Annonse
Jeg tror innbyggerne på Senja vil oppleve at de bor i en kommune som vil gi et godt tilbud til absolutt alle, uavhengig av om dem bor i Botnhamn eller på Finnsnes, skriver John Karlsen om kommunereformen.

Forandring til det bedre

Vårt samfunn er i stadig utvikling.

En reform er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre, noe jeg tror er viktig å ta med når dette diskuteres.

Demografi, infrastruktur, kompetansekrav og teknologisk utvikling har blant annet medført at strukturer som var robuste og bra for femti år siden, ikke er det lenger.  Det er grunnen til at det i løpet av de fire siste årene er igangsatt mange store reformer. En reform er i politikken en betegnelse på forandring til det bedre, noe jeg tror er viktig å ta med når dette diskuteres. Det har heller ikke noe med sentralisering å gjøre, først og fremst fordi det skal være en positiv utvikling for hele samfunnet, og ikke bare for deler av det. De mest omtalte reformene som er vedtatt og igangsatt er kommune-, region- og nærpolitireformen. Jeg skal knytte noen ord til de tre nevnte reformene.

Kommunereformen. Stortinget har vedtatt at det skal være 354 kommuner i Norge fra 2020. Kommunene som skal slås sammen har igangsatt arbeidet for å kunne utvikle den nye kommunen til det beste for sine innbyggere.  I vårt fylke er det utrolig spennende å følge den ”nye” Senja kommune, og arbeidet som skjer der. Jeg tror innbyggerne på Senja vil oppleve at de bor i en kommune som vil gi et godt tilbud til absolutt alle, uavhengig av om dem bor i Botnhamn eller på Finnsnes. De vil også få en svært god kommuneøkonomi, som selvfølgelig betyr mye når det er snakk om tilbudet til innbyggerne. Kommunen vil også være attraktiv som arbeidsplass, og de vil få kompetansemiljøer som vil tiltrekkes dyktige fagfolk. Ingenting galt sagt om små kommuner, det er både trygt og godt å kjenne stort sett alle som jobber i kommunen. Utviklingen på mange områder går imidlertid fort, og det stilles stadig større krav til kommunene. Derfor er det vanskelig for en liten kommune å ha nødvendig kompetanse på alle områder, og det er heller ikke sikkert at nabokommunen har det. Jeg tror ikke dette er en reform som bør reverseres, men heller videre utvikles - uavhengig av hvilken regjering vi får i fremtiden.

Regionreformen. Mange ganger tidligere har det vært planlagt å slå sammen fylker, og nå er det en realitet. Fra 2020 vil vi ha 11 fylker i landet vårt. Mitt parti vil ha to forvaltningsnivå i Norge. Kommunene kunne fått flere oppgaver, og flere avgjørelser kunne vært tatt nærmere innbyggerne. Dette ville styrket lokaldemokratiet. Foreløpig er det dog ikke et flertall for dette på Stortinget, og da er større fylker et steg i riktig retning. Det er svært beklagelig at ikke hele Nord-Norge ble et nytt fylke, men når så ikke skjedde, må vi selvfølgelig likevel gjøre det beste ut av det. Flere fylker er godt i gang med prosessen, og mange nye oppgaver vil tilfalle de nye fylkene. Jeg tror verken innbyggerne i Finnmark eller Troms har noe å tape på en sammenslåing. Verken Vadsø eller tettsteder i det nye fylket vil tape på at nye oppgaver og arbeidsplasser blir opprettet. Tror det er viktig å få fram at dette er en mulighet for videre utvikling av vårt nye fylke i nord.  

Nærpolitireformen. Politiet har slått sammen politidistrikter og lensmannskontorer for å møte morgendagens krav om spesialisering og fagkompetanse. Kvalitetskravene skal være gjennomført innen 2020. For å oppfylle kravene om sikkerhet og beredskap er politiet tilført i overkant av to tusen stillinger i løpet av de fire siste årene.  Det vil bli bestemt responstid, og hvor lang kjøretid innbyggerne skal ha til nærmeste tjenestested. Det skal ikke lenger være lensmannskontorer som kun har åpent noen dager i uka, og som er med på å skape falsk trygghet for innbyggerne. Politiet skal tilføres nye biler som er innredet slik at mye av politiarbeidet kan gjøres på stedet der hendelsene skjer, og ikke i ettertid på et lensmannskontor. Det skal være et mer synlig politi ute til enhver tid. Det vil være forebyggende i seg selv, og politiet vil komme fram mye raskere når noe inntreffer fordi de er på veien og klare til utrykning. Det er slik fremtidens krav til et moderne og effektivt politi må møtes. Jeg tror det er riktig å vente til 2020 med å konkludere om denne reformen er bra eller ikke. Det som skjer rundt oss i verden av grusomme handlinger viser at vi trenger et moderne og effektivt politi. De siste dagers hendelser viser også at det er viktig at politiet er bevæpnet. Vi må ikke være naive og tro at ikke lille Norge kan rammes av for eksempel terroraksjoner. Som eneste parti har vi gått inn for at politiet skal gis generell bevæpning, og det tror jeg må til for å kunne gi politiet selv og innbyggerne våre størst mulig trygghet, uavhengig av hvor i landet de bor.     

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse