Annonse
Nå håper Senterpartiet på støtte fra Arbeiderpartiet og Frp i denne saken slik at folk får lov til å kjøre scooter til hytta si, skriver Sandra Borch. (Illustrasjonsfoto: Nordlys arkiv)

Folk må få lov til å kjøre snøscooter til hytta si!

Dette skjer i en tid hvor vi er vitne til at folk fritt kan dure rundt i motorbåt og vannscooter i Oslofjorden. Man kan jo diskutere hvilken nyttekjøring dette er?

Det er i ferd med å utvikle seg et enormt byråkrati rundt å gi folk med hytte løyve for å kjøre scooter til sin egen hytte. I flere fylker får stadig flere hytteeiere avslag på sine søknader om tillatelse til scooterkjøring til og fra sine hytter med den begrunnelse at avstanden ikke er stor nok målt i luftlinje. 

Jeg ser med fortvilelse at i flere kommuner er det lokalpolitikere og saksbehandlere som får skylden. De som skal ha skylden for innstramningene fylkesmannen gjør er ene og alene sittende regjering som har innført en strengere praksis rundt regelverket. 

Fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av håndhevingen av forskriften § 5 c. Flere kommuner har brukt skjønn i vurderingen av denne 2,5 km-grensen og ikke oppfattet den som et absolutt krav.

Dette skjer i en tid hvor vi er vitne til at folk fritt kan dure rundt i motorbåt og vannscooter i Oslofjorden. Man kan jo diskutere hvilken nyttekjøring dette er? Mens man andre steder i landet nekter barnefamilier, eldre og folk med begrensinger en helg på hytta, fordi man ikke får ta i bruk snøscooter. Idiotisk er mitt ord. 

Senterpartiet fremmer nå for tredje år på rad forslag om å fjerne denne håpløse og byråkratiske regelen, og håper denne gang på flertall ved støtte fra FrP og Ap. 

Realiteten er at når du kommer deg utenfor store hytteområder som for eksempel Hafjell hvor du kan kjøre bil hel frem til hytta, så er store deler av terrenget i Norge er terrenget bratt og kupert, og den faktiske kjøreavstanden er i mange tilfeller over 2,5 km. Flere kommuner har fått kritikk av Fylkesmannen fordi de har en for «liberal» praksis når det gjelder måling av avstand til hytte. Flere hytteeiere som før har hatt dispensasjon til scooterkjøring i en årrekke, har nå fått avslag. Mange kommuner mener innstramninger innebærer en mistillit til deres vurderinger. Jeg er enig.

I dag er reglen slik at etter skriftlig søknad kan kommunene gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag § 5 c. Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje. 

Dette vil i praksis innebære at veldig mange hytteeiere som i 40 år har fått dispensasjon til å frakte nødvendig utstyr og bagasje til hytta, vil miste denne muligheten hvis kommunene blir fratatt muligheten til å benytte skjønn ved håndhevingen av § 5 c. Det vil også sette kommunenes saksbehandlere i en utfordrende situasjon og trolig medføre mange tvistemål. 

Hyttestrukturen i Norge er preget av særdeles spredt fritidsbebyggelse over veldig store geografiske områder og i til dels krevende fjellområder. Dette gjør det utfordrende å få til gode løsninger for leiekjøring. Bygging av permanent tilkomst via vei medfører store naturinngrep. Noen har tilkomst via vei sommerstid, men veien kan være i for dårlig forfatning til å tåle brøyting om vinteren. Det vil heller ikke være kostnadsforsvarlig eller gi miljømessig gevinst å brøyte veien fremfor å tillate nyttetransport med scooter på samme trasé. 

Regjeringen har også i flere omganger ønsket å gi kommunene flere oppgaver. Dette er en av de oppgavene kommunene er godt rustet til å selv kunne vurdere gjennom sin lokalkunnskap om både terreng og andre utfordringer.

Forskriften § 5 c vedrørende tillatelse til frakt av nødvendig utstyr og bagasje til egen hytte er utdatert med hensyn til dagens samfunnskrav og bruksmønster. Regelen virker mot sin hensikt, som var å stimulere til forbedret folkehelse og økt friluftsglede. Det er i dag en stille praksis som tillater skjønn når det gjelder dette kravet, som blir krevende når Fylkesmannen etter ordre fra regjeringen har innført innskjerping. Ved å fjerne kravet om 2,5 km vil man sikre bedre etterlevelse av regelverket, redusert misnøye blant befolkningen, redusert saksbehandling og færre tvistesaker på alle nivå og man underbygger økt kommunalt ansvar og råderett i eget lokalmiljø. 

Nå håper Senterpartiet på støtte fra Arbeiderpartiet og Frp i denne saken slik at folk får lov til å kjøre scooter til hytta si.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse