Annonse
Trafikken ved Tromsø lufthavn har vokst kraftig de siste årene, og terminalutvidelsen til 350-400 millioner kroner vil ivareta veksten og fornye lufthavna, skriver lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen. Foto: Nordlys arkiv

Folk er fornøyd med Tromsø lufthavn - men vi skal bli enda bedre

Det har vært mange meninger om driften på flyplassen den siste tiden, og Avinor ønsker å komme med noen innspill og fakta i den anledning.

Gjennom byggeprosjektet skal arealene ved sikkerhetskontrollen også utvides og passasjerlogistikken i avgangshallen forbedres ytterligere.

Sikkerhetskontrollen 

Den 2. januar 2017 hadde vi store utfordringer i sikkerhetskontrollen. Dette grunnet dårlig kapasitet og mye trafikk. Leveransen var ikke slik vi ønsker at den skal være, og det beklager vi. Avinor er opptatt av at passasjerene skal ha en så smidig og god opplevelse som mulig når de skal reise fra våre flyplasser.

På kort sikt ønsker vi i Tromsø å gjøre noe med fleksibiliteten på den tredje slusen i sikkerhetskontrollen, som til vanlig er forbeholdt ansatte. Vi er i gang med å vurdere dette.

Nå er det imidlertid slik at sikkerhetskontrollen -  med noen unntak - både er rask og effektiv. Noe kundetilfredshetsundersøkelsen vi får utført kvartalsvis også bekrefter. På spørsmål knyttet til sikkerhetskontrollen scorer Tromsø lufthavn mellom 4 og 5 poeng av 5 mulige. Også på kundebarometeret (knappen med smileansikter man trykker på etter å ha vært igjennom kontrollen), scorer Tromsø godt. 75% hadde en svært god opplevelse i vår sikkerhetskontroll i desember 2016.

Når det er sagt erkjenner vi at vi har et forbedringspotensial! Og vi har stor forståelse for at de reisende blir stresset av å stå i kø. Men det er viktig å understreke at det ytterst sjeldent fører til at folk mister flyene sine eller at flyene blir forsinket. I 2016 var både punktlighet og regularitet bedre enn i 2015, og tallene er stabilt gode.

Avinor investerer mellom 300-400 millioner ved Tromsø lufthavn Våre ansatte er spesialister på vintervær, og vårt hovedansvar er å holde rullebanen i forsvarlig stand, sommer som vinter, for å ivareta flysikkerheten. Avinor har nylig investert 25 millioner kroner i nytt vintervedlikeholdsutstyr ved flyplassen i Tromsø. Dette for å sikre en god og sikker vinterdrift også i årene som kommer.

I tillegg er det kjent at vi skal i gang med utvidelse av terminalbygningen. Et prosjekt som er berammet til mellom 350-400 millioner kroner, og som vil fornye lufthavnen. Trafikken ved Tromsø lufthavn har vokst kraftig de siste årene, og terminalutvidelsen vil ivareta veksten.

Det er også den raskt økende trafikkveksten som har gjort at Avinor har fremskyndet byggeprosessen. Gjennom byggeprosjektet skal arealene ved sikkerhetskontrollen også utvides og passasjerlogistikken i avgangshallen forbedres ytterligere.

Avising

Det har blitt pekt på at det til tider tar lang tid å gjennomføre avising. Avisingen er ikke Avinors ansvar, det er flyselskapene som får utført denne tjenesten gjennom sine underleverandører.

Imidlertid ønsker Avinor å informere om at det på den aktuelle dagen i forrige uke var det såkalt underkjølt regn på Oslo lufthavn. Dette medførte forsinkelser, og trafikken fra Tromsø (og andre lufthavner) ble holdt igjen. Tiden brukt på avisingen var altså ikke hovedårsak til forsinkelsen.

Avinor har gjennom blant annet Reisevaneundersøkelsen dokumentert flytrafikkens viktige rolle i den masseturismen vi nå ser i Nord-Norge. Avinor skal ivareta samfunnsoppdraget vi har fått og levere en god tjeneste både for turismen, men også for befolkning og annen næring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse