Det var ikke noe hyggelig å være nordlending fra ei bygd langt opp i "Gokk", skriver Ole-Anton Teigen om sine år i Oslo. Foto: NRK / Nordnorsk debatt

Vi trenger folk på tinget som tør å "tale Roma midt imot"

Et motsvar til Oddvar Nygårds kommentar i lørdags Nordlys.

Klart jeg vil ha Sandra på Tinget sammen med mange andre kvinner og menn som tør å tale «Roma» midt imot.

Jeg er småbruker og lærer og har vært det i over 30 år og i tillegg har jeg fått være der sentralmakta er - i Oslo - i forbindelse med mitt verv som leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og som vararepresentant til Stortinget i et år. 

Til sammen var jeg 4 år i Oslo i årene 2006 – 2010.

Jeg fikk oppleve den norske sentralstyrte og foraktelige sentralmakta i ulike sammenhenger – og det var ikke noe hyggelig å være nordlending fra ei bygd langt opp i «GOKK». Gokk var et svært negativt samlebegrep for de som bodde i bygde Norge og ikke forstod sitt eget beste – verken på kort sikt og i hvert fall ikke i et lengre perspektiv.

Jeg vil nevne blant annet manglende evne til å delegere makt ut av Stortingssalen. I 2006/07 var det i ulike sammenhenger diskutert å flytte makt, direktorat og annet ut av hovedstaten. Mange politikere reiste land og strand rundt og lovte det ene og det andre ute i bygde Norge. Realitetsbehandlinga i Stortingssalen ble at alt skulle være som før, fordi Stortingets representanter  ikke ville miste noe av makta si til folk utfor ring 3 i Oslo.

HUSK av at Stortingets 169 representanter er det en håndfull som har vært ute i det «normale arbeidslivet» – de fleste er «politiske broilere» og har drevet med politikk siden de kom inn i partienes ungdomsorganisasjon. I det sittende Storting er det en bonde og en skogsarbeider – så det er lett å forstå at to politikere – med «moill på hendene» har problemer med å få flertall i saker som angår oss i distrikts Norge.

Norge er en av Europas mest sentralstyrte stater, og den sittende regjering og flertallet i Stortinget trur og handler ut fra at de er de eneste som forstår folks beste, uansett hvor man bor i landet. 

De sitter på kontorene sine i Oslo sentrum og tegner norgeskartet på nytt – og de «trer ned over hodene på oss i distrikts Norge» vedtak som mange av oss er imot.

I tillegg har regjeringa med god hjelp av støttepartiene Venstre og KrF fått vedtatt ulike reformer som er reine sentraliseringsreformer – det er bare å nevne politireformen, heimevernreformen, sykehusreformen og kommunereformen.

Senterpartiet er det partiet som sterkest og klarest står opp og kjemper for oss som fortsatt bor ute i bygde Norge. Vi merker litt etter litt konsekvensene av alle disse sentraliseringsreformene – og vi kan ikke bare sitte heime i bordkanten og irritere oss over dette. Vi må reise oss opp og kjempe.

Vi må fortsatt ta hele landet i bruk og bo og drive næringsvirksomhet der ressursene er. Ressursene er under havbotn, i fjorder og hav og på landjorda og de må utnyttes på en miljømessig og bærekraftig måte slik at vi gir de kommende generasjonene mulighet til å høste av de fornybare ressursene. 

Disse ressursene kan heldigvis ikke flyttes til og det sentrale østlandsområdet.

Jeg vil ha noen klare og tydelige «stemmer» på Stortinget som taler distriktenes sak og som bidrar til at de kommende generasjonene kan bo og drive et variert næringsliv i nærheten av sitt hjem – om det er i Lyngen, i Trofors eller Valdres. 

Da må «sentralmakta» gjennom lovgivning og økonomiske virkemidler, legge forholdene til rette for det, og da trenger vi et sterkt Senterparti. Klart jeg vil ha Sandra på Tinget sammen med mange andre kvinner og menn som tør å tale «Roma» midt imot.

Sorry Oddvar – denne gangen er jeg sterkt uenig med deg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse