Annonse
Troms og Finnmark fylkesting. (Foto: Harriet M. Olsen)

Forakt for folket

Det vi nå er vitne til er enkelt og greit et uverdig, politisk spill med folkets penger og tjenester som innsats.

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått en trang fødsel. Jordmødrene – det vil si politikerne – vil ikke ha den. Så fort flertallet får sjansen, vil de rykke tilbake til start.

Men før den tid kommer, skal det brukes penger. Mye penger. Prislappen bare på sammenslåingen kan bli på så mye som 100 millioner kroner, ifølge anslag presentert i Nordlys. Økonomirapporten skal behandles av fylkestinget denne uka.

Staten har gitt en engangsstøtte på 30 millioner kroner. Det betyr at resten av pengene, opp mot 70 millioner, må dekkes inn gjennom kutt. Altså blir det mindre penger til vei, ferger og videregående skole i en allerede stram fylkesøkonomi.

På kort sikt vil folket i Troms og Finnmark bli rammet i form av et dårligere tjenestetilbud. På lengre sikt kunne man se for seg at det nye storfylket kunne dekke inn investeringene som gjøres nå, gjennom stordriftsfordeler.

Men så langt kan det fort hende at vi aldri kommer. For de rødgrønne partiene, med Ap og Senterpartiet i spissen, vil reversere fylkessammenslåingen – forutsatt at de vinner stortingsvalget høsten 2021.

Hvis det skjer, vil ikke bare pengene som nå investeres i sammenslåingen, være bortkastet. Taksameteret vil løpe på nytt igjen – når reverseringen skal gjennomføres. Nye millioner vil renne ut av fellesskapets kasse, uten at det kommer innbyggerne i Troms og Finnmark til gode.

Det vi nå er vitne til er enkelt og greit et uverdig, politisk spill med folkets penger og tjenester som innsats. Politikerne er valgt av folket – og de er ikke minst til for folket.

Det gjelder også fylkeskommunen som institusjon. Den må ikke ende opp med å bli en arena for politisk gjørmebryting og sandkassekrig. Da mister fylkeskommunen i alle fall sin legitimitet.

Ansvaret ligger i begge politiske leire. De borgerlige partiene må ta sin del av ansvaret for en svak prosess og svak forankring fram mot sammenslåingen. Men de rødgrønne partiene, som styrer fylkeskommunen i dag, kan ikke gjemme seg bak den dårlige jobben som er gjort. De må ta ansvar i den situasjonen vi befinner oss i nå. Med de realitetene som er nå.

En reversering – med alle de bortkastede investeringene det vil innebære – er intet annet enn å utvise forakt for folk i Troms og Finnmark. Selv om motstanden mot den nye fylkeskommunen er stor i deler av Finnmark, må vi ikke glemme at det også er mange som har et avslappet forhold til det hele.

Ingen er tjent med at vi søler bort penger som kan komme skoleelever, bilister og folk flest til gode.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse