Annonse
BOLIGBYGGING: Per Elvestad hos Fylkesmannen har sendt en brannfakkel inn i debatten om byvekstavtale for Tromsø kommune. Glem boligbygging på Skjelnan og andre utkanter av byen, sats på bynære områder som her på Vervet, mener han. Foto: Yngve Olsen

Folk i husan – men kor skal husan bygges?

Angrep på grønne lunger midt i byen for å nå et miljømål er meningsløst. Da slår det ene klima og miljøtiltaket det andre i hjel.

Angrep på grønne lunger midt i byen for å nå et miljømål er meningsløst. Da slår det ene klima og miljøtiltaket det andre i hjel.

Å tillate nye boligfelt i utkantene, som på Skjelnan eller i Ramfjorden, for eksempel, må det bli slutt på. Det er nemlig ikke forenelig med nullutslippsmålet i en byvekstavtale. Skal Tromsø få sine trafikk-milliarder fra staten, må boligbyggingen fortettes enda mer. Det betyr i praksis mer utbygging på Tromsøya.

Per Elvestad er assisterende justis og kommunaldirektør hos Fylkesmannen, statens forlengede arm i Troms og Finnmark. Han mener Tromsø kommunes planer er uklare med hensyn til å nå nullutslippskravet som ligger til grunn for en byvekstavtale og medfølgende statlige milliarder. I en artikkel i Nordlys kritiserer han boligplanleggingen:

– Så lenge man bygger litt her og der, og langt fra sentrum, så må noen av disse områdene komme i konflikt med både porteføljen i Tenk Tromsø, og nullvekstmålet. Men jeg kan ikke si hvilke planer som kommer i konflikt, for kommunen har ikke sagt hva som skal være rammen for Tromsø by, sier Elvestad.

Uttalelsen skapte kraftig irritasjon hos lederen av byutviklingsutvalget, Tone Marie Myklevoll (Ap). Kommunens politiske ledelse hadde et godt møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide da han var i Tromsø for en måneds tid siden, og siden har håpet vært å få startet forhandlinger om byvekstavtale med staten før sommeren neste år.

Kritikken fra Elvestad kommer derfor ubeleilig, og Myklevoll legger ikke skjul på at hun er misfornøyd med den. Hun peker på at det er flere forhold som spiller inn når det gjelder å nå nullutslippsmålet, altså at biltrafikken ikke øker ut over 2016 nivå. Boligpolitikken er bare ett av dem.

Boliger må bygges slik at det er enkelt for folk å komme seg på jobb, enten ved at avstanden er kort, ved at kollektivtilbudet er godt, eller at gang og sykkelstier er tilgjengelige. Da er Tromsøya det beste alternativet, og fortetting er nevnt som et viktig virkemiddel. Det må nødvendigvis gå på bekostning av noe: trivsel, miljø og arealer.   

Og det mest ømtålige spørsmålet er grønt- og friarealene som går som et belte, og deler øya på langs. Fortetting kan brukes som et godt argument for dem som gjerne vil bruke mer av marka, enten til boliger eller annen type utbygging. Det er mange som ønsker seg tomt i Tromsø.

Flere storslåtte planer og vyer for området rundt Tromsøhallen, for eksempel, har vært lansert. Foreløpig har det blitt med byggingen av Tromsøbadet, og der bør det også stanse.

Friarealene på øya er viktige for miljøet og svært populære som utfarts- og rekreasjonsområde. Det vil være meningsløst å gå til angrep på grønne lunger midt i byen for å nå et miljømål. Da slår det ene klima og miljøtiltaket det andre i hjel.

En tidligere kollega har fortalt meg om harde tak i kommunestyret, da denne «indrefileten» av et område i sin tid ble bevart. Noen ville bygge vei her, andre ville anvende det til næringsvirksomhet. I dag er nok alle tromsøværinger glad for at det gikk som det gikk.

Tromsø kommune har vært klar for å gå i forhandlinger med staten veldig lenge, ifølge lederen av byutviklingsutvalget. At Fylkesmannen nå kan bli nok en bremse for dette, liker hun dårlig, og sender følgende hilsen til byråkratene lenger sør på øya:

- Vi registrerer at Fylkesmannen på den ene siden sier at vi i hovedsak nærmest kun skal bygge på Tromsøya. Men i neste omgang gir de innsigelser på viktige byfortettings prosjekter på øya. Man kan jo da spørre seg hvor Fylkesmannen mener vi bør bygge? Er det i Tromsømarka?

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse