SVENSK VALG: Fra venstre: Nicklas Søderlind, Philip Wiksten og Sven Olov Lumi på valgbod i den svenske byen Luleå. Alle tre har stemt sosialdemokratisk tidligere, nå støtter de Sverigedemokraterna. De mener innvandringen til Sverige har kommet ut av kontroll, og oppgir det som hovedgrunnen til at de har skiftet parti. Foto: Skjalg Fjellheim

Folkhemmet skjelver

Sverige er en trykkoker, og nå går et dypt splittet folk til valgurnene.

LULEÅ (Nordlys): Foran en valgbod står Sven Olov Lumio og deler ut materiell for Sverigedemokraterna (SD). Hvem er Sven Olov? Han er 75 år gammel, tidligere mekaniker i industrien. Han forteller at han i 50 år har stemt på Socialdemokraterna (S).

- Jeg hadde sosialdemokratiet i morsmjölken, jeg ble født inn i arbeiderbevegelsen i røde Norbotten, sier Lumio.

Så hvorfor står han nå her og ber svenskene stemme på Jimmi Åkesson? Sven Olov er sosialdemokratiets krise i konsentrert form. En av mange velgere som forlater Stefan Löfvens sosialdemokrati.

Sven Olovs opplevelse er at partiet ikke lengre representerer ham, grunnfjellet i den svenske arbeiderklassen.

Hva handler det om? For den gamle mekanikeren startet det med EU-striden i 1994, der «eliten i storbyene», som han sier, stemte Sverige inn i EU i strid med landsbygdas vilje.

De seneste årene, en velferdsstat som hangler, dårligere levekår for ham og andre pensjonister, som han opplever som et svik.

Og innvandring. Mange steder havner innvandrere utenfor arbeidslivet, og blir avhengige av offentlige støtteordinger og boliger betalt av stat eller kommune. Det har blitt en belastning på de offentlige budsjettene.

Så er det utenforskap og lovløshet. Parallelle samfunn og heftige bilbranner i «utsatte områder» i stadig flere byer. Dette er det altoverskyggende tema i valgkampen i et dypt splittet land.

Innvandring – eller migrasjonen  som det heter i Sverige – er hovedårsaken til at Sverigedemokraterna (SD) kan bli Sveriges største parti ved valget 9. september.

De ble tidligere holdt utenfor debatten både av andre partier og mediene. Der var den gang ingen ville snakke om innvandring. Nå snakker alle om det.

Selve nyhetsbildet styrker SDs fortelling. To saker denne uken; islamsister som hevder Riksdagsvalget er “haram”,  forbudt i henholdt til  islamsk lov. Organisasjonen  driver kampanje  der svenske muslimer oppfordres til å boikotte valget.

Deretter; Uppdrag Granskings dokumentar på SVT, med en kartlegging av voldtektsmenn og etnisitet. Den viser en klar overvekt av utenlandsfødte når det gjelder overfallsvoldtekter mot kvinner i Sverige. Særlig en gruppe peker seg ut; menn fra Afghanistan.

En av de som medvirket i programmet, professor i kriminologi Jerzy Sarnecki, sier i ettertid at SVT-programmet «bygger på en gammel høyreekstrem konspirasjonsteori som går ut på at fremmede menn kommer til Sverige og voldtar svenske kvinner og at etablissementet, pk-eliten, forsøker å skjule dette.» 

Venstresiden i Sverige kjemper mot bildet av et land som står på randen av kollaps. Men dypest sett vokser det fram en erkjennelse av at Sverge må betale prisen for å ha lagt lokket på en debatt om masseinnvandringens konsekvenser, en samtale som har vært åpen hos naboene Danmark og Norge.

Spørsmålet er om svenskene har gått seg vill i «åsiktskorridoren». Holdninger og meninger som har bred oppslutning i oponionen, for eksempel at landet bør ta imot færre innvandrere, har ikke vært allment akseptert i samfunnsdebatten. Selv moderat innvandringskritikk har blitt synonymt med rasisme.

Nå er korken ute av flasken. Men hva skjer etter valget, den 10.september?  Vil de rød-grønne og den borgerlige alliansen fortsatt lykkes med å holde Sverigedemokraterne utenfor regjeringsmakten?

Er det formålstjenlig for demokratiet å stenge døren for et parti som får mellom 20 og 25 prosent av stemmene? Det lar seg naturligvis gjøre dersom de andre lager en storkoalisjon. SDs velgere kan få beskjed om at deres stemmer ikke har noen verdi.  Det er et skjebnevalg i Sverige, og det gamle folkhemmet skjelver.

.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse