Den forbannede statistikken!

Nordlys kunne med relativt enkel statistikkkunnskap unngått å levere ei førsteside om alkoholbruk som er misvisende, skriver Jonas Stein.

Nordlys kunne med relativt enkel statistikkkunnskap unngått å levere ei førsteside som er både misvisende og gir et usant bilde.

Torsdag 18.08 har Nordlys et svært oppslag om at “”vi drikker mer alkohol enn noensinne”. En kort gjennomgang av statistikken bak viser imidlertid at her har journalistene nok en gang feilet i grunnleggende statistikk og kvantitativ metode.

1) Økningen er i omsetning fra 5,2 til 6,1 millioner liter alkohol (jeg går ut i fra at tallene er fra SSB selv om det ikke står noe sted). At økningen er på 900 000, og ikke 1 million som Nordlys skriver skal jeg se mellom fingrene (vi kan kalle det en avrunding). Uansett så er det en økning på 17,3%

2) Omsetning i seg selv er egentlig uinteressant mål. Omsetning pr. innbygger sier da noe substansielt. Nordlys avfeier dette i teksten ved å si at økningen i innbyggertall skyldes økt innvandring og netto fødselsoverskudd (og barn drikker ikke). Den metodiske feilen som journalistene her gjør er at de bare ser på endringene i et år, istedetfor å se på hvordan den faktiske befolkningsstrukturen ser ut. Det kan godt hende at flere av de barna som ble født i Tromsø i 2006, faktisk er en del av en brutto flyttestrøm (vi kommer tilbake til dette senere).

3) For å løse dette metodisk har SSB noen glimrende sider hvor man i løpet av to minutter kan få ut alle tall man ønsker om befolkningsstrukturen. I følge SSB bodde det i 2006: 47900 innbyggere i Tromsø kommune over 18 år og i 2015: 56942 innbyggere i Tromsø kommune over 18 år. Det tyder altså på en del av barnene som fødes hvert år flytter, men erstattes av andre folk (I Tromsø kommune er det rundt 4000 som flytter inn og 4000 som flytter ut hvert år)

4) Basert på 3) ser vi da at antall innbyggere i Tromsø kommune over 18 år har økt med 18,9% fra 2006 til 2015. Altså har økningen i antall innbyggere over 18 år vært større enn økningen i det totale alkoholomsetningen. Alkoholomsetning pr innbygger over 18 år har da falt fra 108,6 liter/innbygger+18 til 107,1 liter/innbygger+18. Altså en liten nedgang på 1,3%, men som godt kan skyldes tilfeldigheter.

5) Nordlys kunne med relativt enkel statistikkkunnskap unngått å levere ei førsteside som er både misvisende og gir et usant bilde. Eventuelt kunne de ha skrevet at “vi drikker mer alkohol enn noensinne, MEN det er da også fordi vi er flere mennesker over 18 år enn noensinne. Omsetning pr innbygger over 18 år er relativt stabilt”

Det er et enormt potensiale i både datajournalistikk og samfunnsanalyse med kvantitative metoder, men da må mediehusene sørge for å bruke statistikken noenlunde fornuftig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse