Annonse
Når folket gjennom folkeavstemninger sier nei til nye reformer, må det selvfølgelig veie tyngst. Å overføre stadig mer suverenitet til et organ vi ikke har stemmerett i strider mot det suverene folket. Hvis maktkonsentrasjonen fortsetter står demokratiets framtid i fare, skriver Senterungdommens Ada Johanna Arnstad og Jesper Nohr. Foto: iFinnmark

Folkeforakt er den største trussel mot vårt demokrati

Innbyggerne i Finnmark og Troms virker å være ofre for en billig symbolpolitikk uten mål og mening.

Demokrati betyr folkestyre. At vi i dag har politikere som ikke tar folkets meninger på alvor er en stor trussel mot det demokratiet vi har brukt århundrer på å bygge opp.

Vi har sett det under kommunereformen. Vi har sett det under regionreformen. Vi har sett det under ACER-debatten. De fleste norske politikerne tar ikke folkestyret på alvor. Selv ikke etter folkeavstemninger der innbyggerne har stilt seg negative til reformene har regjeringen valgt å høre. Ikke bare er dette respektløst, men det bidrar til å slite sterkt på tilliten som folket har til det politiske systemet. Denne tilliten må vi ikke ta for gitt.

Innbyggerne i Finnmark og Troms virker å være ofre for en billig symbolpolitikk uten mål og mening. Man klarer ikke å komme med noen gode argumenter rundt hvorfor fylker skal sammenslås, selv ikke etter at folket har sagt sitt nei. Når 87% stemte nei i Finnmark sin folkeavstemning rundt fylkessammenslåing, må man respektere dette resultatet. Noe annet er et hån mot folket som lever der.

Det norske folket sa nei til å bli med i EU i 1972 og 1994. I mars ble det vedtatt av Stortinget at Norge skulle slutte seg til EU’s tredje energimarkedspakke, ACER. I 2016 valgte de å gi suverenitet til EU’s finanstilsyn. Med disse avgjørelsene har Stortinget overført myndighet fra Norge til EU - et organ vi ikke har stemmerett i. Å stadig flytte makten bort fra den dem springer ut fra, og å ikke ta deres betraktninger på alvor, er en skummel utvikling. En utvikling som ligner på land vi helst ikke vil forbinde oss med.

I et demokrati kommer all makt fra folket, og politikerne skal bare forvalte den på vegne av dem. Nå er det virkelig på tide at folket blir tatt på alvor, og at makten kommer tilbake til de som legger grunnlaget for den. Når folket gjennom folkeavstemninger sier nei til nye reformer, må det selvfølgelig veie tyngst. Å overføre stadig mer suverenitet til et organ vi ikke har stemmerett i strider mot det suverene folket. Hvis maktkonsentrasjonen fortsetter står demokratiets framtid i fare.

Et godt samfunn er der det er kort vei mellom de som bestemmer og de som berøres av vedtakene. Det er innbyggerne som vet best hvordan deres eget land, fylke eller kommune skal styres og utvikles. Derfor er Senterungdommen en pådriver for at kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige, og at vi ikke skal overføre mer suverenitet til overnasjonale organer som EU. Vi frykter at folk dyttes inn i åpne armer hos anti-demokratiske krefter når flertallet av politikerne på Stortinget går mot folkets vilje. Det er vår tids største trussel mot demokratiet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse