvaret bygges opp i Nord-Norge. Det bygges ikke ned

Nord-Norge er Norges strategiske tyngdepunkt. Det synes i regjeringens forsvarspolitikk: I Sør-Varanger styrker vi grensevakten med et jegerkompani. I Porsanger oppretter vi en helt ny kavaleribataljon. Hæren og Heimevernets avdelinger i Finnmark samles under en felles ledelse i Finnmark Landforsvar. Det gir enklere kommandolinjer og bedre evne til innsats.

På Evenes stasjonerer vi F-35 kampfly, nye P-8A Poseidon overvåkingsfly, luftvern og baseforsvar. Vi bygger tre nye kystvaktfartøy med en budsjettramme på langt over seks milliarder kroner. Disse skal primært seile i nord. En ubåt er nå permanent stasjonert i nord, og i fjor foregikk 48 % av Marinens øvingsaktivitet i nord, en solid økning sammenlignet med få år tilbake. Forsvaret og ikke minst landmakten styrkes i nord for å bedre Forsvarets evne til å avverge og forebygge militær aggresjon.

Hæren får nytt materiell. Mer enn på veldig lenge.

Hæren har fått og er i ferd med å få en hel rekke nytt materiell. Eldre våpensystemer erstattes av nye våpensystemer med lengre rekkevidde og større presisjon. 24 nye artilleriskyts ble vedtatt anskaffet like før jul.

Dette er viktig for Hærens slagkraft, da artilleri er en av de tyngste tapspåførerne i moderne strid på bakken. Anskaffelsen av nytt kampluftvern til Hæren er fremskyndet. Med andre ord får Hæren tilbake muligheten til å forsvare seg mot trusler fra luften. Det har den ikke hatt siden 2004.

I 2018-budsjettet ble det bevilget mer enn en halv milliard kroner til nytt utstyr for elektronisk krigføring til Hæren. Det styrker Hærens slagkraft mot digitale angrep. Anskaffelsen av 144 nye og oppgraderte stormpanservogner av typen CV90 er snart fullført, et prosjekt med en budsjettramme på nærmere 10 milliarder kroner. Nye stridsvogner skal anskaffes for å erstatte dagens Leopard 2A4-vogner.

I forrige uke presenterte Regjeringen flere andre store bevilgninger til Hæren: 18 nye, tunge ingeniør- og bergingspanservogner, 290 nye lastevogner og rundt 600 millioner kroner til nye håndvåpen og avdelingsvåpen. Hærens materiell moderniseres i høyt tempo, i sterk kontrast til den rødgrønne regjeringens manglende satsning på Forsvaret.

Mer alliert trening fordi det styrker Norges sikkerhet

Nordlys hevder alliert trening uthuler norsk suverenitet. Faktum er at allierte styrker har øvd i Norge i mange tiår. Selvsagt skal allierte styrker øve i Norge. NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Norge er NATO i nord, og USA er Norges nærmeste allierte. Uten sikkerhetsgarantien fra våre allierte kan vi ligge tynt an i krise eller krig. Derfor satser vi på økt alliert øving i Norge i tett samarbeid med norske styrker. Dette gjør Norge tryggere.

Vi øker budsjettet i tråd med NATOs 2 %-vedtak

Påstanden om at Høyres landsmøtevedtak ikke er i henhold til Wales-erklæringen, vitner rett og slett om at Nordlys ikke har lest Wales-erklæringen.

Ordlyden i erklæringen er som følger: «Aim to move towards the 2% guideline within a decade with a view to meeting their NATO Capability Targets and filling NATO's capability shortfalls.»

Høyres vedtak er å «Stå fast ved beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår».
Landsmøtevedtaket er altså nærmest en direkte oversettelse av selve kjernen i NATOs vedtak fra 2014 om å gradvis bevege seg i retning 2 %-målet innen 2024.

Dessuten overoppfyller Norge NATOs investeringskrav, med hele 27 % til forsvarsinvesteringer, et tall som etter alle solemerker kommer til å øke de neste årene.

Gradvis og systematisk bygges Forsvaret opp etter mange år med nedbygging og underfinansiering. Det hadde jo vært fint om Nordlys kunne greie å se dette, i alle fall fra tid til annen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse